Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatie coronavirus

donderdag 27 februari 2020, 19:18
Op deze pagina houden wij je op de hoogte van de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant.

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het virus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vind je op www.rijksoverheid.nl. Onder ‘downloads’ vind je de meest gestelde vragen voor ondernemers, verenigingen en bewoners in deze regio. Mocht je daarna nog vragen hebben, dan verwijzen wij je naar de eigen gemeente.

For information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

Archief

Kijk voor eerdere berichtgeving in het Corona-Archief

27 oktober: update 19.15 uur

Naar aanleiding van de persconferentie van Premier Rutte en Minister De Jonge van vanavond: 

“We zitten in een gedeeltelijke lockdown en weten nog niet wat het effect is van de huidige coronamaatregelen. Het is een zware tijd. En ook al zijn we het soms zat, we moeten het samen volhouden om nog zwaardere maatregelen te voorkomen. Voor jezelf en voor elkaar.” 

De twee weken geleden ingevoerde maatregelen duren nog wat langer. Het effect van de maatregelen is pas na twee weken te bezien. Daarom is het nu te vroeg om te beoordelen of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Daarover wil het kabinet volgende week dinsdag op een nieuwe persconferentie meer duidelijkheid geven. 

22 oktober: update 12:00 uur

Nog steeds leidt de meest recente noodverordening tot vragen. Alle vragen die we de afgelopen weken hebben ontvangen zijn opnieuw onder de loep genomen en hebben geleid tot een aanscherping van de Vraag & Antwoordlijst die hiernaast (via mobiele telefoon helemaal naar beneden scrollen) gedownload kan worden. Nog steeds doen wij een beroep op inwoners en ondernemers om verstandig met de regels om te gaan. Door afstand te behouden en de sociale contacten te beperken houden we de besmettingen onder controle.

Over het algemeen zijn de antwoorden op de issues op de lijst verfijnd, echte aanpassingen zijn te vinden op de volgende onderwerpen:

Fitnesscentra worden NIET als doorstroomlocatie gezien; max 30 mensen binnen 

 • tennis dubbel: met vieren op een baan mag, 1,5 meter, geen partijtje of competitie
 • geen afhaal in bioscopen
 • wel koffie/thee uitvaarten (met restricties) 
 • eigen meegebrachte lunch eten bij educatieve activiteiten
 • veel verfijning bij sport & leisure

16 oktober: update 16:00 uur

Ter verduidelijking van de noodverordening van 14 oktober 2020 is een Q&A samengesteld (zie hiernaast onder de downloads). Deze Q&A geeft antwoord op de meest voorkomende vragen in relatie tot horeca, winkels en markten, gebruik van zalen en ruimten, evenementen, bijzondere bijeenkomsten, sport en plezier, jeugdactiviteiten, sauna’s en overnachten.

15 oktober: update 9:00 uur

Noodverordening? Dit staat erin in gewone taal

Sinds 14 oktober 2020 geldt in Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening. Dit is een set van maatregelen die door de voorzitter van de veiligheidsregio is vastgesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen gelden voor alle 24 gemeenten in onze regio.

De officiële wetstekst van de noodverordening is natuurlijk leidend. De noodverordening in gewone taal vindt u bij de downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone, dan vindt u de noodverordening in gewone taal onderaan deze pagina.

Een greep uit de thema’s die in de noodverordening van 14 oktober aan bod komen:

 • Samenkomsten en samenkomen in een groep
 • Horeca
 • Winkels
 • Alcohol
 • Sport
 • Evenementen
 • (Ouderen)zorginstellingen

14 oktober: update 21:20 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 14 oktober

De voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening vindt u bij de Downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone? Dan vindt u de noodverordening onderaan deze pagina.

Update 13 oktober: 19:30 uur

Gedeeltelijke lockdown; Om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met vier risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

Maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Update 6 oktober: 8:00 uur

Aandacht voor elkaar

Vandaag start het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ met een aftrap in ’s-Hertogenbosch. Hier gaan minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kleine setting in gesprek met Brabanders die op verschillende manieren geraakt zijn door het coronavirus. Met ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan alle initiatieven rond corona die in het land zijn ontstaan.

Het coronavirus vraagt veel van de maatschappij en de mentale weerbaarheid van alle Nederlanders. Er is verlies op alle fronten. Mensen die ziek worden of een dierbare verliezen. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn. Corona is daarmee een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend kan zijn.

Ruimte voor bijzondere verhalen

Met het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan de vele initiatieven die rond corona zijn ontstaan. Om deze beweging te stimuleren is een website gelanceerd, www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven – van klein tot groot – worden verzameld. Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en individuen zijn opgeroepen om hun initiatieven via deze website aan te melden. Ook kunnen mensen via deze website hun persoonlijke verhaal delen. Zodat er aandacht is voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. De vele mooie initiatieven en acties kunnen daarbij een inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen. De periode van ‘Aandacht voor elkaar’ duurt tot het einde van dit jaar.

2 oktober: update 18:15 uur

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen;
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Meer informatie via: Rijksoverheid.nl

1 oktober: update 11:00 uur

Noodverordening? Dit staat erin in gewone taal

Sinds 30 september 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. Een noodverordening is een set van maatregelen die door de voorzitter van de Veiligheidsregio wordt vastgesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen in de noodverordening gelden voor alle 24 Midden- en West-Brabantse gemeenten die aangesloten zijn bij onze Veiligheidsregio.

