Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
woensdag 31 januari 2018, 15:07

Rapport ‘Samenwerken aan nucleaire Veiligheid’

Vandaag 31 januari 2018 heeft de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) haar rapport gepubliceerd over de samenwerking tussen Nederland en zijn buurlanden (België en Duitsland) om de veiligheid van de kerncentrales in de grensgebieden te bevorderen en de gevolgen van een eventueel kernongeval te beperken. 

Het onderzoek richt zich op:

  1. Grensoverschrijdende samenwerking bij vergunningverlening
  2. Grensoverschrijdende samenwerking bij het toezicht op de kerncentrales
  3. Grensoverschrijdende samenwerking bij crisisbeheersing
  4. Informatievoorziening naar de inwoners

De fysieke staat en veiligheid van de reactoren zelf maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van het onderzoek.

Aanbevelingen

Hoewel het rapport van de OVV geen aanbevelingen doet aan de veiligheidsregio, ziet Veiligheidsregio MWB wel aanleiding om in gezamenlijkheid met haar partners een aantal bevindingen met betrekking tot bovengenoemde drie punten nog eens kritisch te bekijken. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 1 februari worden de bevindingen uit het rapport van de OVV besproken.

VRMWB blijft zich onveranderd inzetten op haar eigen verantwoordelijkheid bij de planvorming en voorbereiding op stralingsincidenten en kernongevallen. Hieronder wordt onder andere verstaan dat de Veiligheidsregio voldoende middelen en deskundigheid (bijvoorbeeld op het gebied van crisiscommunicatie) in huis heeft en de beschikbaarheid daarvan borgt in geval een incident zich voordoet. Daarbij wordt regionaal en (inter)nationaal samengewerkt en geoefend met de relevante partners.