Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Extra voorzorgsmaatregelingen rioolwaterzuivering Tilburg

maandag 12 november 2018, 11:34
Uit periodieke metingen is een legionellabacterie aangetroffen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg. Waterschap de Dommel heeft uit voorzorg direct maatregelingen getroffen om kans op verspreiding te minimaliseren. Direct betrokkenen zijn geïnformeerd en er gelden en er gelden aangescherpte maatregelingen voor medewerkers en bezoekers.

Getroffen maatregelen zijn: het afdekken van warmwater zuiveringsbassins, persoonlijke bescherming van medewerkers en aanpassing van bezoekersbeleid. De komende periode zullen we actief de waterkwaliteit van de zuiveringsinstallatie in de gaten houden.  

Gezondheid 

Waterschap De Dommel heeft een melding gemaakt bij de GGD Hart voor Brabant. De GGD ontving de afgelopen periode een aantal meldingen van patiënten met legionella in de regio Tilburg. De bron van deze besmettingen lijkt op het eerste gezicht NIET te liggen bij deze waterzuiveringsinstallatie. Dit omdat de patiënten té ver van deze installatie wonen, geen activiteiten in deze regio lijken te hebben ondernomen en de windrichting in de periode van hun ziek worden niet in de richting van hun woonplek stond. Het aantreffen van legionella is bovendien niet heel verrassend, dit wordt vaker bij routine controles gevonden. Het medische risico lijkt dus klein.  

 

Wat is legionella? 

Legionella is een bacterie die voorkomt in water. Besmetting met legionella gebeurt door het inademen van de legionellabacteriën. Je wordt niet ziek door het drinken van water met Legionella en de bacterie is ook niet over te dragen van mens op mens. Hierbij is het van belang te melden dat Waterschap De Dommel geen drinkwater zuivert maar rioolwater zuivert. De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Het begint dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Neem bij dergelijke klachten altijd contact op met de huisarts.  

 

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie over legionella op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Legionella. Heeft u nog vragen over ziek worden door legionella, dan kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel: 088-368 64 21 heeft u vragen over de rioolwaterzuivering dat kunt u bellen naar Waterschap De Dommel via tel: 0411-618618.