Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Marlou Boot, nieuwe clustercommandant Zuid

woensdag 25 juli 2018, 11:49
Veiligheidsregio Midden- West-Brabant heeft per 1 oktober 2018 Marlou Boot aangesteld als clustercommandant Zuid, Brandweer Midden- en West-Brabant.

marlou boot

Boot is een zeer ervaren brandweerprofessional. In 2004 is zij als vrijwillig manschap begonnen bij Brandweer Lelystad. In 2005 werd de functie teamleider Pro-actie, Preventie en Preparatie vacant en heeft zij de overstap gemaakt en is beroepsmatig gaan werken bij Brandweer Lelystad. In 2009 zijn zij geregionaliseerd tot Brandweer Flevoland. In de navolgende periode heeft zij diverse warme en koude functies binnen de organisatie bekleed. Op dit moment is zij werkzaam als afdelingshoofd Brandweerzorg bij Veiligheidsregio Flevoland en Operationeel Leider voor Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

De korpsleiding Brandweer Midden- en West-Brabant en directie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wensen haar veel succes.