Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatie coronavirus

donderdag 27 februari 2020, 19:18
Veiligheidsregio Midden en West-Brabant monitort samen met haar partners continue de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio en de omgeving. Iedereen in Nederland: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand. Kijk voor verdere informatie op de sites van het rivm en de rijksoverheid.

Woon je in de provincie Noord-Brabant en heb je vragen over het advies van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de veelgestelde vragen of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus voor het onderwijs, de kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl.For information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

Archief

Kijk voor eerdere berichtgeving over in het Corona-Archief

Update 11 augustus: 17:20 uur

Weekcijfers 5 augustus t/m 11 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 4.036 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.448 meer meldingen dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 38 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 6 minder dan vorige week. 

Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 3 meer dan in de week er voor. 

Bijna 100.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Dat is iets minder dan in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 2,3% in de week van 27 juli naar 3,6% in de week van 3 augustus. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht stijgende trend vastgestelde besmettingenCOVID-19 zet door.  

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Nagekomen meldingen

Om technische redenen is in de periode van 14 juli tot 10 augustus, een aantal COVID-19 meldingen niet tijdig ontvangen door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Deze meldingen waren wel bekend bij de betreffende GGD’en. In de periode van 14 juli tot 3 augustus betreft het 34 meldingen van vastgestelde besmettingen, geen ziekenhuisopnames en geen overlijdens. In de periode van 3 tot 10 augustus gaat het om 121 meldingen, 2 ziekenhuisopnames en 0 overlijdens. Vandaag is een correctie van deze nagekomen meldingen en updates opgenomen in de data. 

10 augustus: update 16:05 uur

Noodverordening in minder juridische taal

Vandaag, 10 augustus is de nieuwe Noodverordening ingegaan. Die werd 8 augustus door de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aangekondigd. Van deze noodverordening staat nu ook een versie bij de downloads (rechts van dit artikel) in taal die meer mensen kunnen begrijpen (minder juridisch). Lezers op de smartphone vinden de download onderaan deze pagina.

8 augustus: update 22:30 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 10 augustus

De voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening aangekondigd. De noodverordening staat bij de downloads rechts van dit artikel. Voor lezers op de smartphone staat de noodverordening helemaal onderaan de pagina.

6 augustus: update 20:00 uur

Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s

Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken. 

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

We zijn blij met de ruimte die het Kabinet ons geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen als de situatie daar in onze gemeenten om vraagt. We zien gelukkig dat velen zich op drukke plekken in onze gemeenten nog steeds goed aan de regels houden, maar er zijn ook mensen die het soms niet zo nauw nemen met die regels. We zien nog geen aanleiding om daar nu direct aanvullende maatregelen op te nemen voor Brabant. Houd gewoon rekening met elkaar en houd vooral afstand, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig. 

Over wat de door het Kabinet aangekondigde maatregelen betekenen voor de tot nu toe zorgvuldig voorbereide introductieprogramma’s van de universiteiten, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en studentenverenigingen gaan we met ze in overleg. 

We sluiten ons aan bij de oproep van het Kabinet om op locaties waar het (te) druk is, zoals in de horeca, in attractieparken, in binnensteden of in supermarkten de eerdere getroffen maatregelen en het toezicht daarop weer te intensiveren. Aan ieder die de verantwoordelijkheid heeft over zo'n drukke locatie en ook aan iedereen die zo'n locatie bezoekt de nadrukkelijk oproep: denk na en neem verantwoordelijkheid! 

En verder gaan we de handhaving in onze provincie stevig aanscherpen, op alle terreinen. Daarbij zetten we in op een combinatie van politiemensen en handhavers die er nog strikter dan voorheen op gaan toezien dat feestjes en evenementen in de publieke ruimte, maar zeker ook in de privé-omgeving, veilig en gezond verlopen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij! 

Vandaar opnieuw de oproep aan u allen: Verslap niet! En spreek anderen aan als zij zich niet aan de regels houden. Hou vol, juist in deze ontspannen vakantietijd. Blijf uw gezonde verstand gebruiken en:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf thuis bij klachten en laat u vooral testen, ook bij lichte klachten
 • Wacht thuis op de uitslag van de test. Afhankelijk van de uitslag is er daarna nog genoeg tijd om boodschappen te doen, een terrasje te pakken of op vakantie te gaan
 • Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog
 • En blijf de handen wassen 

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden. Dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden! 

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

Anton Ederveen (plv voorzitter VR BZO)

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

Het statement staat als download rechts van dit artikel. Voor smartphone gebruikers staat het onderaan deze pagina.

6 augustus: update 19:50 uur

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vanavond 6 augustus een persconferentie. Ze kondigden een aantal nieuwe maatregelen aan. O.a. voor de komende introducties van studenten en voor de horeca. Veiligheidsregio’s kunnen lokale maatregelen nemen. 

