Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Archief: Informatie coronavirus

donderdag 27 februari 2020, 19:18
Op deze pagina lees je alle eerdere berichtgeving over het Corona-virus in de regio Midden- en West-Brabant

Woon je in de provincie Noord-Brabant en heb je vragen over het advies van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de veelgestelde vragen of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus voor het onderwijs, de kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl. For information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

30 september: update 16:15 uur

Ontheffing culturele instellingen

Vanmiddag is de nieuwe noodverordening (zie downloads hiernaast) van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gepubliceerd. Deze aanpak zorgt er hopelijk voor dat we de verdere verspreiding van het Corona-Virus en de besmettingsgraad onder de 1,0 te krijgen én houden. We moeten daarvoor samen nu drie weken doorbijten én doorpakken.

In de noodverordening is een ontheffingsmogelijkheid voor culturele instellingen, met een groot belang voor de regio, opgenomen (zie art. 3.1.2). Het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio heeft besloten slechts zéér beperkt gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Slechts theaters met regulier meer dan 600 zitplaatsen en poppodia waarin voor coronatijd 600 of meer zitplaatsen gecreeerd hadden kunnen worden, kunnen ontheffing krijgen in de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. Zij dienen daarnaast uiteraard alle corona-regels onverminderd te hanteren. Wij begrijpen dat door de maatregelen vanuit het rijk zoals opgenomen in de noodverordening opnieuw vele ondernemers en instellingen hard getroffen worden. Maar zoals aangegeven is het gezien de oplopende besmettingen noodzakelijk.

30 september: update 14:19 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 30 september

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. De noodverordening vindt u bij de Downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone? Dan vindt u de noodverordening onderaan op deze pagina.

28 september: update 19:00 uur

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van Minister President Mark Rutte en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor ‘binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor ‘buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen. De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40):

 • personen bij een uitvaart
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
  • detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
  • veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • Luchthavens

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR

 • VR’s kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot belang.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • gezamenlijk huishouden;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
 • vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
 • personen bij een uitvaart;
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging.
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten)

 • Horeca aan de airside van luchthavens

Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen

Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

25 september: update 15:00 uur

Wedstrijd Willem II

Het was bij de gemeente Tilburg bekend dat de harde kern van Willem II gisteravond zou samenkomen voor de Europacup wedstrijd. Die situatie stelde de gemeente voor een dilemma namelijk de keuze voor het aanwijzen van een locatie versus het niet weten waar de harde kern zou verblijven. In het kader van openbare orde en veiligheid is door de lokale driehoek, bestaande uit Openbaar Ministerie, politie en burgemeester, de keuze gemaakt een locatie te faciliteren en een vergunning te verlenen. De afweging die de lokale driehoek van Tilburg heeft gemaakt is mogelijk binnen de huidige voor de regio geldende maatregelen in de noodverordening. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het onder controle houden van het virus. We zijn blij dat het merendeel van de Brabanders dat wel snapt en zich aan de regels houdt.

22 september: update 14:30 uur

Weekcijfers 16 tot en met 22 september 2020

In de week van 16 tot en met 22 september meldden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en 13.471 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Voor de derde week op rij is er een sterke toename in het aantal besmettingen. Ook het percentage positieve tests van de GGD testlocaties in afgelopen week ligt met 6,1% flink hoger dan de week ervoor. Het aantal afgenomen testen in de GGD teststraten is nagenoeg gelijk gebleven.

De provincies met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners, zijn Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, en Groningen. Het grootste aantal besmettingen per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar. We zien dat in alle leeftijdsgroepen het aantal besmettingen stijgt. Lees meer in het nieuwsbericht op de site van het RIVM.

21 september: update 18:20 uur

Statement over carnaval 2021 van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s

Beste Brabanders,

Aangepast carnaval in 2021

Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het beheerst nog steeds ons dagelijks handelen en denken over de nabije en verdere toekomst. In deze tijd van het jaar betekent dit dat wij, als voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant, ons hebben moeten bezinnen op een aantal evenementen, zoals carnaval. Samen, zoals u dat de afgelopen maanden van ons gewend bent.

Helaas moeten wij vaststellen dat carnaval in Noord-Brabant in 2021 niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren. Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.

Wij staan midden in onze Brabantse samenleving en weten wat carnaval voor velen van u betekent en wat de tradities zijn. Het staat ook in onze agenda's: 40 dagen voor Pasen. Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.

We zijn en gaan net als de burgemeesters in onze provincie in gesprek met de carnavalsverenigingen en -federatie om hen uit te dagen om met alternatieven te komen. Zoals Sinterklaascomité 's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden. Wij nodigen hen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen, zodat eenieder - van organisator tot uitbater tot carnavalsvierder - tijdig duidelijkheid heeft op weg naar carnaval 2021.

We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

John Jorritsma (voorzitter VR BZO)

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

18 september: update 16:15 uur

Noodverordening 17 september in gewone taal

Sinds 17 september 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. De wetstekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de noodverordening in gewone taal?

De Noodverordening in gewone taal vindt u bij de Downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone? Dan vindt u de noodverordening onderaan op deze pagina.

17 september: update 14:30 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 17 september

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. De noodverordening vindt u bij de Downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone? Dan vindt u de noodverordening onderaan op deze pagina.

Update 16 september 16:50 uur

Gemeenten beslissen vanaf 1 oktober weer over het wel of niet doorgaan kermissen

Vanaf 1 oktober ligt het besluit over het wel of niet doorgaan van kermissen in de regio Midden- en West-Brabant weer bij de gemeenten. Dat heeft het Regionale Beleidsteam van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant besloten. Hierdoor kan het lokaal bestuur, op basis van de actuele lokale situatie COVID-19 en de lokale context, afwegen of een kermis doorgang kan vinden. De noodverordening zal hierop aangepast worden.

Begin augustus zagen we het aantal besmettingen in Midden- en West-Brabant sterk oplopen. Reden voor de voorzitter van de VRMWB om extra maatregelen te nemen om het virus in te dammen en het besluit te nemen om kermissen tot 1 november 2020 geen doorgang te laten vinden. In een gesprek met een delegatie van de kermisbonden is aangegeven dit besluit half september te heroverwegen op basis van de (ontwikkeling van) besmettingen op dat moment.

Jongeren

Het virus is nog steeds aanwezig. Besmettingen met het virus vinden vooral plaats tijdens vakanties en privefeestjes. De beperkingen waarmee we geconfronteerd worden rondom corona treffen ons allemaal. Ook voor jongeren is het lastig hiermee om te gaan. Door kermissen onder voorwaarden toe te staan geven we hen toch iets meer ruimte. Kermissen vinden plaats in de buitenlucht. Hier is de kans op besmetting kleiner, zolang de maatregelen waaronder 1,5 meter afstand in acht worden genomen.

Lokaal maatwerk

Reden voor de VRMWB om het besluit kermissen wel of geen doorgang te laten vinden te herzien en per 1 oktober bij gemeenten te leggen. De gemeente heeft per die datum zelf de bevoegdheid een kermis wel of niet toe te staan en onder welke voorwaarden. Hiermee kan ingespeeld worden op de actuele lokale situatie en kunnen er lokale maatregelen getroffen worden.

Landelijke maatregelen blijven van kracht

Om de gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VRMWB een afwegingskader gemaakt. Door kermissen onder voorwaarden toe te staan, worden de samenleving en ondernemers minder met maatregelen belast.

Wanneer een gemeente besluit dat een kermis kan plaatsvinden blijven de landelijke maatregelen uiteraard van kracht. Denk bijvoorbeeld aan het houden van 1,5 meter afstand. De VRMWB houdt de besmettingscijfers nauwlettend in de gaten. Wanneer blijkt dat het aantal besmettingen sterk toeneemt dan kan de VRMWB alsnog besluiten maatregelen te treffen.

Kermissen die normaliter voor 1 oktober plaatsvinden, kunnen – ondanks dit besluit – geen doorgang vinden. Het voorbereiden en het afgeven van de vergunning vergt – zeker met de maatregelen rondom corona - veel voorbereidingstijd.

Update 15 september 16:15 uur

Weekcijfers 9 tot en met 15 september 2020

Afgelopen week zijn er 8.265 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn in de afgelopen week 92 patiënten door de GGD’en gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Deze week zijn 27 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld. Zie het nieuwsbericht Aantal en aandeel positieve tests stijgt.

In de afgelopen week hebben ruim 195.545 mensen zich laten testen in de GGD-teststraten, vorige week waren dit nog 180.182 mensen. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week toegenomen van 2,8% in de voorgaande week naar 3,9%, deze week. Het reproductiegetal is gestegen en ligt op 1,38. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 138 anderen besmetten.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Update 8 september 14:00 uur

Weekcijfers 2 tot en met 8 september 2020

Afgelopen week zijn er 5.427 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.830 meldingen meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 43 patiënten door de GGD’en gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 14 minder dan vorige week. Deze week zijn 17 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 minder dan in de week ervoor. Zie het nieuwsbericht stijging aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen.

In de afgelopen week hebben ruim 180.182 mensen zich laten testen in de GGD-teststraten, vorige week waren dit nog 163.572 mensen. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week toegenomen van 2,2% in de voorgaande week naar 2,8%, deze week. Het reproductiegetal is gestegen en ligt op 1,17. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 117 anderen besmetten.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Update 1 september: 14:30 uur

Weekcijfers 26 augustus tot en met 1 september

Afgelopen week zijn er 3.597 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 9 meldingen meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 57 patiënten door de GGD’en gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 27 minder dan vorige week. Deze week zijn 24 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 8 minder dan in de week ervoor. Zie het nieuwsbericht aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen stabiel. In de afgelopen week hebben ruim 163.000 mensen zich laten testen in de GGD-teststraten, ruim 23.000 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week afgenomen van 2,5% in de voorgaande week naar 2,2%, deze week. Het reproductiegetal ligt rond de 1.

Update 28 augustus: 19:30 uur

Noodverordening 25 augustus in gewone taal

Noodverordening? Dit staat erin. Sinds 25 augustus 2020 is in Midden en West-Brabant en dus ook in Bergen op Zoom een nieuwe Noodverordening van kracht. De wetstekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de noodverordening in gewone taal? We lichten de belangrijkste zaken toe in gewone taal. Deze staat bij de downloads op de website.

Update 25 augustus: 20:00 uur

Nieuwe Noodverordening 25 augustus

Op 25 augustus 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening gaat direct na publicatie in. Met deze noodverordening wordt gevolg gegeven aan de op 20 augustus 2020 ontvangen aanwijzing van het ministerie.

Deze noodverordening schept, onder voorwaarden, extra mogelijkheden voor introductieactiviteiten voor studenten. Daarnaast is in deze noodverordening ook het verbod op kermissen neergelegd. De ontwikkelingen in onze regio rond besmettingscijfers én de aard van dit type samenkomst, nopen tot dit besluit.

Bij de downloads op de website staat zowel de Noodverordening als ook de Aanwijzingsbrief ‘Aanwijzing introductieweken studenten’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

Update 25 augustus: 15:45 uur

Weekcijfers 19 augustus t/m 25 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 425 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 84 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 34 meer dan vorige week.

Deze week zijn 32 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 16 meer dan in de week er voor. Zie het nieuwsbericht Lichte daling aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen

In de afgelopen week hebben ruim 140.000 mensen zich laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten, bijna 38.000 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week licht gedaald naar 2,5%. Het reproductiegetal ligt rond de 1.  

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Update 19 augustus: 15 uur

Kermissen in regio Midden- en West-Brabant gaan tot 1 november niet door

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft vandaag na zorgvuldige afweging besloten alle kermissen die gepland staan voor de komende periode geen doorgang te laten vinden. Het besluit geldt in ieder geval tot 1 november aanstaande. 

Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan, omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait en het aantal besmettingen, met name onder jongeren, zienderogen toeneemt. 

Op een kermis komen traditioneel veel mensen samen, ongeacht hoe groot een kermis is. Bij de meeste kermissen kan een soepele doorstroming met 1,5 meter tussen bezoekers niet georganiseerd worden, omdat deze op één locatie plaatsvinden, vaak in de buurt van horeca. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke kans op een grote groep stilstaande mensen op korte afstand van elkaar, met alle risico’s op besmettingen. 

Omdat jongeren onder de 18 jaar, een belangrijk doelgroep voor kermissen, niet de afstand van 1,5 meter naar elkaar moeten hanteren en naar anderen wel, is de handhaving extra ingewikkeld. 

Om te voorkomen dat het annuleren van een kermis in de ene plaats leidt tot nog meer drukte bij een kermis in de andere plaats in de omgeving, is dit besluit genomen voor de gehele regio Midden- en West-Brabant.

Update 18 augustus: 20:05 uur

Statement drie voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend

Beste Brabanders, 

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels. 

En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden. 

Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken, waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te organiseren. 

Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen. 

Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen. Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe, aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid. Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig. 

Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan. Hou vol!

Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf thuis bij klachten en laat u vooral testen, ook bij lichte klachten
 • Wacht thuis op de uitslag van de test. Afhankelijk van de uitslag is er daarna nog genoeg tijd om boodschappen te doen of een terrasje te pakken
 • Nies en hoest in de binnenkant van de elle boog
 • Was regelmatig uw handen
 • En let er in de privésfeer op dat u geen bijeenkomsten houdt of bezoekt met meer dan 6 gasten, waarbij ook de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn
 • En blijf ook na 1 september zo veel als mogelijk thuis werken 

Alleen samen krijgen wij corona onder controle! 

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

Maarten Houben (plv voorzitter VRBZO)

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

Het statement staat als download rechts van dit artikel. Lezers op de smartphone vinden het onderaan deze pagina als download.

Update 18 augustus: 19:20 uur

Persconferentie 18 augustus

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet vanavond aanscherpingen aangekondigd.

Meeste besmettingen thuis en bij vrienden

Het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) geeft aanleiding om landelijk een paar extra stappen te zetten. Wat dit advies ons leert, is dat het vooral misgaat in de privésfeer, achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Dat is op dit moment de bron van de meeste besmettingen.

Maximaal 6 gasten thuis

De belangrijkste aanscherping is daarom dat zéér dringend wordt geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

Altijd een vaste zitplaats

Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op anderhalve meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra aandacht voor.

Thuiswerken

Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zat geen einddatum aan en het advies blijft; werk thuis. 

Klachten? Thuis blijven en laten testen!

Verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Kinderen blijven thuis bij klachten

Op de scholen wordt met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Daar hoort bij; kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand het gezin positief test op corona. Dat heeft het kabinet op de persconferentie nogmaals onderstreept.

Aangekondigde wijzigingen

Ontvang maximaal 6 personen in huis of in de tuin, exclusief kinderen tot en met 12 jaar en het eigen huishouden.

Blijf zo veel mogelijk thuis werken.

Thuisquarantaine wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen.

Update 18 augustus: 15:15 uur

Weekcijfers 12 augustus t/m 18 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week. 

Er zijn 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor. 

In de afgelopen week hebben ruim 102.000 mensen laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten, 3.500 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week 3,5% is ongeveer gelijk gebleven. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht Ruim 4.000 nieuwe besmettingen, meer ziekenhuisopnames.  

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Update 11 augustus: 17:20 uur

Weekcijfers 5 augustus t/m 11 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 4.036 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.448 meer meldingen dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 38 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 6 minder dan vorige week. 

Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 3 meer dan in de week er voor. 

Bijna 100.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Dat is iets minder dan in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 2,3% in de week van 27 juli naar 3,6% in de week van 3 augustus. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht stijgende trend vastgestelde besmettingenCOVID-19 zet door.  

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Nagekomen meldingen

Om technische redenen is in de periode van 14 juli tot 10 augustus, een aantal COVID-19 meldingen niet tijdig ontvangen door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Deze meldingen waren wel bekend bij de betreffende GGD’en. In de periode van 14 juli tot 3 augustus betreft het 34 meldingen van vastgestelde besmettingen, geen ziekenhuisopnames en geen overlijdens. In de periode van 3 tot 10 augustus gaat het om 121 meldingen, 2 ziekenhuisopnames en 0 overlijdens. Vandaag is een correctie van deze nagekomen meldingen en updates opgenomen in de data. 

10 augustus: update 16:05 uur

Noodverordening in minder juridische taal

Vandaag, 10 augustus is de nieuwe Noodverordening ingegaan. Die werd 8 augustus door de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aangekondigd. Van deze noodverordening staat nu ook een versie bij de downloads (rechts van dit artikel) in taal die meer mensen kunnen begrijpen (minder juridisch). Lezers op de smartphone vinden de download onderaan deze pagina.

8 augustus: update 22:30 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 10 augustus

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening aangekondigd. De noodverordening staat bij de downloads rechts van dit artikel. Voor lezers op de smartphone staat de noodverordening helemaal onderaan de pagina.

6 augustus: update 20:00 uur

Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken. 

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig. 

Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg. 

We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid! 

En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij! 

Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

- Houd 1,5 meter afstand

- Blijf thuis bij klachten en laat u vooral testen, ook bij lichte klachten

- Wacht thuis op de uitslag van de test. Afhankelijk van de uitslag is er daarna nog genoeg tijd om boodschappen te doen, een terrasje te pakken of op vakantie te gaan

- Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog

- En blijf de handen wassen 

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden! 

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

Anton Ederveen (plv voorzitter VRBZO)

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

Het statement staat als download rechts van dit artikel. Voor smartphone gebruikers staat het onderaan deze pagina.

6 augustus: update 19:50 uur

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vanavond 6 augustus een persconferentie. Ze kondigden een aantal nieuwe maatregelen aan. O.a. voor de komende introducties van studenten en voor de horeca. Veiligheidsregio’s kunnen lokale maatregelen nemen. 

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom steunen we de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

De maatregelen die we nu treffen:

Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.

Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.

De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

In eerste instantie op Schiphol, maar later ook op andere locaties, zal een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst laten reizigers zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld overgaan tot:

- de openingstijden van de horeca beperken;

- gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties;

- locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten;

- parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand of stadscentrum;

- publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken;

- handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen sectoren;

- grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij trainingen weren.

Zij zullen ook weer strenger gaan handhaven als dit nodig blijkt.

Grip op het virus

Het belangrijkste is dat we met zijn allen weer grip op het virus krijgen. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels volgen. Ook thuis. Juist thuis. Houd rekening met het aantal gasten dat u thuis kunt ontvangen op 1,5 meter. Zorg dat uw gasten zich aan de hygiëne-maatregelen kunnen houden. Geen omhelzingen, niet naast elkaar op de bank. Juist in de thuissituatie blijken veel mensen besmet te raken.

En verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee versterken we ook weer het zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

4 augustus: update 14:50 uur

Update 29 juli t/m 4 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week.

Er zijn 6 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 3 minder dan in de week er voor.

Het aantal nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag is in vergelijking met de week daarvoor bijna verdubbeld. Ongeveer 10.000 minder mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 1,1% in de week van 20 juli naar 2,3% in de week van 27 juli. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht Aantal mensen met vastgestelde COVID-19 besmetting bijna verdubbeld.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Code oranje voor provincie Antwerpen

* Vanwege het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus gaat het reisadvies voor de provincie Antwerpen per direct naar "oranje".

* Dit betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar de provincie Antwerpen sterk worden ontraden. Reis dus alleen naar Antwerpen als dit noodzakelijk is.

* En reis alleen van de provincie Antwerpen naar Nederland als dit noodzakelijk is. Kom je uit de provincie Antwerpen naar Nederland, dan word je dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. 

* Boodschappen doen, winkelen, horecabezoek, dagjes uit en weekenden weg kunnen voorlopig dus niet.

* Voor bepaalde groepen reizigers geldt een uitzondering. Voor bijvoorbeeld zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven, tenzij zij klachten hebben.

Reisadvies België - Ministerie van Buitenlandse Zaken

In de provincie Antwerpen ligt het gemiddeld aantal coronabesmettingen veel hoger dan in de rest van het land en om deze reden neemt de lokale overheid extra maatregelen. De autoriteiten roepen op om niet naar de provincie Antwerpen te komen. Er is een avondklok ingesteld in de hele provincie tussen 23u30 en 06u00. Voor de provincie Antwerpen geldt vanwege deze opleving van het coronavirus kleurcode oranje in het reisadvies. Reis alleen als het echt noodzakelijk is naar de provincie Antwerpen inclusief de stad Antwerpen. Dus niet voor toerisme. U kunt wel door de provincie naar uw bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken.

28 juli: update 14:00 uur

Update 22 juli t/m 28 juli 2020

Afgelopen week zijn er 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor. Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan vorige week.

Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 2 meer dan in de week er voor.

Het aantal nieuwe personen dat positief getest is in Nederland neemt verder toe. In de GGD teststraten steeg het aantal afgenomen testen met bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1,0% gelijk gebleven aan een week eerder. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger  dan de aantallen die hier genoemd worden.

Wake up call - statement voorzitters veiligheidsregio's Brabant

Update 22 juli 2020

Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland en ook in Brabant. Lees het statement van de 3 voorzitters van de veiligheidsregio's in Brabant. 

Het statement vindt u rechts van deze update onder 'Downloads'. Leest u dit op uw smartphone? Dan vindt u de tekst onderaan de pagina.

21 juli: update 14:00 uur

Update 15 juli t/m 21 juli 2020

Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorige week. Er zijn 19 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een toename van 3 patiënten in vergelijking met de vorige week. Er zijn 7 personen als overleden gemeld, 1 minder dan in de week er voor. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus neemt toe. In de teststraten stijgt het percentage positieve testen en het reproductiegetal ligt boven de 1. Zie het nieuwsbericht Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD teststraten. Ook worden mensen getest bij de huisarts of in het ziekenhuis of door de GGD’en voor bron- en contactonderzoek. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 15 juli 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf maandag 15 juli van kracht.

U vindt de verordening bij de downloads rechts van deze update. Lezers op de smartphone vinden de noodverordening onderaan de pagina.

14 juli: update 16:00 uur

Actuele cijfers COVID-19: 8 t/m 14 juli 2020

Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 8 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

De afgelopen week is het aantal meldingen van COVID-19 besmettingen gestegen met 102 ten opzichte van de week ervoor. Toen werden er 432 nieuwe COVID-19 besmettingen gemeld.

Het RIVM meldt niet meer dagelijks de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. De updates verschijnen voortaan een keer per week op dinsdag. De data op het Dashboard van de Rijksoverheid worden nog wel dagelijks bijgewerkt.

Kleine lokale uitbraken

Verspreid door het land zijn een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar. Deze kleine clusters van drie of meer besmettingen zijn nu beter zichtbaar doordat het aantal besmettingen aanmerkelijk minder is dan in de maanden maart tot en met mei. Meestal vinden we deze clusters in de huishoud- en familiesetting. Daarnaast zijn ook lokale uitbraken zichtbaar in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen, in een studentenhuis of bij een sportclub.

7 juli: update 15:00 uur

Actuele cijfers COVID-19: 1 t/m 7 juli 2020

Positief geteste personen 50.694*  (plus 432)

Ziekenhuisopnames 11.886  (plus 9)

Overleden personen 6.132** (plus 19)

Afgelopen week zijn er 432 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 19 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Het RIVM meldt niet meer dagelijks de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. De updates verschijnen voortaan een keer per week op dinsdag. De data op het Dashboard van de Rijksoverheid worden nog wel dagelijks bijgewerkt.

30 juni: update 16:25 uur

Nieuwe noodverordening gaat in op 1 juli

Burgemeester Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening afgekondigd. Die gaat in op 1 juli 2020. De noodverordening staat als download op deze site, rechts van dit artikel. Voor smartphone gebruikers: de noodverordening staat onderaan deze pagina.

30 juni: update 14:15 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 50.273 (plus 57)

Ziekenhuisopnames 11.877 (plus 3)

Overleden personen 6.113 (plus 6)

Vandaag zijn er 57 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 6 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

29 juni: update 15:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 50.223 (plus 78)

Ziekenhuisopnames 11.874 (plus 3)

Overleden personen 6.107 (plus 2)

Vandaag zijn er 78 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 2 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

28 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 50.147 (plus 74)

Ziekenhuisopnames 11.871 (plus 3)

Overleden personen 6.105 (plus 0)

Vandaag zijn er 74 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest of in het ziekenhuis opgenomen. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

27 juni: update 14:30 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 50.074 (plus 71)

Ziekenhuisopnames 11.868 (plus 1)

Overleden personen 6.105 (plus 2)

Vandaag zijn er 71 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er is 1 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest). Er zijn 2 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

26 juni: update 14:50 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 50.005 (plus 96)

Ziekenhuisopnames 11.868 (plus 6)

Overleden personen 6.103 (plus 3)

Vandaag zijn er 96 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 6 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 3 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

25 juni: update 14:30 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.914 (plus 111)

Ziekenhuisopnames 11.863 (plus 5)

Overleden personen 6.100 (plus 3)

Vandaag zijn er 111 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 5 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 3 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

24 juni: update 22:45

Statement voorzitters Veiligheidsregio’s 24 juni

Beste Brabanders,

Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli a.s. Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer. Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken! Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.

Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic's. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van 'normaal' in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.

Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen. Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

John Jorritsma (voorzitter VR BZO) 

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

24 juni: update 19:45 uur

1,5 meter blijft de norm per 1 juli

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Van een intelligente lockdown gaan we naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten blijven nodig. Het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De weg uit de coronacrisis is ingezet met de bekende basisregels. Die zijn nog steeds van kracht. Deze aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Afstand houden, geeft ruimte aan elkaar

Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Want alleen zo behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend. Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

- We houden 1,5 meter afstand van anderen.

- Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).

- Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

- In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

- We houden 1,5 meter afstand van anderen.

- Maximaal 250 personen (exclusief personeel).

- In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

- Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

- In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

- In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.

- Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.

- In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

- In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

- Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

- Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

- contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;

- mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);

- sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

- Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

- Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies. 

Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

24 juni: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.804 (plus 83)

Ziekenhuisopnames 11.859 (plus 6)

Overleden personen 6.097 (plus 2)

Vandaag zijn er 83 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 6 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 2 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

23 juni: update 14:15 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.722 (plus 70)

Ziekenhuisopnames 11.853 (plus 3)

Overleden personen 6.095 (plus 5)

Vandaag zijn er 70 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 5 personen overleden. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

22 juni: update 20:30 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.658 (plus 69)

Ziekenhuisopnames 11.851 (plus 2)

Overleden personen 6.090 (plus 0)

Vandaag zijn er 69 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 2 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn geen personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

21 juni: update 14:05 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.593 (plus 98)

Ziekenhuisopnames 11.849 (plus 3)

Overleden personen 6.090 (plus 1)

Vandaag zijn er 98 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er is 1 persoon overleden. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

20 juni: update 14:05 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.502 (plus 91)

Ziekenhuisopnames 11.846 (plus 2)

Overleden personen 6.089 (plus 8)

Vandaag zijn er 91 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 2 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 8 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

19 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.426 (plus 116)

Ziekenhuisopnames 11.846 (plus 11)

Overleden personen 6.081 (plus 3)

Vandaag zijn er 116 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 11 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn3 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

18 juni: update 14:15 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.319 (plus132)

Ziekenhuisopnames 11.835 (plus 3)

Overleden personen 6.078 (plus 4)

Vandaag zijn er 132 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 mensen gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 4 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige mensen worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van de afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

17 juni: update 16:55 uur

Dashboard coronavirus

De Rijksoverheid heeft een dashboard coronavirus gemaakt. Het gaat om een versie die nog in ontwikkeling is. Dat betekent dat er binnenkort meer regionale gegevens bij kunnen komen. Het dashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Je vindt er actuele cijfers over hoe het virus zich in Nederland verspreidt. De informatie komt onder andere van het RIVM, de GGD en de ziekenhuizen. Je kunt per regio zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en/of het aantal besmettingen op loopt.

17 juni: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.204 (plus 119)

Ziekenhuisopnames 11.836 (plus 4)

Overleden personen 6.074 (plus 4)

Vandaag zijn er 119 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn vier mensen gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 4 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige mensen worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van de afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

16 juni: update 14.55 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 49.087 (plus 140)

Ziekenhuisopnames 11.834 (plus 4)

Overleden personen 6.070 (plus 5)

Vandaag zijn er 140 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 4 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 5 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

15 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 48.948 (plus 165)

Ziekenhuisopnames 11.831 (plus 3)

Overleden personen 6.065 (plus 6)

Vandaag zijn er 165 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 6 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.  

14 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 48.783 (plus 143)

Ziekenhuisopnames 11.828 (plus 6)

Overleden personen 6.059 (plus 2)

Vandaag zijn er 143 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 6 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 2 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.  

13 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 48.640 (plus 179)

Ziekenhuisopnames 11.822 (plus 9)

Overleden personen 6.057 (plus 4)

Vandaag zijn er 179 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 4 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 12 juni 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf maandag 15 juni van kracht.

U vindt de verordening bij de downloads rechts van deze update. Lezers op de smartphone vinden de noodverordening onderaan de pagina.

12 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 48.461 (plus 210)

Ziekenhuisopnames 11.813 (plus 5)

Overleden personen 6.053 (plus 9)

Vandaag zijn er 210 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 5 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 9 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.  

11 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 48.251 (plus 164)

Ziekenhuisopnames 11.808 (plus 3)

Overleden personen 6.044 (plus 2)

Vandaag zijn er 164 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 2 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.  

10 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM 

Positief geteste personen 48.087 (plus 184)

Ziekenhuisopnames 11.805 (plus 5)

Overleden personen 6.042 (plus 11)

Vandaag zijn er 184 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 5 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 11 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.  

Sanitair op campings en vakantieparken vanaf 15 juni weer open

Vanaf maandag 15 juni mogen de was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken weer open. 

Om het sanitair weer te mogen gebruiken gelden voor de campings en vakantieparken minimaal de onderstaande regels:

 • Beperk het aantal personen in de was-, douche- en/of toiletruimtes, zodat bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Laat bezoekers met onderling 1.5 meter afstand buiten wachten.
 • Intensiveer de schoonmaak van toiletten, was- en douchevoorzieningen, minimaal meerdere keren per dag en zorg voor regelmatige controle op de (hygiëne)omstandigheden in de sanitaire voorzieningen.
 • Zorg voor voldoende (hand)zeep voor de bezoekers en papieren handdoekjes in de was-, douche- en/of toiletruimtes.
 • Zorg dat de medewerkers over eigen toiletten/omkleedruimtes etc. beschikken met goede mogelijkheden tot onderling afstand houden en toepassen hygiënemaatregelen.
 • Ventileer of lucht ruimtes zo vaak als mogelijk. Bijvoorbeeld door de ramen en/of deuren open te zetten of het gebruik van mechanische ventilatie.

Gaat u binnenkort op vakantie? Veel vakantieparken en campings hebben op hun website informatie staan over de manier waarop zij omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Check deze informatie voor vertrek, zodat u weet waar u aan toe bent. 

9 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 47.903 (plus 164)

Ziekenhuisopnames 11.800 (plus 6)

Overleden personen 6.031 (plus 15)

Vandaag zijn er 164 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 6 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 15 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

8 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 47.739 (plus 165)

Ziekenhuisopnames 11.794 (plus 5)

Overleden personen 6.016 (plus 3)

Vandaag zijn er 165 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 5 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 3 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

7 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 47.574 (plus 239)

Ziekenhuisopnames 11.789  (plus 4)

Overleden personen 6.013 (plus 2)

Vandaag zijn er 239 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 4 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 2 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

6 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 47.335 (plus 183)

Ziekenhuisopnames 11.785  (plus 3)

Overleden personen 6.011 (plus 6)

Vandaag zijn er 183 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 6 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

5 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 47.152 (plus 210)

Ziekenhuisopnames 11.782  (plus 11)

Overleden personen 6.005 (plus 15)

Vandaag zijn er 210 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 11 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 15 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

4 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 46.942 (plus 209)

Ziekenhuisopnames 11.771  (plus 12)

Overleden personen 5.990 (plus 13)

Vandaag zijn er 209 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 12 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 13 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

3 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 46.733 (plus 86)

Ziekenhuisopnames 11.759  (plus 9)

Overleden personen 5.977 (plus 10)

Vandaag zijn er 86 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 10 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

2 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 46.647 (plus 102)

Ziekenhuisopnames 11.750  (plus 6)

Overleden personen 5.967 (plus 5)

Vandaag zijn er 102 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 6 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 5 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

1 juni: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 46.545 (plus 103)

Ziekenhuisopnames 11.744  (plus 9)

Overleden personen 5.962 (plus 6)

Vandaag zijn er 103 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 6 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

31 mei: update 14.00 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 46.442* (plus 185)

Ziekenhuisopnames 11.735  (plus 8)

Overleden personen 5.956** (plus 5)

Vandaag zijn er 185 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 8 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 5 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

30 mei: update 14.00 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 46.257* (plus 131)

Ziekenhuisopnames 11.727 (plus 5)

Overleden personen 5.951** (plus 20)

Vandaag zijn er 131 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 5 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 20 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. 

29 mei: update 15.00 uur Nieuwe noodverordening miv. 1 juni van toepassing

Op 29 mei 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening gaat in op 1 juni om 12.00 uur en geeft invulling aan de op 26 mei ontvangen aanwijzing van het ministerie. 

Met deze noodverordening wordt ruimte geboden voor samenkomsten, horeca en sporten voor jeugdigen. Ook mogen diverse publieke gebouwen zoals musea, bioscopen en multifunctionele complexen weer opstarten en worden bepalingen gegeven over het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Er geldt een algemeen gebod om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De verordening kunt u vinden bij de downloads.

29 mei: update 14.00 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 46.126* (plus 176)

Ziekenhuisopnames 11.722  (plus 9)

Overleden personen 5.931** (plus 28)

Vandaag zijn er 176 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 28 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. 

28 mei: update 14.30 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.950* (plus 182)

Ziekenhuisopnames 11.713  (plus 16)

Overleden personen 5.903** (plus 32)

Vandaag zijn er 182 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 32 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. 

27 mei: update 14.30 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.768* (plus 190)

Ziekenhuisopnames 11.697 (plus 7)

Overleden personen 5.871** (plus 15)

26-05-2020 | 14:00 uur

Vandaag zijn er 190 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 7 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 15 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. 

Beleving coronacrisis

In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland zich meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (78-85%).

