Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Onderhoud Doel geen gevaar voor nucleaire veiligheid

dinsdag 1 mei 2018, 15:10
Een reactie namens het Algemeen Bestuur de veiligheidsregio mwb. Het algemeen Bestuur vertegenwoordigt de 26 gemeenten van de veiligheidsregio Midden- en West Brabant.

Er is ongerustheid ontstaan bij de bewoners en in een aantal gemeenteraden van West-Brabant naar aanleiding van de lekkage in Doel op 23 april jl..

Ook wij hebben de ongerustheid van de grensgemeenten over de veiligheid van de kerncentrale in Doel meegekregen. Uiteraard begrijpen we deze ongerustheid bij de inwoners en raden en snappen dat incidenten als het minieme lek in het backup koelwatercircuit van Doel 1 op 23 aprl jl, (hoewel geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid) niet bepaald helpen bij een positieve beeldvorming. We hebben echter geen reden om aan te nemen dat het op dit moment met de nucleaire veiligheid in Doel niet goed gesteld zou zijn. We baseren ons hierbij op de onderzoeken en het standpunt van zowel de Nederlandse als de Belgische nucleaire autoriteiten, de ANVS en het FANC. Zie ook onze eerdere berichtgeving over dit incident op onze website eerder deze week. 

Reactie ANVS:” In de pers verschijnen berichten dat er ‘radioactief’ of ‘besmet water’ in het milieu terecht zou kunnen komen als gevolg van de eerder geconstateerde lekkage in Doel 1. Eerder heeft de Belgische toezichthouder, FANC, aangegeven dat “dit incident geen enkele impact heeft op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu”. ENGIE, de eigenaar van de centrale, heeft dit desgevraagd bevestigd aan de ANVS. De lekkage vindt plaats in een koelsysteem in het containment (het nucleaire deel). Dit betekent dat alle gassen en vloeistoffen die mogelijk uit dit systeem lekken nog steeds binnen een hermetisch gesloten barrière zitten. Het water kan niet naar buiten. Er is derhalve geen sprake van lekkage van ‘besmet’ water naar de omgeving als gevolg van de geconstateerde lekkage.”

Neemt niet weg dat we de huidige ontwikkelingen in Doel op de voet volgen.

Ondertussen zorgen wij als Veiligheidsregio MWB ervoor dat we goed zijn voorbereid op eventuele stralingsongevallen.

  • Het nucleaire dossier is als prioriteit aangemerkt door ons Algemeen Bestuur. We maken samen met de Belgische en Nederlandse exploitanten en overheden deel uit van een Bestuurlijke adviescommissie die ongeveer 4x per jaar een afstemmingsoverleg heeft.
  • De rampbestrijdingsplannen zijn op orde
  • We hebben goede contacten met de Belgische exploitant (Engie/Electrabel) alsmede met het Federale Crisiscentrum te Brussel
  • De middelen zijn op orde (o.a. beschermende kleding, de voertuigen zijn voorzien van speciale meetapparatuur, doorlopend getrainde verkenningseenheden, poule van stralingsdeskundigen)
  • In 2017 en 2018 is er een aantal grote oefeningen en bestuurlijke tabletop-oefeningen gepland met als onderwerp een stralingsincident en heeft de grote Nationale Nucleaire oefening plaatsgevonden. De Belgen hebben hieraan ook deelgenomen
  • Het nucleaire programmaplan waarin 11 onderwerpen als bestrijding, logistiek, bevolkingszorg, communicatie, Informatievoorziening wordt toegepast. Dit plan is gezamenlijk met Veiligheidsregio Zeeland tot stand gekomen.

Een nucleair of stralingsongeval is een van de 17 prioritaire risico’s van onze Veiligheidsregio. Om die reden is het dossier sowieso in onze aandacht. Moet wel gezegd worden dat het dossier de laatste jaren extra onder onze aandacht is. Dit uiteraard vanwege het veelvuldig voorkomen van incidenten in Doel en de reactie hierop van de betrokken gemeenten en inwoners.   

  • Update dinsdag 1 mei 2018, 15:33

    Reactie Algemeen Bestuur vrmwb mbt ongerustheid over lek in backup koelwatercircuit #kerncentrale #doel. http://bit.ly/2rcQcXM