Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Directeur veiligheidsregio naar Amsterdam

woensdag 31 juli 2019, 10:53
Per 1 oktober vertrekt Tijs van Lieshout, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, naar Brandweer Amsterdam-Amstelland. Hij wordt daar benoemd in de functie van Regionaal Commandant

Samenleving veiliger maken

Tijs van Lieshout heeft zich met name gericht op het veiliger maken van de samenleving in Midden- en West-Brabant. Niet alleen door incidenten te bestrijden, maar juist door incidenten te voorkomen. Hiervoor heeft hij onder andere ingezet op intensievere samenwerking met onze partners. Daarnaast heeft de heer Van Lieshout de brandweer- en VR-organisatie geïntegreerd tot één bedrijf met een gezamenlijk management. Door samen op te trekken zijn de krachten gebundeld en daardoor is de samenwerking versterkt.

Trots

Met trots kijken we terug op wat Tijs binnen onze organisatie bereikt heeft en wensen hem veel succes toe bij Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Datum publicatie: 19 juli 2019