26 mei: update 14.30 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.578* (plus 133)

Ziekenhuisopnames 11.690 (plus 10)

Overleden personen 5.856** (plus 26)

Vandaag zijn er 10 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 26 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 45.578 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

25 mei: update 14.30 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.445* (plus 209)

Ziekenhuisopnames 11.680  (plus 8)

Overleden personen 5.830** (plus 8)

Vandaag zijn er 8 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 8 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 45.445 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

24 mei: update 14.30 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.236* (plus 172)

Ziekenhuisopnames 11.672 (plus 13)

Overleden personen 5.822** (plus 11)

Vandaag zijn er 13 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 11 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 45.236 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

23 mei: update 14.00 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.064* (plus 176)

Ziekenhuisopnames 11.659 (plus 10)

Overleden personen 5.811** (plus 23)

Vandaag zijn er 10 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 23 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 45.064 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken.

22 mei: update 14.00 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 44.888* (plus 188)

Ziekenhuisopnames 11.649 (plus 9)

Overleden personen 5.788** (plus 13)

Vandaag zijn er 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 13 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 44.888 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

21 mei: update overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 44.700* ( plus 253)

Ziekenhuisopnames 11.640  ( plus 13)

Overleden personen 5.775** ( plus 27)

Vandaag zijn er 13 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 27 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 44.700 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

20 mei: update 8.00 uur de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant geven een reactie na de persconferentie 19 mei in een statement

Beste Brabanders,

Zojuist keken wij wederom naar een persconferentie van het kabinet over de aanpak van het coronavirus. Onze minister president stond stil bij de maatregelen die vanaf 1 juni gelden. Hij maakte daarnaast een compliment aan alle Nederlanders. “We hebben dit samen verdiend”, stelde hij. Daar sluiten wij ons als voorzitters van de veiligheidregio‘s in Noord-Brabant van harte bij aan. Sterker nog, u als Brabanders verdient een extra compliment. U zit immers langer dan de rest van Nederland in de intelligente lockdown. Brabanders, u heeft deze ademruimte verdiend. Deze ruimte die zo past bij onze aard: elkaar ontmoeten, het samen zijn en het nabij onze familie en vrienden zijn.

Er liggen minder mensen in het ziekenhuis, de overlijdens en nieuwe besmettingen nemen niet toe in verpleegtehuizen en de druk op de zorg is verminderd. Dit is een direct gevolg van het naleven van de maatregelen, in Brabant en in de rest van Nederland.

Maar laten we onszelf niet te snel rijk rekenen. We hebben de piek onder controle, maar elke versoepeling kent een zeker risico. Een versoepeling betekent namelijk meer drukte op straat, meer reisbewegingen. En dus: meer kans op besmetting. Het is elke keer zoeken naar de balans. Het evenwicht tussen voorzichtigheid enerzijds en andere belangen anderzijds is fragiel. De keuzes die het kabinet kan maken hangen af van uw gedrag.

Tegelijkertijd kijken wij met vertrouwen en verlangen uit naar 1 juni. Langzaam maar zeker komt onze samenleving weer op gang. We kunnen (groot)ouders mogelijk weer gaan bezoeken, de basisscholen gaan volledig open en ook het bezoeken van een terras, bioscoop of theater behoort weer tot de mogelijkheden. Alles natuurlijk ons houdende aan de afspraken over 1,5 meter en hygiëne. We doen een dringend appél op u om zich binnen deze nieuwe ruimte aan de afspraken te houden. Alleen dan houden we perspectief op de volgende stappen op de routekaart van het kabinet.

De minister president bedankte kinderen en jongeren in zijn speech. Wij bedanken alle Brabanders, jong en oud, voor hun geduld, voor het opvolgen van de maatregelen, voor het samen de schouders zetten onder deze enorme uitdaging. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Tot slot, omdat we het niet vaak genoeg kunnen herhalen:

Blijf thuis bij klachten

Vermijd drukte (en voorkom drukte)

Was regelmatig uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen

Werk zoveel mogelijk thuis

En bovenal: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

#houvol

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

John Jorritsma (voorzitter VR BZO) 

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

19 mei: 20.00 uur update Corona-aanpak: de volgende stap

(Nieuwsbericht van de Rijksoverheid 19 mei 19.13 uur)

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Voor iedereen blijft gelden:

Was vaak uw handen.

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

Werk zoveel mogelijk thuis.

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel); bezoekers moeten reserveren; iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden); in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – vanaf 12.00 uur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden: een maximum van 30 mensen in het publiek; bezoekers moeten vooraf reserveren; een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert; iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.

In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.

Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

De maatregelen staan ook in de Factsheet basisregels 19 mei 2020 die u op deze pagina kunt downloaden.

19 mei: 14.30 uur update overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 44.249* (plus 108)

Ziekenhuisopnames 11.613 (plus 34)

Overleden personen 5.715** (plus 21)

Vandaag zijn er 34 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 21 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Het aantal mensen dat ziek wordt door het nieuwe coronavirus in Nederland neemt sinds eind maart af. Dit blijkt uit de afname van de aantallen nieuw gemelde patiënten, ziekenhuisopnames, IC intensive care -opnames en overlijdens per dag. Ook het aantal mensen dat bij de huisarts komt vanwege klachten die passen bij het coronavirus daalt nog steeds. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel. De virologische dagstaten laten zien dat, ondanks een ruimer testbeleid, de laatste drie weken het aantal geteste personen met klachten rond de 30.000 bleef liggen. Van deze geteste mensen heeft een steeds lager percentage COVID-19. Afgelopen week was dit 5%, maar eind maart was 29% van het aantal testen positief voor het coronavirus. 

17 mei: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.995 (plus 125)

Ziekenhuisopnames 11.552 (plus 15)

Overleden personen 5.680 (plus 10)

Vandaag zijn er 15 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 10 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.995 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

16 mei: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.870 (plus 198)

Ziekenhuisopnames 11.537 (plus 45)

Overleden personen 5.670 (plus 27)

Update 16 mei 2020

Vandaag zijn er 45 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 27 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.870 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

15 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.681 (plus 200)

Ziekenhuisopnames 11.492 (plus 35)

Overleden personen 5.643 (plus 53)

Vandaag zijn er 35 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 53 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.681 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

14 mei: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.481 (plus 270)

Ziekenhuisopnames 11.457 (plus 27)

Overleden personen 5.590 (plus 28)

Vandaag zijn er 27 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 28 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.481 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

13 mei: update 18:04 uur

Noodverordening in gewone taal

Maandag 11 mei is er door de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant een nieuwe noodverordening vastgesteld. Van deze verordening is nu ook een versie in minder ambtelijke taal beschikbaar. Die staat bij de downloads rechts van dit artikel. Lezers op de smartphone vinden de download onderaan de pagina.

13 mei: update 14:06 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.211 (plus 227)

Ziekenhuisopnames 11.430 (plus 52)

Overleden personen 5.562 (plus 52)

Vandaag zijn er 52 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 52 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.211 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland zich meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de informatie van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (80-85%). Dat blijkt uit de laatste tussenresultaten (week 20 april) van het vragenlijstonderzoek door het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en het RIVM. Lees  meer op de site van het RIVM.

12 mei: update 15:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.984 (plus 196)

Ziekenhuisopnames 11.378 (plus 35)

Overleden personen 5.510 (plus 54)

Vandaag zijn er 35 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 54 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.984 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

11 mei: update 20:23 uur

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 11 mei 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. U vindt de verordening bij de downloads rechts van deze update. Lezers op de smartphone vinden de noodverordening onderaan de pagina.

11 mei: update 14:43 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.788 (plus 161)

Ziekenhuisopnames 11.343 (plus 36)

Overleden personen 5.456 (plus 16)

Vandaag zijn er 36 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 16 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.788 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

10 mei: update 14:05

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.627 (plus 245)

Ziekenhuisopnames 11.307 (plus 22)

Overleden personen 5.440 (plus 18)

Vandaag zijn er 22 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 18 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.627 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

9 mei: update 14:10

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.382 (plus 289)

Ziekenhuisopnames 11.285 (plus 58)

Overleden personen 5.422 (plus 63)

Vandaag zijn er 58 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 63 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.382 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

8 mei: update 17:07 uur

Burgemeester Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 8 mei besloten om het besluit week- en dagmarkten veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020 in te trekken.

Dat betekent dat week- en dagmarkten onder bepaalde voorwaarden weer zijn toegestaan. De tekst van het besluit staat bij de downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u het bericht op de smartphone, dan staat de download onderaan deze pagina.

8 mei: update 14:05 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste mensen 42.093 (plus 319)

Ziekenhuisopnames 10.952 (plus 35)

Overleden personen 5.359 (plus 71)

Vandaag zijn er 35 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 71 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.093 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Vanaf 8 mei wijziging registratie ziekenhuisopname

De normale ziekenhuiszorg wordt steeds meer opgestart. Ziekenhuizen testen uit voorzorg steeds vaker mensen op het nieuwe coronavirus die om een andere reden dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit gebeurt om verspreiding van COVID-19 binnen het ziekenhuis te voorkomen. Sinds 1 mei wordt daarom bij een melding van een positief geteste patiënt op COVID-19 nagevraagd wat de reden voor de ziekenhuisopname was.

Vanaf 8 mei geven we alleen nieuwe ziekenhuisopnames weer in de cijfers over ziekenhuisopnames waarbij COVID-19 de opnamereden is. De meldingen van patiënten die voor een andere reden in het ziekenhuis worden opgenomen en bij screening ook COVID-19 blijken te hebben worden toegevoegd aan het totaal aantal meldingen.

8 mei: update 9:10 uur

Op 6 mei hielden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie. De belangrijkste punten uit die persconferentie worden hieronder uitgelegd in eenvoudige taal.

Stap voor stap

Komende maanden mag er meer.

- 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen hieronder later in.

11 mei: stap 1

- Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool.

- Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.

- Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand houden.

- Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2

- In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als u echt moet.

- Voortgezet onderwijs gaat open.

- Terrassen mogen weer open.

- Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst reserveren.

- Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

- Theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen.

- Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

1 juli: stap 3

- De campings gaan weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn dan weer open.

- Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4

- De sportscholen gaan weer open.

- Binnen sporten en contactsport mag weer.

- Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

Niet vergeten:

- Houd altijd 1,5 meter afstand.

- Ga niet naar plaatsen waar het druk is.

- Nies en hoest in uw elleboog.

- Was vaak uw handen met zeep.

- Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

- Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

- Werk zoveel mogelijk thuis.

7 mei: update 14:15

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 41.774 (plus 455)

Ziekenhuisopnames 11.192 (plus 39)

Overleden personen 5.288 (plus 84)

Vandaag zijn er 39 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 84 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.774 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Het RIVM publiceerde vandaag een bericht over de impact van de landelijke maatregelen.

6 mei: update 20:20 uur

Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Blijf thuis als u klachten heeft

- Houd buitenshuis altijd 1,5 meter afstand tot anderen

- Vermijd drukte

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid. Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

Jack Mikkers

voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings

voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma

voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De pdf met de tekst van het statement staat bij de downloads rechts van dit artikel.

6 mei: update 19:30 uur

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vandaag, 6 mei, gaven minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie met een update over de maatregelen over het coronavirus. Daaruit kwam onderstaande informatie. Een overzicht met alle informatie staat bij de downloads recht van dit artikel (voor lezers via de smartphone onderaan de pagina).

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

- Was vaak uw handen

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

- Schud geen handen.

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

- Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

- Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

- Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

- Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

- Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.

- Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:

School

- Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.

- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

- Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Contactberoepen

- Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).

- Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.

- Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

- Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

- Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.

- In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. 

