Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
donderdag 16 november 2017, 15:43

Grote rampenoefening in Oudenbosch

Op maandag 20 november organiseert Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) samen met Gemeente Halderberge een grootschalige systeemoefening. Tijdens deze oefening wordt een fictieve, maar realistische ramp ‘nagespeeld’. Het is een oefening ‘op papier’, waarbij de Inspectie van Veiligheid en Justitie toetst of de veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding.

Geen rook, zwaailichten en sirenes

Omdat het een systeemoefening is, is er geen vuur, rook, zwaailicht of sirene te zien of te horen. Wel zullen meerdere hulpverleningsvoertuigen zich in de middag verzamelen rond het gemeentehuis aan de Parklaan in Oudenbosch. Over het scenario van deze oefening kunnen we in aanloop helaas niets zeggen. Dit mag namelijk bij de deelnemers vooraf niet bekend zijn. 

Oefendoelen

De belangrijkste oefendoelen in deze systeemoefening zijn de samenwerking tussen de verschillende teams, informatiemanagement (informatie uitwisseling en afstemming) en crisiscommunicatie. Een onafhankelijk bureau verzorgt de waarneming en stelt een evaluatierapport op. De leerpunten uit deze evaluatie vormen input voor de doorontwikkeling van (gemeente, regio- en grensoverschrijdende) samenwerking in rampenbestrijding. 

Gezamenlijk oefenen

De basishulpverlening bij rampen en crises wordt gevormd door brandweer, politie, gemeenten, geneeskundige zorg en de meldkamer. Tijdens grote incidenten is het zaak dat hulpverleners en betrokken partijen elkaar goed weten te vinden en adequaat samenwerken. Door gezamenlijk te oefenen weten de hulpverleners en andere betrokken partijen in de praktijk wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is en wie/wat ze nodig hebben om de ramp snel en effectief tot een goed einde te brengen.

Achtergrond en aanleiding

De veiligheidsregio heeft de plicht om, samen met de dienstonderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, oefeningen te organiseren. Onder andere om de rampenbestrijdingsplannen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te toetsen. Conform het opleidings- en oefenbeleidsplan van VRMWB vindt jaarlijks een aantal oefeningen plaats met externe bedrijven. VRMWB faciliteert, regisseert en coördineert het multidisciplinaire beoefenen van en samenwerken tijdens rampen en crises voor de 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant.