Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Carnavalsoptochten en extreme windweersverwachting

vrijdag 5 februari 2016, 19:06
In verband met de extreme windweersverwachting de komende dagen hebben brandweer, politie en de Midden- en West-Brabantse gemeenten de risico's en gevaren van het laten doorgaan van de carnavalsoptochten in kaart gebracht. Op basis hiervan is een advies uitgegeven.

Het grootste risico van het laten rijden van de hoge praalwagens als het hard waait is dat windgevoelige wagens met draaiende en losse elementen kunnen omvallen. Ook kunnen vanuit de omgeving allerlei objecten door de wind los rondvliegen. Mensen kunnen hierbij gewond raken. In een setting van bijvoorbeeld een historische binnenstad met smalle straatjes kan mogelijk paniek in de menigte onstaan. Met alle gevolgen van dien. 

Verantwoordelijkheid 

De organiserende carnavalsorganisatie is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het evenement. De organisatie trekt hierin samen op met de vergunningverlenende gemeente. De bestuurder van het voertuig heeft uiteraard een eigen verantwoordelijkheid en blijft te allen tijde vanuit wetgeving verantwoordelijk voor eventueel door hem veroorzaakte schade. Het bevoegde gezag (de gemeente) kan de optocht afgelasten als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Geadviseerd wordt en noodzakelijk is, dat vergunningverlener (gemeente) en organisator op korte termijn een overleg organiseren over de veiligheid in relatie tot de carnavalsoptocht.

Windbeeld en weersverwachting

De carnavalsorganisaties, de gemeenten en het ROT blijven het actuele weerbeeld monitoren. Immers: Windkracht is geen absoluut gegeven. Windstoten kunnen de aangegeven windkracht ver te boven gaan. Vanaf windkracht 5 wordt overwogen of ‘windgevoelige wagens’ moeten worden uitgesloten. Dit is ter beoordeling van de organisator en vergunningverlenende gemeente. Vanaf windkracht 6 wordt geadviseerd om ‘windgevoelige wagens’ helemaal uit te sluiten van de optochten. Daarnaast wordt aanbevolen de route van de optocht te controleren op precaire plekken voor ‘windgevoelige wagens’ en eventuele gevaarlijk loszittende objecten langs de route.

Aandachtspunten

Tijdens het overleg tussen de vergunningverlenende gemeente en carnavalsorganisatie wordt rekening gehouden met de constructie van de windgevoelige objecten, de omvang en hoogte, de draaiende en losse elementen, de positie van de mensen op de wagens (hoe hoger hoe meer risico) en de beschikbare ruimte van/voor publiek om te vluchten.

Het ROT van de veiligheidsregio heeft zich in haar advies onder meer laten adviseren door het KNMI, het bloemencorso, een Brabants hijskraanbedrijf en de buurveiligheidsregio's. Het advies is afgestemd met de Brabantse carnavalsorganisatie en de betrokken gemeenten. 

Uiteraard zijn de hulpverlenende instanties 24/7 paraat in geval er wat misgaat.

 • Update maandag 8 februari 2016, 09:27

  Niet alleen in Breda gaat de #carnavalsoptocht vandaag niet door. Ook de meeste andere steden/dorpen in onze regio gelasten de optocht af.

 • Update maandag 8 februari 2016, 09:13

  #Carnavalsoptocht #Kielegat gaat vandaag niet door ivm #extremewind. Optocht wordt waarschijnlijk verplaatst naar Halfvasten 6 maart

 • Update maandag 8 februari 2016, 08:24

  Gaat de #carnavalsoptocht in #Kielegat door ivm #extremewind? Rond 9 uur wordt het besluit verwacht. Volg het live op Omroep Brabant Radio

 • Update vrijdag 5 februari 2016, 20:09

  Advies carnavalsorganisaties en gemeenten nav #extremewind ivm doorgaan #carnavalsoptochten http://bit.ly/1NUwsJe

Wat te doen bij...