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

- Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);

- Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;

- Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;

- Bezoekers moeten reserveren;

- In een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

- Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

6 mei: update 14:05

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 41.319 (plus 232)

Ziekenhuisopnames 11.153 (plus 27)

Overleden personen 5.204 (plus 36)

Vandaag zijn er 27 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 36 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.319 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

5 mei: update 14:16 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 41.087 (plus 317)

Ziekenhuisopnames 11.126 (plus 89)

Overleden personen 5.168 (plus 86)

Vandaag zijn er 89 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 86 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.087 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

4 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 40.770 (plus 199)

Ziekenhuisopnames 11.037 (plus 42)

Overleden personen 5.082 (plus 26)

Vandaag zijn er 42 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 26 personen als overleden gemeld. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 40.770 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

3 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 40.571 (plus 335)

Ziekenhuisopnames 10.995 (plus 44)

Overleden personen 5.056 (plus 69)

Vandaag zijn er 44 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 69 personen als overleden gemeld. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 40.571 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

2 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 40.236 (plus 445)

Ziekenhuisopnames 10.951 (plus 97)

Overleden personen 4.987 (plus 94)

Vandaag zijn er 97 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 94 personen als overleden gemeld. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 40.236 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

1 mei: update 14:20 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 39.791 (475)

Ziekenhuisopnames 10.854 (85)

Overleden personen 4.893 (98)

Vandaag zijn er 85 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 98 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 39.791 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

30 april: update 14:30 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 39.316 (514)

Ziekenhuisopnames 10.769 (84)

Overleden personen 4.795 (84)

Vandaag zijn er 84 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 84 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Er zijn vandaag 514 nieuwe besmettingen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat maakt het totaal op 39.316.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

29 april: update 17:57 uur

De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant schreven een statement naar aanleiding van de noodverordening die 29 april is afgekondigd. De tekst staat bij de downloads rechts van dit artikel. Lezers op de smartphone vinden de download onderaan deze pagina. 

Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

• Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping, of een vaste ligplaats in een jachthaven mogen in hun huisje, caravan of boot overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben.

• Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op een camping of vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie een eigen sanitaire voorziening heeft.

• Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als hierop een aparte sanitaire voorziening staat.

• Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Bij het legen van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand houden van andere vakantiegangers.

• Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan.

• Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en te laten bezorgen. Natuurlijk kunnen noodzakelijke boodschappen gedaan worden bij de supermarkt in de omgeving. Doe noodzakelijke boodschappen alleen en vooral niet met het hele gezin.

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

Jack Mikkers - voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord

John Jorritsma - voorzitter Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Theo Weterings - voorzitter Veiligheidsregio Midden West Brabant

29 april: update 16:16 uur

Op 29 april 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. 

In deze nieuwe noodverordening zijn een aantal maatregelen verwerkt zoals aangekondigd op de persconferentie van de minister-president vorige week. Het gaat onder andere om een versoepeling rond sporten en bewegen voor jeugdigen en de mogelijkheid om contactberoepen in de gelegenheid te stellen een afhaalfunctie voor producten in te laten richten. Denk aan haarverzorgingsproducten. Verder voorziet deze noodverordening ook in de openstelling onder voorwaarden van het onderwijs en kinderopvang met ingang van 11 mei. Ten slotte wordt het verbod op recreatief nachtverblijf opgeheven. Gezamenlijk sanitair dient nog wel steeds gesloten te zijn en het verbod op samenkomsten blijft eveneens gelden. 

De nieuwe noodverordening en de aanwijzing van het ministerie staan bij de downloads rechts van dit artikel. Leest u dit bericht op een smartphone dan staan de noodverordening en de aanwijzing onderaan deze pagina.

29 april: update 14:15 uur

Actueel overzicht cijfers RIVM

Positief geteste personen: 38.802 ( 386)

Ziekenhuisopnames: 10.685 ( 76)

Overleden personen: 4.711 ( 145)

Vandaag zijn er 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 145 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit weekend met aansluitend Koningsdag vooral bij het aantal overlijdens.

Tot nu toe zijn er 38.802 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

28 april: update 14:05 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 38.416 ( 171)

Ziekenhuisopnames 10.609 ( 88)

Overleden personen 4.566 ( 48)

Vandaag zijn er 88 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 48 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 38.416 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . 

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken.

Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten. 

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen.

27 april: update 14:15 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 38.245 ( 400)

Ziekenhuisopnames 10.521 ( 65)

Overleden personen 4.518 ( 43)

Vandaag zijn er 65 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 43 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Er zijn vandaag 400 nieuwe besmettingen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in totaal zijn er 38.245 bevestigde COVID-19 patiënten. 

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

26 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 37.845 ( 655)

Ziekenhuisopnames 10.456 ( 75)

Overleden personen 4.475 ( 66)

Vandaag zijn er 75 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 66 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Er zijn vandaag 655 nieuwe besmettingen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat maakt het totaal op 37845.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

25 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 37.190 ( 655)

Ziekenhuisopnames 10.381 ( 100)

Overleden personen 4.409 ( 120)

Vandaag zijn er 100 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 120 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 37.190 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

24 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 36.535 ( 806)

Ziekenhuisopnames 10.281 ( 123)

Overleden personen 4.289 ( 112)

Vandaag zijn er 123 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 112 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 36.535 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Oversterfte neemt af, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen

Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM dagelijks publiceert. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland. Lees meer in het nieuwsbericht van het RIVM.

23 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 35.729 ( 887)

Ziekenhuisopnames 10.158 ( 137)

Overleden personen 4.177 ( 123)

Vandaag zijn er 137 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 123 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 35.729 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

COVID-19 in verpleeghuizen

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. We zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We zien wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog. Lees meer in het nieuwsbericht van het RIVM.

22 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 34.842 ( 708)

Ziekenhuisopnames 10.021 ( 124)

Overleden personen 4.054 ( 138)

Vandaag zijn er 124 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 138 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 34.842 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Aantal positieve testen op totaal aantal testen

Sinds 6 april wordt er meer getest op COVID-19 vooral bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis met klachten, naast de mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 en zorgpersoneel in ziekenhuizen. De laatste weken is het aantal geteste personen opgelopen tot bijna 40.000 per week. Het percentage positief geteste personen nam tot eind maart toe tot ongeveer 30% vastgestelde besmette personen op het totaal aantal geteste personen en nam daarna weer af. Naast het afnemende aantal nieuwe patiënten door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen, speelt hierbij het veranderde testbeleid sinds 6 april ook een rol.

21 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 34.134 ( 729)

Ziekenhuisopnames 9.897 ( 118)

Overleden personen 3.916 ( 165)

Vandaag zijn er 118 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 165 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 34.134 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Op de dinsdagen is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten de afgelopen periode vaak het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat meldingen van op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en overleden patiënten op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

20 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 33.405 ( 750)

Ziekenhuisopnames 9.779 ( 75)

Overleden personen 3.751 ( 67)

Vandaag zijn er 75 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 67 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 33.405 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. 

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.


Kijk bij de downloads voor eerdere updates van deze pagina.

 • Update vrijdag 28 augustus 2020, 19:25

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft 25 augustus een nieuwe noodverordening afgekondigd. Er is een nu een uitleg in gewone taal. Deze staat bij de downloads op de website van de Veiligheidsregio. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 25 augustus 2020, 20:02

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft 25 augustus een nieuwe noodverordening afgekondigd. Hij staat bij de downloads op de website van de Veiligheidsregio. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 25 augustus 2020, 15:52

  De wekelijkse update van het RIVM is bekend. Afgelopen week zijn er 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 425 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Blijf je aan de regels houden. #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 19 augustus 2020, 15:04

  Kermissen die in de regio Midden- en West-Brabant gepland stonden, gaan niet door. Dit geldt in ieder geval tot 1 november. Dat heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant besloten. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 18 augustus 2020, 20:04

  De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s schreven een statement n.a.v. De persconferentie van 18-8. Het staat als download en als nieuwsbericht op de site van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 18 augustus 2020, 19:25

  Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vanavond 18-8 een persconferentie. Ze kondigden nieuwe maatregelen aan. O.a. Thuis maximaal 6 personen in huis of tuin ontvangen, excl. kinderen t/m 12 jr. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 18 augustus 2020, 15:18

  De wekelijkse update van het RIVM is bekend. Afgelopen week zijn er 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Houd je aan de regels. #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 11 augustus 2020, 17:25

  De wekelijkse update van het RIVM is bekend. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Houd je aan de regels, houd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten en laat je testen. #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 10 augustus 2020, 16:12

  Van de noodverordening die vandaag, 10 augustus, ingaat is ook een versie beschikbaar die beter leesbaar is (minder juridisch geschreven). Hij staat bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio. #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 8 augustus 2020, 22:29

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft 8 augustus een nieuwe noodverordening aangekondigd. Hij staat bij de downloads op de website van de Veiligheidsregio. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 8 augustus 2020, 22:29

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft 8 augustus een nieuwe noodverordening aangekondigd. Hij staat bij de downloads op de website van de Veiligheidsregio. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 6 augustus 2020, 20:06

  De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s schreven een statement nav de persconferentie vanavond 6 augustus. Ze zijn o.a. blij met de ruimte die het Kabinet geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 6 augustus 2020, 20:06

  De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s schreven een statement nav de persconferentie vanavond 6 augustus. Ze zijn o.a. blij met de ruimte die het Kabinet geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 6 augustus 2020, 19:57

  Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vanavond 6 augustus een persconferentie. Ze kondigden een aantal nieuwe maatregelen aan. O.a. Voor de komende introducties van studenten en de horeca. https://bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen #corona

 • Update donderdag 6 augustus 2020, 19:57

  Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vanavond 6 augustus een persconferentie. Ze kondigden een aantal nieuwe maatregelen aan. O.a. Voor de komende introducties van studenten en de horeca. https://bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen #corona

 • Update dinsdag 4 augustus 2020, 14:59

  De wekelijkse update van het RIVM is bekend. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Houd 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 4 augustus 2020, 14:59

  De wekelijkse update van het RIVM is bekend. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Houd 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 28 juli 2020, 19:53

  Code oranje voor provincie Antwerpen, vakantie dringend afgeraden. Kom je terug uit Antwerpen? Dringend advies: blijf 14 dagen in thuisquarantaine. #alleensamen #corona #antwerpen #belgie https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 28 juli 2020, 14:26

  De wekelijkse update van het RIVM. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Houd 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen. Blijf thuis bij (lichte) klachten en laat je testen. #alleensamen #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 22 juli 2020, 18:06

  Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland en ook in Brabant. Lees het statement van de 3 voorzitters van de veiligheidsregio's in Brabant. #alleensamen #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 21 juli 2020, 14:58

  De wekelijkse update van het RIVM. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Houd 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen. Blijf thuis bij (lichte) klachten en laat je testen. #alleensamen #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 7 juli 2020, 15:07

  Het RIVM meldt vanaf juli per week de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en het aantal overleden COVID-19 patiënten. De updates verschijnen op dindsdagmiddag na 14.00 uur. https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update vrijdag 3 juli 2020, 12:47

  Van de noodverordening die in ging op 1 juli is een versie gemaakt die minder juridisch is en voor iedereen goed te begrijpen is. Hij staat bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio. https://bit.ly/2W4hkH0 #covid19

 • Update dinsdag 30 juni 2020, 16:31

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening afgekondigd. Die gaat 1 juli in. Hij staat als download op de site van de Veiligheidsregio. https://bit.ly/2W4hkH0 #covid19

 • Update dinsdag 30 juni 2020, 14:17

  Sinds 29 juni zijn 57 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 50.273. Dit is de laatste dagelijkse update vd cijfers van het RIVM. Vanaf 1/7 volgt een wekelijkse update. https://bit.ly/2W4hkH0 #covid19

 • Update maandag 29 juni 2020, 14:58

  Sinds 28 juni zijn 78 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 50.223. Vanaf 1/7 stopt het RIVM met de dagelijkse update van de cijfers. We melden ze dan wekelijks. https://bit.ly/2W4hkH0 #covid19

