Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Pilot gebruik bodycam Brandweer Midden- en West-Brabant

dinsdag 15 januari 2019, 13:46
Brandweer Midden- en West-Brabant, onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is op 1 januari gestart met een pilot voor het gebruik van bodycams.

Een bodycam is in dit verband een camera die op de persoon wordt gedragen bij de uitvoering van een inzet. De pilot wordt uitgevoerd door de beroepspost Tilburg-Centrum en zal één jaar duren. Doel van de pilot is om te achterhalen of er, en zo ja, wat de meerwaarde is van een bodycam bij de brandweer om te kunnen leren van een inzet en daardoor de inzet bij brandbestrijding, hulpverlening en crisisbeheersing te kunnen verbeteren. De beelden die worden opgenomen worden gebruikt om een inzet te bekijken, te evalueren en daaruit zo nodig conclusies te trekken uit te trekken voor volgende inzetten. De opnames zijn daarom ook niet gericht op personen, maar op het werk dat door de drager van de bodycam wordt uitgevoerd. De beelden kunnen, afhankelijk van de situatie, echter wel  als een persoonsgegeven worden aangemerkt.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Om de persoonsgegevens op de beelden die worden opgenomen door de bodycams te beschermen heeft de veiligheidsregio verschillende maatregelen genomen. De beelden zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep medewerkers die geautoriseerd zijn om de beelden te kunnen bekijken. De beelden worden opgeslagen op een laptop die voorzien is van specifieke beveiligingssoftware. De beelden worden slecht vier weken bewaard.  U heeft de mogelijkheid om de beelden die uw persoonsgegevens bevat in te zien en eventueel te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken  van de persoonsgegevens.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft voor de verwerking van persoonsgegevens een algemene privacyverklaring opgesteld die u kunt raadplegen op de website van de veiligheidsregio. Specifiek voor de pilot is de ‘Privacyverklaring pilot gebruik bodycams’ opgesteld. Hierin vindt u ook waar u zich kunt melden indien u van het inzagerecht, een verzoek wilt indienen om beelden te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.