Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatie coronavirus

donderdag 27 februari 2020, 19:18
Op deze pagina houden wij je op de hoogte van de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant.

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het virus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vind je op www.rijksoverheid.nl. Onder ‘downloads’ vind je de meest gestelde vragen voor ondernemers, verenigingen en bewoners in deze regio. Mocht je daarna nog vragen hebben, dan verwijzen wij je naar de eigen gemeente.

For information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

Archief

Kijk voor eerdere berichtgeving in het Corona-Archief


24 november: update 18.00 uur

Beste Brabanders,

De daling van het aantal coronabesmettingen zet niet door. Ook in teveel delen van Noord- Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog. Ondanks de aanscherpingen van de coronamaatregelen, ondanks de inzet van zovelen van u. Dat is een bittere pil voor ons allemaal. Er gloort wel hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat die vaccins beschikbaar zijn moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar.

Kort gezegd betekent dat op dit moment: geen massale Sinterklaasvieringen achter de voordeur. Geen vuurwerk verkopen, vervoeren of afsteken. Niet carbid schieten (met uitzondering van het beperkte aantal gebieden in Brabant waar het wel reeds sinds jaar en dag een traditie is).

Dit betekent ook en nog steeds: winkel gericht op rustige momenten, doe de noodzakelijke boodschappen alleen, houd 1,5 meter afstand, werk thuis, blijf thuis, was je handen en draag een mondkapje. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorg ontlast wordt. Onze zorgmedewerkers verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer kan doorgaan. De zorgmedewerkers verdienen een adempauze. Alleen samen krijgen we corona eronder.

Laten we ook het einde van dit turbulente jaar anders vieren dan dat we gewend zijn. We willen immers koste wat het kost voorkomen dat de ziekenhuizen nog meer belast worden dan nu al het geval is. Laten we daarom proberen dit jaar een andere invulling te geven aan de eindejaarstradities. Bijvoorbeeld online, in kleine kring of verspreid over een aantal dagen. Een ‘opoffering nú’ biedt perspectief voor een hoopvol 2021 en dat kunnen we alleen samen!

Jack Mikkers (voorzitter VRBN)

John Jorritsma (voorzitter VRBZO0 

Theo Weterings (voorzitter VRMWB)

18 november: update 16.30 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening is vanaf middernacht van kracht. We gaan grofweg terug naar het pakket van maatregelen van twee weken geleden. U vindt de nieuwe noodverordening bij de downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone, dan staat deze onderaan de pagina.

17 november: update 19.15

Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen 

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Houden aan de basisregels

Het volhouden van de basismaatregelen blijft cruciaal om het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven. Iedereen houdt anderhalve meter afstand en wie op een drukke plek is, gaat weg. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar

Deze maatregelen hebben forse impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers, werkenden en werkzoekenden met steunmaatregelen. En er is aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen of in de financiële problemen raken. Maar het is ook belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden. Om zelf gezond te blijven en om anderen gezond te houden. En om ervoor te zorgen dat we zicht krijgen op meer vrijheden in ons dagelijks leven, zolang het coronavirus er nog is – samen zijn met familie en vrienden, samen sporten en samen naar evenementen of een restaurant gaan.

Vooruitzicht

Begin december beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Dat betekent dat sinterklaasvieringen gevierd kunnen worden, maar we houden afstand van anderen en ontvangen maximaal drie personen thuis. Maar met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd en bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen en waar mogelijk lokaal of anders online te winkelen.

Het kabinet heeft nog niet besloten welke maatregelen gelden rondom de Kerstdagen en tijdens oud en nieuw. Maar hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op aanpassing van de maatregelen.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar binnenkort verder over communiceren.

De maatregelen vanaf 19 november 

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag.
 • Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Het dagelijks leven:

 • Reis zo min mogelijk.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten die er overnachten.
  • Uitvaartcentra.
  • Luchthavens voorbij de security check.
  • Bedrijfskantines.
  • Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
  • Eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Warenmarkten (de gewone weekmarkten).
  • Beurzen en congressen.
  • Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.
  • Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.
 • In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).
 • Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:
  • Professionele zangers.
  • Kinderen tot en met 12 jaar.
  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
  • Zingen als onderdeel van een demonstratie.
 • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten is beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Reis zo min mogelijk.
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

9 november: update 8.30 uur

Noodverordening? Dit staat erin in gewone taal 

Sinds 6 november is in Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening van kracht. De wetstekst van deze noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat staat erin in gewone taal? De noodverordening in gewone taal vindt u bij de downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze op uw smartphone, dan staat deze onderaan de pagina.