 • Update zondag 28 juni 2020, 14:14

  Sinds 27 juni zijn 74 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 50.147. Vanaf 1/7 stopt het RIVM met de dagelijkse update van de cijfers. We melden ze dan wekelijks. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update zaterdag 27 juni 2020, 14:30

  Sinds 26 juni zijn 71 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 50.074. Vanaf 1/7 stopt het RIVM met een dagelijkse update vd cijfers. We melden ze dan wekelijks. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update vrijdag 26 juni 2020, 14:57

  Sinds 25 juni zijn 96 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 50.005. Vanaf 1/7 stopt het RIVM met een dagelijkse update van de cijfers. Ze worden vanaf dan wekelijks gemeld. https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 25 juni 2020, 14:39

  Sinds 24 juni zijn 111 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.914. Iedereen met klachten kan zich sinds 1 juni laten testen. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 24 juni 2020, 22:49

  De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Brabant schreven een statement naar aanleiding van de persconferentie van vanavond 24 juni. Het statement is te lezen op onze site en als download beschikbaar. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update woensdag 24 juni 2020, 19:59

  Vandaag, 24 juni, hielden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een perscoferentie. De belangrijkste zaken daaruit zijn te lezen in het nieuwsbericht op de site van de Veiligheidsregio. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 24 juni 2020, 14:11

  Sinds 23 juni zijn 83 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.804. Iedereen met klachten kan zich sinds 1 juni laten testen. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 23 juni 2020, 14:20

  Sinds 22 juni zijn 70 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.722. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. #corona #covid19 #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 22 juni 2020, 20:38

  Sinds 21 juni zijn 69 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.658. Er is sinds gisteren niemand overleden aan het coronavirus. #corona #covid19 https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 21 juni 2020, 16:19

  Sinds 20 juni zijn 98 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.593. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. #corona #covid19 #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 20 juni 2020, 14:08

  Sinds 19 juni zijn 91 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.502. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. #corona #covid19 https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update vrijdag 19 juni 2020, 14:03

  Sinds 18 juni zijn 116 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.426. Vermijd drukte en blijf 1,5 meter afstand houden. #alleensamen #covid19 https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 18 juni 2020, 14:26

  Sinds 17 juni zijn 132 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.319. Vermijd drukte en blijf 1,5 meter afstand houden. #corona #covid19 https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 17 juni 2020, 17:09

  Er is een dashboard coronavirus ontwikkeld. Daarin staan per regio actuele cijfers over de ontwikkeling vh virus in Nederland. Het dashboard is nog in ontwikkeling. Er kunnen nog meer regionale gegevens bij komen. #corona #covid19 https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 17 juni 2020, 14:17

  Sinds 16 juni zijn 119 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.204. Vermijd drukte en blijf 1,5 meter afstand houden. #corona #covid19 https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 16 juni 2020, 14:59

  Sinds 15 juni zijn 140 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 49.087. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand. Blijf bij klachten thuis. #corona #covid19 https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 15 juni 2020, 14:09

  Sinds 14 juni zijn 165 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 48.948. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona #covid19 #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 14 juni 2020, 14:06

  Sinds 13 juni zijn 143 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 48.783. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 13 juni 2020, 14:05

  Sinds 12 juni zijn 179 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 48.640. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update vrijdag 12 juni 2020, 14:01

  Sinds 11 juni zijn 210 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 48.461. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 11 juni 2020, 15:53

  Sinds 10 juni zijn 164 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 48.251. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 10 juni 2020, 14:02

  Sinds 9 juni zijn 184 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 48.087. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 9 juni 2020, 14:05

  Sinds 8 juni zijn 164 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 47.903. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 8 juni 2020, 15:29

  Sinds 7 juni zijn 165 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 47.739. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 7 juni 2020, 13:59

  Sinds 6 juni zijn 239 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 47.574. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 6 juni 2020, 14:01

  Sinds 5 juni zijn 183 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 47.335. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update vrijdag 5 juni 2020, 14:01

  Sinds 4 juni zijn 210 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 47.152. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 4 juni 2020, 15:15

  Sinds 3 juni zijn 209 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 46.942. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 3 juni 2020, 14:37

  Sinds 2 juni zijn 86 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 46.733. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 2 juni 2020, 15:49

  Sinds 1 juni zijn 102 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 46.647. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 1 juni 2020, 14:03

  Sinds 31 mei zijn 103 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 46.545. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 31 mei 2020, 14:08

  Sinds 30/5 zijn 185 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 46.442. Vermijd drukte en houd1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 30 mei 2020, 14:01

  Sinds 29/5 zijn 131 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 46.257. Vermijd drukte en houd1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update vrijdag 29 mei 2020, 15:19

  De voorzitter van de veiligheidsregio Midden-en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze gaat in op 1 juni om 12.00 uur en volgt de aanwijzingen van het ministerie. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update vrijdag 29 mei 2020, 14:18

  Sinds 28/5 zijn 176 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 46.126. Vermijd drukte en houd1,5 meter afstand #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 28 mei 2020, 15:56

  Sinds 27/5 zijn 182 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.950. #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 27 mei 2020, 15:47

  Sinds 26/5 zijn 190 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.768. Het vertrouwen in de informatie van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (78-85%) #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 26 mei 2020, 14:33

  Sinds 25/5 zijn 133 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.578. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 25 mei 2020, 14:19

  Sinds 24/5 zijn 209 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.445. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 24 mei 2020, 14:51

  Sinds 23/5 zijn 172 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.236. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 23 mei 2020, 14:04

  Sinds 22/5 zijn 176 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.064. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 22 mei 2020, 14:21

  Sinds 21/5 zijn 188 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 44.888. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update donderdag 21 mei 2020, 14:22

  Sinds 20/5 zijn 253 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 44.700. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 19 mei 2020, 14:43

  Sinds 18/5 zijn 108 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 44.249. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zondag 17 mei 2020, 14:15

  Sinds 16/5 zijn 125 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.995. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zaterdag 16 mei 2020, 14:16

  Sinds 15/5 zijn 198 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.870. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 15 mei 2020, 14:00

  Sinds 14/5 zijn 200 mensen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal in Nederland op 43.681. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update donderdag 14 mei 2020, 14:16

  Sinds 13/5 zijn 270 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.481. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update woensdag 13 mei 2020, 18:09

  Van de noodverordening die maandag 11/5 is vastgesteld is nu ook een versie beschikbaar in minder ambtelijke taal. Die staat bij de downloads op de site vd VRMWB. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update woensdag 13 mei 2020, 14:13

  Sinds 12/5 zijn 227 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.211. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 12 mei 2020, 15:06

  Sinds 11/5 zijn er 196 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.984. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update maandag 11 mei 2020, 20:26

  De vz vd Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze verordening en de aanwijzing staan bij de downloads op de site vd VRMWB. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update maandag 11 mei 2020, 14:47

  Sinds 10/5 zijn er 161 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.788. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zondag 10 mei 2020, 14:07

  Sinds 9/5 zijn 245 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.627. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zaterdag 9 mei 2020, 14:12

  Sinds 8/5 zijn 289 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.382. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 8 mei 2020, 17:16

  Er is een nieuw besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 8 mei. Het staat bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 8 mei 2020, 14:14

  Sinds 7/5 zijn 319 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.093. Vanaf 8 mei verandert de manier waarop het RIVM de ziekenhuisopnames telt. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update vrijdag 8 mei 2020, 09:21

  De onderwerpen uit de persconferentie van 6 mei staan op de site rijksoverheid.nl ook uitgelegd in eenvoudige taal. Lees de uitleg op de site van de Veiligheidsregio: bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update donderdag 7 mei 2020, 14:23

  Sinds 6/5 zijn 455 mensen positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het totaal in Nederland op 41.774. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het RIVM publiceerde vandaag een nieuwsbericht over de impact van de maatregelen bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update woensdag 6 mei 2020, 14:12

  Sinds 5/5 zijn 232 mensen positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het totaal in Nederland op 41.319. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update dinsdag 5 mei 2020, 14:21

  Sinds 4/5 zijn 317 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 41.087. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update dinsdag 5 mei 2020, 14:20

  Sinds 4/5 zijn 317 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 41.087. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update maandag 4 mei 2020, 14:17

  Sinds 3/5 zijn 199 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 40.770. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update zondag 3 mei 2020, 14:07

  Sinds 2/5 zijn 335 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 40.571. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update zaterdag 2 mei 2020, 14:04

  Sinds 1/5 zijn 445 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 40.236. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update vrijdag 1 mei 2020, 14:25

  Sinds 30/4 zijn 475 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 39.791. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update donderdag 30 april 2020, 14:38

  Sinds 29/4 zijn 514 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 39.316. De cijfers vd afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update woensdag 29 april 2020, 18:09

  De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s schreven een statement over de nieuwe noodverordening van 29 april. Het statement is te lezen en te downloaden op de site van de Veiligheidsregio. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update woensdag 29 april 2020, 16:25

  Door de voorzitter van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant is een nieuwe noodverordening afgekondigd op 29 april. Die is te lezen en te downloaden op de de site van de veiligheidsregio bij het onderdeel downloads. bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update woensdag 29 april 2020, 14:21

  Sinds 28/4 zijn 386 nieuwe mensen getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op: 38.802. De cijfers vd afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 28 april 2020, 15:04

  Sinds 27/4 zijn 171 nieuwe mensen getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 38.416. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. #alleensamen bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 28 april 2020, 14:16

  Sinds 27/4 zijn 171 nieuwe mensen getest op het coronavirus. Het totaal positief geteste mensen komt daarmee op 38.416. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand. #alleensamen bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 27 april 2020, 14:14

  Sinds 26/4 zijn 400 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 38.245. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 27 april 2020, 12:08

  Koningsdag is dit jaar Woningsdag. Blijf thuis als het niet echt nodig is om weg te gaan en doe de noodzakelijke boodschappen alleen. Fijne Koningsdag thuis! #alleensamen #koningsdag #woningsdag #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 26 april 2020, 13:56

  Sinds 25/4 zijn 655 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 37.845. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 25 april 2020, 13:56

  Sinds 24/4 zijn 655 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 37.190. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 24 april 2020, 14:02

  Sinds 23/4 zijn 806 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 36.535. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 23 april 2020, 14:03

  Sinds 22/4 zijn 887 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 35.729. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 22 april 2020, 14:10

  Sinds 21/4 zijn 708 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 34.842. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 21 april 2020, 20:23

  We gaan samen door met de corona-aanpak. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 21 april 2020, 13:58

  Sinds 20/4 zijn 729 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 34.134. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 20 april 2020, 14:06

  Sinds 19/4 zijn 750 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 33.405. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 19 april 2020, 13:58

  Sinds 18/4 zijn 1.066 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 32.655. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 18 april 2020, 15:34

  Sinds 17/4 zijn 1.140 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 31.589. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 17 april 2020, 15:10

  Sinds 16/4 zijn 1.235 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 30.449. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 16 april 2020, 14:13

  Sinds 15/4 zijn 1.061 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 29.214. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 15 april 2020, 14:01

  Sinds 14/4 zijn 734 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 28.153. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 14 april 2020, 14:17

  Sinds 13/4 zijn 868 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 27.419. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 13 april 2020, 14:41

  Sinds 12/4 zijn 964 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 26.551. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 12 april 2020, 15:28

  Sinds 11/4 zijn 1.174 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 25.587. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 11 april 2020, 14:10

  Sinds 10/4 zijn 1.316 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 24.413. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 11 april 2020, 12:03

  De voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s spreken in hun Paasboodschap het vertrouwen uit dat iedereen dit Paasweekend thuis blijft en de maatregelen volgt. #alleensamen krijgen we #corona onder controle https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 10 april 2020, 15:04

