Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nieuw nucleair noodplan België

dinsdag 6 maart 2018, 11:01
Vanwege het nieuwe Belgische federale nucleaire noodplan, geeft de Belgische minister Jan Jambon op dinsdag 6 maart een persconferentie.

Dit is het startschot van een brede publiekscampagne. Centrale boodschap van deze campagne is: de kans op een ernstig ongeval bij een nucleaire installatie is klein, maar niet ondenkbaar. De campagne geeft informatie over oa. locaties van nucleaire installaties in België en over wat de Belgische overheid doet bij een groot stralingsongeval en geeft daarnaast handelingsadviezen voor burgers. Deze informatie is terug te vinden op de website.www.nucleairrisico.be.

Er zijn geen fundamentele verschillen tussen België en Nederland in de uitgangspunten op de voorbereiding van een kernongeval. Wel geeft het Belgische noodplan een verdere uitwerking wat kan leiden tot verschillen in de uitvoering. Het meest in het oog springende verschil is dat in België de jodiumtabletten via apotheken worden verspreid. Alle inwoners in België kunnen tabletten krijgen, waarbij met name kwetsbare groepen (kinderen tot 18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven) worden aangemoedigd dit te doen buiten een straal van 20 km. In Nederland is gekozen voor distributie per post voor de kwetsbare groepen in een straal van 100 km rond een kerncentrale en tot en met 40 jaar in een straal van 20 km. Deze jodiumdistributie is in het najaar van 2017 uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor informatie over hoe Nederland is voorbereid op een kernongeval staat beschreven in het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) en responsplan NCS.
Informatie en animaties over (maatregelen bij) een kernongeval of groot stralingsincident in Nederland kunt u vinden op de www.vrmwb.nl en de website van de ANVS.