6 november: update 21.45 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 6 november

De voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening is vanaf 6 november 2020 22.00 uur van kracht. De veranderingen ten opzichte van de vorige noodverordening van 4 november hebben vooral betrekking op bibliotheken en buurthuizen. Daarnaast mogen bij samenkomsten slechts reserveringen voor maximaal 2 personen (was 4) aangenomen worden. Verder is de bepaling over groepsleden bij het sporten anders geformuleerd. U vindt de nieuwe noodverordening bij de downloads rechts van dit artikel. 

6 november: update 16.45 uur

Vraag en antwoord

Ter verduidelijking van de noodverordening van 4 november 2020 is een Q&A samengesteld. Zie hiernaast bij de downloads. Deze Q&A geeft antwoord op de meeste vragen over publieke en openbare ruimtes, winkelen en boodschappen doen, horeca, evenementen, bijzondere bijeenkomsten, culturele activiteiten, sport&plezier, jeugdactiviteiten, sauna’s en overnachten.

6 november: update 16.30 uur

Noodverordening? Dit staat erin in gewone taal

Sinds 4 november 2020 is in Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening van kracht. De wetstekst van deze noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent deze in gewone taal? De noodverordening in gewone taal vindt u bij de downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone, dan staat deze onderaan de pagina.

4 november: update 21.30 uur

Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 4 november 

De voorzitter van Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening is vanaf 4 november 2020 22.00 uur van kracht. U vindt de noodverordening bij de Downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u deze website op uw smartphone? Dan vindt u de noodverordening onderaan de pagina.

3 november: update 19.45 uur

Een speciaal woord voor alle Brabanders van de drie voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s Jack Mikkers (VR Brabant Noord), John Jorritsma (VR Brabant Zuid Oost) en Theo Weterings (VR Midden West Brabant). In de downloads hiernaast (of hieronder in geval je dit op je telefoon bekijkt) vind je het hele statement.

3 november: update 19.20 uur

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Volhouden

Het risico om besmet te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden. Dit doe je voor jezelf en voor je naasten. Voor de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpen we in op die plaatsen waar risico op overdracht van het virus het grootst is. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

De verscherping van de maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten. Tijdens het sporten of in een restaurant.

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de volgende maatregelen:

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte

Voor reizen naar het buitenland geldt:

 • Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk
 • Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen
 • Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl
 • Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.
 • Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.

Kijk op Archief-corona voor eerdere updates van deze pagina.
 • Update dinsdag 24 november 2020, 18:07

  Lees het statement van de drie Brabantse burgemeesters over het te hoge aantal besmettingen in onze regio’s in relatie tot de komende feestdagen. https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update woensdag 18 november 2020, 16:38

  De voorzitter van VRMWB heeft een nieuwe #noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf middernacht van kracht. Te vinden bij de downloads of onderaan de pagina op uw smartphone #corona #covid19

 • Update vrijdag 6 november 2020, 21:52

  De voorzitter van VRMWB heeft een nieuwe #noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf vandaag 22.00 uur van kracht. Te vinden bij de downloads of onderaan de pagina op uw smartphone https://bit.ly/2W4hkH0 #corona #covid19

 • Update vrijdag 6 november 2020, 16:55

  Ter verduidelijking van de #noodverordening van 4 november staat er een Q&A op onze website. U vindt deze bij de downloads of onderaan de pagina op uw smartphone https://bit.ly/2W4hkH0 #corona #covid19

 • Update woensdag 4 november 2020, 21:44

  De voorzitter van VRMWB heeft een nieuwe #noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf vandaag 22.00 uur van kracht. Te vinden bij de downloads of onderaan de pagina op uw smartphone https://bit.ly/2W4hkH0

Downloads

Vraag en antwoord 20 november

Vraag en antwoord 20 november 0,14 MB pdf

Noodverordening COVID-19 VRMWB 18 november 2020

Noodverordening COVID-19 VRMWB 18 november 2020 0,38 MB pdf

Noodverordening 6 nov 2020 in gewone taal

Noodverordening 6 nov 2020 in gewone taal 0,15 MB pdf

Noodverordening Midden- en West-Brabant van 6 november 2020

Noodverordening Midden- en West-Brabant van 6 november 2020 0,34 MB pdf

201104 Noodverordening in gewone taal

201104 Noodverordening in gewone taal 0,15 MB pdf

Noodverordening COVID-19 VRMWB 4 november 2020

Noodverordening COVID-19 VRMWB 4 november 2020 0,41 MB pdf

Statement voorzitters VR 3 nov 2020

Statement voorzitters VR 3 nov 2020 0,08 MB pdf

201014a Noodverordening in gewone taal

201014a Noodverordening in gewone taal 0,12 MB pdf