  Sinds 9/4 zijn 1.335 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 23.097. Cijfers passen bij beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 9 april 2020, 15:18

  Sinds 8/4 zijn 1.213 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 21.762. Cijfers passen bij beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 8 april 2020, 16:00

  Heb je vragen over het coronavirus, over maatregelen en wat je zelf kunt doen? Kijk op de website van het RIVM bij veelgestelde vragen, of bel 0800-1351, bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur, ook met Pasen. #corona https://bit.ly/3e4wUKZ

 • Update woensdag 8 april 2020, 15:02

  Sinds 7/4 zijn 969 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 20.549. De meeste mensen die positief zijn getest op het nieuwe Coronavirus wonen in de provincie Noord-Brabant. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 7 april 2020, 15:20

  Meer weten over wat kan en mag bij campings, seizoensplaatsen, vakantiehuisjes, recreatieparken en jachthavens t/m 10 mei, zie de noodverordening 1 april en de vraag en antwoorden 6 april #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 7 april 2020, 14:29

  Sinds 6/4 zijn 777 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 19.590. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 6 april 2020, 14:12

  Sinds 5/4 zijn 952 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 18.803. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 5 april 2020, 14:28

  Sinds 4/4 zijn 1.224 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 17.851. Geniet van de zon in tuin of op balkon. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 4 april 2020, 14:04

  Sinds 3/4 zijn 904 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 16.627. Geniet van de zon in tuin of op balkon. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 3 april 2020, 14:33

  Sinds 2/4 zijn 1.026 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 15.723. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is belangrijk dat iedereen de maatregelen blijft opvolgen. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 2 april 2020, 15:02

  Sinds 1/4 zijn 1.083 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 14.697. Aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en aantal gemelde overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 1 april 2020, 14:15

  Sinds 31/3 zijn 1.019 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 13.614. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 20:14

  Vanavond om 19 uur kondigde het kabinet een verlenging aan van alle maatregelen t/m 28 april. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een reactie gegeven #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 17:02

  Sinds 30/3 zijn 845 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 12.595. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 30 maart 2020, 19:16

  Sinds 29/3 zijn 884 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 11.750. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 29 maart 2020, 14:39

  Sinds 28/3 zijn 1104 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 10.866. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:56

  Sinds 27/3 zijn 1159 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 9762, waarvan 2748 in Noord-Brabant. Net als gisteren neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:44

  De politie krijgt veel vragen van inwoners over het coronavirus en over groepsvorming en het afstand houden. Voor deze vragen kunt u bellen met publieksnummer 0800 - 1351 en niet naar de politie. Het 0800-nummer is bereikbaar tussen 8 en 22 uur. #corona #covid19 #alleensamen

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 18:27

  De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) gaat volgende week, week 14, van start. Ondernemers kunnen volgende week hun aanvraag doen. https://bit.ly/39outPO #covid19 #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 17:00

  The corona virus leads to many questions. You can find most of the answers on government.nl. Including information in Arabic, Turkish, Spanish, Polish, Papiamentu and Papiamento. https://bit.ly/3apVNyB #corona #covid19

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 16:48

  Via Rijksoverheid.nl zijn 27 maart nieuwe posters en flyers verspreid over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die zijn er ook in andere talen en voor laaggeletterden. Ze haken ook in op de campagne #alleensamen. https://bit.ly/2WMQSnt #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:55

  Er is onduidelijkheid over wat er precies onder groepsvorming wordt verstaan en hoe het nu zit als je met 3 of meer personen buiten bent. Uitleg via deze link https://bit.ly/2wa8Q8a Op rijksoverheid.nl staan veelstelde vragen daarover. https://bit.ly/2wG9pXX #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:24

  Sinds 26/3 zijn 1172 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 8603. 2488 daarvan komen uit Noord Brabant. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames lijkt wat minder snel toe te nemen. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona

 • Update donderdag 26 maart 2020, 20:42

  Vandaag 26 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening staat bij de downloads op de site vd Veiligheidsregio. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19 #alleensamen

 • Update donderdag 26 maart 2020, 16:40

  Sinds 25/3 zijn 1019 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 7431. 2161 hiervan komen uit Noord Brabant. Het aantal patiënten neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 25 maart 2020, 15:55

  Sinds 24/3 zijn 852 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 6412. Van mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis wordt een curve gemaakt. Die lijkt af te vlakken. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 14:18

  Het nieuwe coronavirus is in t Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dit onderzoek toont aan dat monitoring vh rioolwater een goede methode is voor t vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. https://bit.ly/2R019Jt #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 13:56

  De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s bevelen dringend een gezamenlijke Brabantse aanpak aan voor gemeentelijke belastingen ondernemers. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 22:05

  Het kabinet bracht 23 maart aanvullende en aangescherpte maatregelen naar buiten, ter bestrijding van het Corona-virus. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19 #corona

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 14:26

  Sinds 23/3 zijn 811 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 5560. 1739 komen uit Noord Brabant. 63 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 22:01

  Op rijksoverheid.nl staan veelgestelde vragen (Q&A’s) over de aangescherpte maatregelen van 23 maart. https://bit.ly/39b3do8 #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:54

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Ze zijn te lezen op de site van VRMWB en op Rijksoverheid.nl https://bit.ly/2xiygkE #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:40

  Vanavond om 19 uur was er vanuit de rijksoverheid een persconferentie waarin aanscherping van de regels van 15/3 is aangekondigd. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een statement gegeven. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 14:56

  Sinds 22/3 zijn 545 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 4749. 1558 komen uit Noord Brabant. 34 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 10:22

  Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen Belgiën en Nederland over te steken. Meer info op: https://bit.ly/2UtcIts #covid19 #corona

 • Update zondag 22 maart 2020, 15:20

  Sinds 21/3 zijn 573 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 4204, waarvan er 1404 uit Noord Brabant komen. 43 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 22 maart 2020, 10:25

  Blijf zoveel mogelijk thuis. Moet je naar buiten? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en spreek elkaar hier ook op aan. Het virus verspreidt zichzelf niet; jij verspreidt het virus. #blijfthuis #houdafstand #samentegencorona #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 17:04

  Vermijd niet essentiële reizen naar het buitenland. Ga ook niet naar het buitenland in de grensregio. Niet tanken of winkelen in België bijvoorbeeld. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:36

  Het is mooi weer, houd ook met dit weer 1,5 meter afstand om coronabesmetting te voorkomen. Bijv in het bos, het park of in de supermarkt. Hoeveel dat is 1,5m? Twee volwassen armen uitgestrekt. Raak elkaar niet aan. https://bit.ly/2wjNfuy #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:14

  Sinds 20/3 zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 3631, waarvan er 1180 uit Noord Brabant komen. 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 22:09

  (Week)markten kunnen in aangepaste vorm doorgaan vanaf 23/3. Dat hebben de 3 Veiligheidsregio’s besloten. Als het gaat om het aanbieden van voedsel voorzien markten in een primaire levensbehoefte. Non food kramen zijn niet toegestaan op markten. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 15:25

  Sinds 19 maart zijn 534 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994, waarvan de meeste in Brabant (1012). 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 19 maart 2020, 22:56

  Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en moet de kwetsbare bewoners beter beschermen tegen het coronavirus #covid19 http://bit.ly/2Wsitdq

 • Update donderdag 19 maart 2020, 14:48

  Sinds 18 maart zijn 409 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland op 2460, waarvan de meeste in Noord-Brabant (870). 18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 12:27

  Met het mooie gaan veel mensen naar buiten. Het is belangrijk dat ook daar de richtlijnen worden opgevolgd voor het ‘afstand houden van elkaar’, ofwel ‘social distancing’. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 09:07

  Alle initiatieven om extra zorgpersoneel te werven worden via een database gekoppeld aan de vraag bij zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. http://bit.ly/2U5p4Jr #corona #covid19 #zorgpersoneel

 • Update woensdag 18 maart 2020, 17:13

  Sinds 17/3 zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. 15 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update woensdag 18 maart 2020, 13:01

  Er is een flyer met informatie over de noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen. Staat bij dowloads op vrmwb.nl (rechts vh artikel voor desktop en tablet, helemaal onderaan voor smartphone gebruikers) http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 19:28

  Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Kijk voor alle maatregelen op de website van Rijksoverheid http://bit.ly/2WhIFHL #corona #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 14:52

  Sinds 16 maart zijn 292 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen in Nederland komt daarmee op 1705, waarvan de meeste in Noord-Brabant (634). 19 mensen zijn sinds de vorige update overleden aan de ziekte. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 16 maart 2020, 22:00

  Er is een nieuwe noodverordening aangekondigd naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart bekendmaakte. Deze vervangt de noodverordening van 13 maart. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 18:23

  Inwoners vragen zich af wat nu precies de richtlijnen zijn voor het ‘afstand houden van elkaar’, ook wel ‘social dinstancing’ genoemd. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 16:47

  Op rijksoverheid.nl staat een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang. Bekijk de vragen hier: http://bit.ly/2x3DeBn #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 15:16

  Sinds 15 maart zijn 278 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen komt daarmee op 1413. 4 mensen zijn sinds gisteren overleden aan de ziekte. In Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 20:17

  Een samenvatting van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart aankondigde voor ondernemingen/verenigingen en scholen/kinderopvang staat als pdf bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 19:20

  De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio's roepen nogmaals op tot sociale onthouding. Ook vragen ze Brabanders om voor elkaar te zorgen. "Als we allemaal de adviezen opvolgen neemt de kans op besmetting af." http://bit.ly/3aYwp2K #corona #brabant

 • Update zondag 15 maart 2020, 18:09

  Het kabinet kondigde zondag 15 maart aanvullende maatregelen aan voor heel Nederland. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs http://bit.ly/3aYwp2K #corona #covid19

 • Update zaterdag 14 maart 2020, 15:03

  Het RIVM meldt dat sinds gisteren 13 maart 155 nieuwe mensen positief zijn getest op COVID-19. Het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland staat nu op 959. Helaas zijn er gisteren ook 2 patienten overleden aan het virus. #corona #covid19 http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 17:34

  Een aantal ministers heeft de veiligheidsregio’s opdracht gegeven om toe te zien op het aflasten van activiteiten van 100 personen en meer. Daar is een noodverordening voor. Die is te lezen en te downloaden op de site van de Veiligheidsregio. #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 14:29

  Het RIVM meldt om 14 uur dat er sinds gisteren vijf nieuwe doden in Nederland zijn veroorzaakt door het Coronavirus. Het aantal besmettingen staat op 804. Dat zijn sinds gisteren 190 nieuwe besmettingen. Https://bit.ly/39Opvgn #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 23:49

  Nieuw statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 20:02

  You can find a flyer with info on how to reduce the riks of getting infected by the Coronavirus at the site of Veiligheidsregio. Available: Arabic, English, Spanish, Papiamentu, Papiamento, Polish and Turkish. You can find them at the download section. http://bit.ly/2IDOs2l

 • Update woensdag 11 maart 2020, 19:47

  Statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update woensdag 11 maart 2020, 16:35

  De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden t/m 16 maart alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt of evenementen een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andere vergunning hebben. #corona #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:43

  Meer over de persconferentie en de veelgestelde vragen die daarbij horen, lees je op de site. https://bit.ly/2Q4ZKke #corona #tilburg #covid19 #verkeerdeverwijzingnet

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:33

  Tijdens een persconferentie vanmiddag 10 maart maakten de 3 voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant onder andere bekend hoe we omgaan met evenementen vanwege het coronavirus. Meer lees je in de veelgestelde vragen die bij de downloads staan. #corona #tilburg #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 14:53

  Sinds 9 maart zijn er 61 nieuwe patienten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382. Van 156 van deze personen is de bron onbekend of is het onderzoek nog bezig. Ruim de helft hiervan woont in Noord Brabant. #corona #tilburg #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 22:13

  Werkgevers in Noord-Brabant wordt gevraagd om, waar mogelijk, hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. Ook wordt gevraagd om werktijden te spreiden. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. https://bit.ly/38ynfZr #covid19 #corona

 • Update maandag 9 maart 2020, 20:34

  Op advies van het @RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart opgeroepen geen handen meer te schudden. Dit is een extra maatregel om de verspreiding van het #coronavirus tegen te gaan. Kijk voor alle hygiënemaatregelen en meer info op www.rivm.nl. #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 15:10

  Er zijn 56 nieuwe patiënten met #corona bij het #RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321. De meeste hiervan, 134, komen uit Brabant.