De officiële wetstekst van de noodverordening is natuurlijk leidend … de noodverordening in gewone taal vindt u bij de Downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone? Dan vindt u de noodverordening in gewone taal onderaan op deze pagina.

De onderstaande thema’s komen in de noodverordening van 30 september 2020 aan bod:

 • Afstand houden
 • Samenkomen in gezelschappen
 • Samenkomsten
 • Horeca
 • Winkels
 • Studenten
 • Sport
 • Zingen of schreeuwen
 • Openbaar vervoer
 • Vliegveld
 • Recreatieve reizen met een touringcar, boot of ander voertuig
 • (Ouderen)zorginstellingen

Kijk op Archief-corona voor eerdere updates van deze pagina.

Woon je in de provincie Noord-Brabant en heb je vragen over het advies van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de veelgestelde vragen of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus voor het onderwijs, de kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl.For information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

Archief

Kijk voor eerdere berichtgeving over in het Corona-Archief

Update 13 oktober: 19:30 uur

Gedeeltelijke lockdown; Om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met vier risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

Maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Update 6 oktober: 8:00 uur

Aandacht voor elkaar

Vandaag start het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ met een aftrap in ’s-Hertogenbosch. Hier gaan minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kleine setting in gesprek met Brabanders die op verschillende manieren geraakt zijn door het coronavirus. Met ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan alle initiatieven rond corona die in het land zijn ontstaan.

Het coronavirus vraagt veel van de maatschappij en de mentale weerbaarheid van alle Nederlanders. Er is verlies op alle fronten. Mensen die ziek worden of een dierbare verliezen. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn. Corona is daarmee een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend kan zijn.

Ruimte voor bijzondere verhalen

Met het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan de vele initiatieven die rond corona zijn ontstaan. Om deze beweging te stimuleren is een website gelanceerd, www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven – van klein tot groot – worden verzameld. Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en individuen zijn opgeroepen om hun initiatieven via deze website aan te melden. Ook kunnen mensen via deze website hun persoonlijke verhaal delen. Zodat er aandacht is voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. De vele mooie initiatieven en acties kunnen daarbij een inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen. De periode van ‘Aandacht voor elkaar’ duurt tot het einde van dit jaar.

2 oktober: update 18:15 uur

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;

restaurants, cafés, theaters en concertzalen;

bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Meer informatie via: Rijksoverheid.nl

1 oktober: update 11:00 uur

Noodverordening? Dit staat erin in gewone taal

Sinds 30 september 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. Een noodverordening is een set van maatregelen die door de voorzitter van de Veiligheidsregio wordt vastgesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen in de noodverordening gelden voor alle 24 Midden- en West-Brabantse gemeenten die aangesloten zijn bij onze Veiligheidsregio.

De officiële wetstekst van de noodverordening is natuurlijk leidend … de noodverordening in gewone taal vindt u bij de Downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone? Dan vindt u de noodverordening in gewone taal onderaan op deze pagina.

De onderstaande thema’s komen in de noodverordening van 30 september 2020 aan bod:

 • Afstand houden
 • Samenkomen in gezelschappen
 • Samenkomsten
 • Horeca
 • Winkels
 • Studenten
 • Sport
 • Zingen of schreeuwen
 • Openbaar vervoer
 • Vliegveld
 • Recreatieve reizen met een touringcar, boot of ander voertuig
 • (Ouderen)zorginstellingen

Kijk op Archief-corona voor eerdere updates van deze pagina.
 • Update donderdag 22 oktober 2020, 13:50

  Aanpassingen op de Vraag & Antwoordlijst nav de recente noodverordening vooral mbt sport, tennis en fitness. Download de lijst https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 22 oktober 2020, 12:25

  De vraag & antwoordlijst regio Midden-West-Brabant naar aanleiding van de recente noodverordening is aangepast https://bit.ly/2W4hkH0 #corona #coronavragen #covid19

 • Update vrijdag 16 oktober 2020, 16:48

  Ter verduidelijking van de noodverordening van 14 oktober is een Q&A te vinden via https://bit.ly/2W4hkH0.

 • Update vrijdag 2 oktober 2020, 18:37

  Dringend advies een #mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals winkels, musea en stations. Ook met een mondkapje op houd je 1,5 meter afstand. https://bit.ly/34hU3Wu

Downloads

Vraag & antwoord 22 okt 2020

Vraag & antwoord 22 okt 2020 0,14 MB pdf

201014a Noodverordening in gewone taal

201014a Noodverordening in gewone taal 0,12 MB pdf

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 14 oktober 2020

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 14 oktober 2020 0,37 MB pdf

Risiconiveaus en maatregelen COVID-19 - Routekaart

Routekaart 0,92 MB pdf

200930 Noodverordening in gewone taal (003)

200930 Noodverordening in gewone taal (003) 0,15 MB pdf

Noodverordening Covid-19 2020-09-30

Noodverordening Covid-19 2020-09-30 0,32 MB pdf

Aanwijzing ministerie - 29 september 2020

Aanwijzing ministerie - 29 september 2020 1,01 MB pdf

Aanwijzing ministerie - 29 september 2020 huwelijksvoltrekking

Aanwijzing ministerie - 29 september 2020 huwelijksvoltrekking 0,99 MB pdf

Landelijke Maatregelen 2020-09-29

Landelijke Maatregelen 2020-09-29 0,69 MB pdf

Statement voorzitters VR's over carnaval 2020-09-21

Statement voorzitters VR's over carnaval 2020-09-21 0,03 MB pdf