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom steunen we de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

De maatregelen die we nu treffen:

Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.

Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.

De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

In eerste instantie op Schiphol, maar later ook op andere locaties, zal een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst laten reizigers zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld overgaan tot:

 • de openingstijden van de horeca beperken;
 • gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties;
 • locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten;
 • parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand of stadscentrum;
 • publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken;
 • handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen sectoren;
 • grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij trainingen weren.

Zij zullen ook weer strenger gaan handhaven als dit nodig blijkt.

Grip op het virus

Het belangrijkste is dat we met zijn allen weer grip op het virus krijgen. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels volgen. Ook thuis. Juist thuis. Houd rekening met het aantal gasten dat u thuis kunt ontvangen op 1,5 meter. Zorg dat uw gasten zich aan de hygiëne-maatregelen kunnen houden. Geen omhelzingen, niet naast elkaar op de bank. Juist in de thuissituatie blijken veel mensen besmet te raken.

En verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee versterken we ook weer het zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

4 augustus: update 14:50 uur

Update 29 juli t/m 4 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week.

Er zijn 6 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 3 minder dan in de week er voor.

Het aantal nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag is in vergelijking met de week daarvoor bijna verdubbeld. Ongeveer 10.000 minder mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 1,1% in de week van 20 juli naar 2,3% in de week van 27 juli. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht Aantal mensen met vastgestelde COVID-19 besmetting bijna verdubbeld.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Code oranje voor provincie Antwerpen

 • Vanwege het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus gaat het reisadvies voor de provincie Antwerpen per direct naar "oranje".
 • Dit betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar de provincie Antwerpen sterk worden ontraden. Reis dus alleen naar Antwerpen als dit noodzakelijk is.
 • En reis alleen van de provincie Antwerpen naar Nederland als dit noodzakelijk is. Kom je uit de provincie Antwerpen naar Nederland, dan word je dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. 
 • Boodschappen doen, winkelen, horecabezoek, dagjes uit en weekenden weg kunnen voorlopig dus niet.
 • Voor bepaalde groepen reizigers geldt een uitzondering. Voor bijvoorbeeld zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven, tenzij zij klachten hebben.

Reisadvies België - Ministerie van Buitenlandse Zaken

In de provincie Antwerpen ligt het gemiddeld aantal coronabesmettingen veel hoger dan in de rest van het land en om deze reden neemt de lokale overheid extra maatregelen. De autoriteiten roepen op om niet naar de provincie Antwerpen te komen. Er is een avondklok ingesteld in de hele provincie tussen 23u30 en 06u00. Voor de provincie Antwerpen geldt vanwege deze opleving van het coronavirus kleurcode oranje in het reisadvies. Reis alleen als het echt noodzakelijk is naar de provincie Antwerpen inclusief de stad Antwerpen. Dus niet voor toerisme. U kunt wel door de provincie naar uw bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken.


Kijk op https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/archief-corona voor eerdere updates van deze pagina.
 • Update dinsdag 11 augustus 2020, 17:25

  De wekelijkse update van het RIVM is bekend. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Houd je aan de regels, houd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten en laat je testen. #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 10 augustus 2020, 16:12

  Van de noodverordening die vandaag, 10 augustus, ingaat is ook een versie beschikbaar die beter leesbaar is (minder juridisch geschreven). Hij staat bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio. #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 8 augustus 2020, 22:29

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft 8 augustus een nieuwe noodverordening aangekondigd. Hij staat bij de downloads op de website van de Veiligheidsregio. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 6 augustus 2020, 20:06

  De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s schreven een statement nav de persconferentie vanavond 6 augustus. Ze zijn o.a. blij met de ruimte die het Kabinet geeft om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te nemen. #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update donderdag 6 augustus 2020, 19:57

  Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vanavond 6 augustus een persconferentie. Ze kondigden een aantal nieuwe maatregelen aan. O.a. Voor de komende introducties van studenten en de horeca. https://bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen #corona

 • Update dinsdag 4 augustus 2020, 14:59

  De wekelijkse update van het RIVM is bekend. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Houd 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

Downloads

Noodverordening VRMWB 10 augustus

Noodverordening VRMWB 10 augustus 5,75 MB pdf

noodverordening 10 augustus in gewone taal

noodverordening 10 augustus in gewone taal 0,05 MB pdf

Aanvullende aanwijzing min. VWS 7 augustus 2020

Aanvullende aanwijzing min. VWS 7 augustus 2020 0,45 MB pdf

Statement voorzitters veiligheidsregio's 6 aug 2020

Statement voorzitters veiligheidsregio's 6 aug 2020 0,11 MB pdf