 • Update zondag 8 maart 2020, 21:32

  Complimenten aan alle #Brabanders die nuchter blijven en hun verantwoordelijkheid nemen door bij #verkoudheid, #hoesten OF #koorts thuis te blijven. Samen beschermen we de mensen om ons heen tegen het #coronavirus. Check www.rivm.nl voor meer informatie: http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zondag 8 maart 2020, 15:48

  Aantal patienten #corona in Midden-en West Brabant is opgelopen naar 52. @RIVM doet brononderzoek http://bit.ly/38q5zyV

 • Update zondag 8 maart 2020, 14:31

  Nieuwe update aantal besmetting in Nederland. #corona. Hoeveel daarvan uit Noord-Brabant afkomstig zijn volgt nog via #RIVM http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 17:27

  Nieuwe update aantal besmettingen #corona via RIVM http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 10:31

  Gezamenlijke berichtgeving 3 Brabantse veiligheidsregio’s @vrmwb @vrbrabantnoord @vrbzo #corona #coronavirus http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 19:59

  Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten OF koorts hun sociale contacten te beperken. Blijf thuis. Kijk hier voor de meeste gestelde vragen als je uit Brabant komt: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Brabant

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 14:46

  In Midden- en West-Brabant zijn inwoners positief getest op #COVID-19 (#coronavirus). Check de kaart van het #RIVM voor de verspreiding in onze regio: http://bit.ly/38q5zyV

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 09:48

  Er zijn op dit moment 17 bevestigde patiënten met het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant. Advies blijft om alleen thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een risicogebied bent geweest.

 • Update donderdag 5 maart 2020, 17:46

  In de regio Midden- en Wesr-Brabant zijn 14 patiënten bekend met het coronavirus

 • Update maandag 2 maart 2020, 17:29

  Lees hier de update 2 maart #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 19:00

  Lees meest recente statement voorzitter VRMWB Theo Weterings over #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 18:30

  Een vrouwelijke #corona patiënt uit @gemeentealtena heeft in het Beatrixziekenhuis gelegen is is overgebracht naar het Erasmus Rotterdam http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 17:51

  Advies RIVM is alléén thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een van de risicogebieden bent geweest. #corona.

 • Update zaterdag 29 februari 2020, 16:33

  Twee gezinsleden patiënt @gemeenteloz zijn ook positief getest op #covid19, zijn thuis in isolatie. GGD doet nieuw contactonderzoek http://bit.ly/396M2ES

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 19:35

  Contactonderzoek van de GGD is afgerond. Alle mensen met wie de patiënt contact had zijn in beeld. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest. #corona #covid19 #tilburg

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 14:09

  Patient maakt het goed en was tijdens carnaval niet besmetteijk. Lees de verklaring van burgemeester Weterings inz #corona #tilburg #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 13:06

  Tijdens een persconferentie liet burgemeester Weterings weten dat het goed gaat met de patiënt. De burgemeester liet weten dat er geen reden is om evenementen af te gelasten. Ook werd bekend dat de patiënt, die carnaval vierde in Tilburg, tijdens carnaval niet besmettelijk was.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:46

  Het informatienummer dat het Ministerie van Volksgezondheid openstelt is: 0800-1351. #corona #tilburg #covid19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:28

  Persconferentie #corona #covid19 #tilburg start om 12.30. Aan tafel bgm Weterings, Jean Luc Murk, microbioloog ETZ en Ariene Rietveld arts infectieziekten GGD. Live uitzending o.m. via website @omroepbrabant en extra lang @NOS journaal.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:13

  De GGD heeft publieksnummers geopend voor vragen over het virus. Voor Hart v Brabant is dat 0900-3646464 en voor West Brabant 085-0785617. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #tilburg #covid-19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 11:39

  Donderdag 27 februari werd bekend dat een patient met het coronavirus in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is opgenomen. Er is geen reden voor extra maatregelen.

 • Update donderdag 27 februari 2020, 21:44

  Voor meer info over het Corona patient in Tilburg @RIVM http://bit.ly/2HYaU5X

Downloads

Noodverordening COVID-19 VRMWB 2020-09-17

Noodverordening COVID-19 VRMWB 2020-09-17 0,29 MB pdf

Noodverordening in gewone taal 2020-09-17

Noodverordening in gewone taal 2020-09-17 0,13 MB pdf

Aanwijzingsbrief 11 september 2020 leerling- en doelgroepenvervoer

Aanwijzingsbrief 11 september 2020 leerling- en doelgroepenvervoer 0,22 MB pdf

Aanwijzingsbrief 1 september 2020 verlenging maatregelen

Aanwijzingsbrief 1 september 2020 verlenging maatregelen 0,17 MB pdf

Noodverordening 25 augustus 2020 in gewone taal

Noodverordening 25 augustus 2020 in gewone taal 0,03 MB pdf

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 25 augustus 2020

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 25 augustus 2020 0,25 MB pdf

Aanwijzingbrief introductieweken studenten

Aanwijzingbrief introductieweken studenten 0,26 MB pdf

statement voorz veiligheidsregio's 18 aug

statement voorz veiligheidsregio's 18 aug 0,11 MB pdf

noodverordening 10 augustus in gewone taal

noodverordening 10 augustus in gewone taal 0,05 MB pdf

Noodverordening VRMWB 10 augustus

Noodverordening VRMWB 10 augustus 5,75 MB pdf

Aanvullende aanwijzing min. VWS 7 augustus 2020

Aanvullende aanwijzing min. VWS 7 augustus 2020 0,45 MB pdf

Statement voorzitters veiligheidsregio's 6 aug 2020

Statement voorzitters veiligheidsregio's 6 aug 2020 0,11 MB pdf

Wake up call - Statement voorzitters veiligheidsregio 22 juli 2020

Wake up call - Statement voorzitters veiligheidsregio 22 juli 2020 0,12 MB pdf

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 15 juli 2020

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 15 juli 2020 0,28 MB pdf

Aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 15 juli 2020

Aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 15 juli 2020 0,44 MB pdf

noodverordening vrmwb 30 juni

noodverordening vrmwb 30 juni 0,23 MB pdf

aanwijzing noodverordening 30 juni

aanwijzing noodverordening 30 juni 1,13 MB pdf

noodverordening 30 juni in gewone taal

noodverordening 30 juni in gewone taal 0,03 MB docx

Noodverordening Covid-19 12 juni 2020

Noodverordening Covid-19 12 juni 2020 0,25 MB pdf

Noodverordening Covid-19 29 mei 2020 in gewone taal

Noodverordening Covid-19 29 mei 2020 in gewone taal 0,12 MB pdf

Noodverordening Covid-19 29 mei 2020

Noodverordening Covid-19 29 mei 2020 0,24 MB pdf

statement voorz veiligheidsregio 24 juni

statement voorz veiligheidsregio 24 juni 0,06 MB pdf

Statement voorzitters VR Brabant 19 mei 2020

Statement voorzitters VR Brabant 19 mei 2020 0,06 MB pdf

factsheet basisregels 19 mei

factsheet basisregels 19 mei 0,71 MB pdf

noodverordening-covid-19-vrmwb-11-mei

noodverordening-covid-19-vrmwb-11-mei 0,21 MB pdf

noodverordening-11-mei-gewone-taal

noodverordening-11-mei-gewone-taal 0,09 MB pdf

aanwijzing-ministerie-mei-2020

aanwijzing-ministerie-mei-2020 0,68 MB pdf

besluit vrmwb 8 mei markten

besluit vrmwb 8 mei markten 0,09 MB pdf

factsheet maatregelen 6 mei 2020

factsheet maatregelen 6 mei 2020 0,69 MB pdf

statement voorzitters veiligheidsregio's 6 mei

statement voorzitters veiligheidsregio's 6 mei 0,09 MB pdf

statement voorzitters veiligheidsregio's 29 april

statement voorzitters veiligheidsregio's 29 april 0,11 MB pdf

aanwijzing ministerie - brief veiligheidsregios verlenging maatregelen covid-19 204590

aanwijzing ministerie - brief veiligheidsregios verlenging maatregelen covid-19 204590 1,74 MB pdf

Maatregelen corona verlengd

Maatregelen corona verlengd 0,72 MB pdf

Nieuwsbericht maatregelen corona verlengd

Nieuwsbericht maatregelen corona verlengd 0,04 MB pdf

Statement voorzitters Veiligheidsregio's Brabant

Statement voorzitters Veiligheidsregio's Brabant 0,02 MB pdf

Vragen en antwoorden Koningsdag

Vragen en antwoorden Koningsdag 0,04 MB pdf

Ramadan tijdens de coronacrisis

Ramadan tijdens de coronacrisis 0,09 MB pdf

Veel gestelde vragen 15 april 2020

Veel gestelde vragen 15 april 2020 0,09 MB pdf

Besluit VRMWB 1-4-2020 week en dagmarkten

Besluit VRMWB 1-4-2020 week en dagmarkten 0,12 MB pdf

Statement 3 voorzitters Brabantse VR's 31 mrt 2020

Statement 3 voorzitters Brabantse VR's 31 mrt 2020 0,06 MB pdf

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020 0,12 MB pdf

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020 0,13 MB pdf

stop verspreiding algemeen

stop verspreiding algemeen 0,09 MB pdf

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313 0,22 MB pdf

stop verspreiding alle maatregelen

stop verspreiding alle maatregelen 0,09 MB pdf

stop verspreiding laaggeletterden

stop verspreiding laaggeletterden 0,42 MB pdf

stop verspreiding turkish

stop verspreiding turkish 0,08 MB pdf

stop verspreiding arabic

stop verspreiding arabic 0,26 MB pdf

stop verspreiding english

stop verspreiding english 0,07 MB pdf

stop verspreiding piamento

stop verspreiding piamento 0,08 MB pdf

stop verspreiding piamentu

stop verspreiding piamentu 0,08 MB pdf

stop verspreiding polish

stop verspreiding polish 0,08 MB pdf

stop verspreiding spanish

stop verspreiding spanish 0,08 MB pdf

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl 0,48 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl 0,49 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen nl

200315 nkc aanvullende maatregelen nl 0,48 MB pdf

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant 0,10 MB docx

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen 0,01 MB docx

Website updates coronavirus week 9

Website updates coronavirus week 9 0,12 MB pdf

Website updates coronavirus week 10

Website updates coronavirus week 10 0,16 MB pdf

Website updates coronavirus week 11

Website updates coronavirus week 11 0,12 MB pdf

Website updates coronavirus week 12

Website updates coronavirus week 12 0,16 MB pdf

Website updates coronavirus week 13

Website updates coronavirus week 13 0,18 MB pdf

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020 0,01 MB docx

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020 0,05 MB pdf

Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s 0,04 MB pdf

aanwijzing-ministerie-mei-2020

aanwijzing-ministerie-mei-2020 0,68 MB pdf