Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Jaarrekening 2017

dinsdag 24 april 2018, 15:22
Als veiligheidsregio willen we zorgen voor meer veiligheid van onze burgers. Het is onze taak om hen zoveel mogelijk
te beschermen tegen risico’s en hen hulp en nazorg te bieden in het geval van een ramp of crisis.

De schaal waarop we als veiligheidsregio functioneren, de multidisciplinaire samenwerking en integrale aanpak op plan- en uitvoeringsniveau, onze netwerk- en platformfunctie en onze expertise en professionaliteit bieden ons de mogelijkheden om voor nog betere bescherming en hulp te zorgen. Aan de veiligheidsregio is in die zin een leidende rol toebedacht. Die rol willen wij duidelijk oppakken door verantwoordelijkheid te nemen en ook van anderen verantwoordelijkheid te vragen. Wij zien het als onze taak om zowel onze bestuurlijke als operationele slagkracht de komende jaren te versterken. Wij gaan de banden met onze externe partners verstevigen en verankeren deze. In de richting van de 26 gemeenten, die onze regio vormen en zowel onze eigenaren als onze opdrachtgevers zijn, versterken wij onze ondersteunende en faciliterende rol. Binnen de organisatie stimuleren we de samenwerking tussen de operationele diensten en maken we door aanscherping van het beleid op het gebied van oefenen, trainen en opleiden extra werk van praktijkgerichte competenties, kennis en kunde. 

Infographic jaarrekening deel 1

Infographic jaarrekening deel 2