Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatie coronavirus

dinsdag 17 maart 2020, 19:18
De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant monitort samen met haar partners continue de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio en de omgeving. Iedereen in Nederland: blijf zoveel mogelijk thuis. Mijd sociale contacten en houd 1,5 meter afstand. Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Kijk voor verdere informatie op de sites van het rivm en de rijksoverheid.
Woon je in de provincie Noord-Brabant en heb je vragen over het advies van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de meest gestelde vragen over Brabant of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.Veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus voor het onderwijs, de kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl.  For information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

31 maart: update19:40 uur 

Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord Brabant

Beste Brabanders,

Vanavond heeft Minister-president Rutte wederom een persconferentie gehouden. Velen van u zullen zijn boodschap gehoord hebben: de bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Belangrijk daarbij is het devies om tijdens het komende Paasweekend en de meivakantie niet met grote groepen mensen door het land te gaan reizen. Ook dan geldt: blijf zo veel mogelijk thuis.

Het verlengen van de maatregelen met drie weken heeft grote impact op u, op uw gezin, op uw leven. Wij horen de zorgen die u heeft. Zorg over de schoolcarrière van uw kinderen, zorg over het niet kunnen bieden van een troostende schouder aan uw kwetsbare geliefden, zorg over de toekomst. Maar wij zien ook uw kracht en vindingrijkheid. Er is een groot gevoel van saamhorigheid in onze provincie. Velen van u dragen bij aan de ondersteuning van hen die in de ziekenhuizen, bij GGD 'en, in de verpleeg- en verzorgingshuizen, op de ambulances en als huisarts aan het werk zijn, op tal van manieren.

Overal ontstaan creatieve en innovatieve ideeën die helpen bij het tegengaan van eenzaamheid of juist bijdragen aan het bestrijden van de crisis. Dat we elkaar juist ook op deze momenten weten vast te houden, is iets om trots op te zijn. Als bestuurders delen wij uw zorgen. We hebben niet op al uw vragen een pasklaar antwoord. Eén ding is zeker: we zijn met elkaar dag en nacht aan het werk om deze crisis het hoofd te bieden.

Wij zijn trots op de manier waarop onze ziekenhuizen stand hebben gehouden en hoe wij ons als Brabant solidair hebben verklaard met de rest van het land: andere regio's met coronapatiënten die straks intensive care zorg nodig hebben, zijn in Brabant welkom.

Brabanders, wij zijn trots op hoe u in Brabant de maatregelen opvolgt: zonder morren en met oog voor uw naasten. Wij zijn trots op de veerkracht die u allen heeft getoond in deze uitzonderlijke situatie. Alleen samen krijgen we corona eronder. Wij vertrouwen erop dat het ons gaat lukken. Wij hebben vertrouwen in u.

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

31 maart: update 19:00 uur

Coronawebsite voor mensen met verstandelijke beperking

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de website Corona.steffie.nl gestart. De uitleghulp Steffie geeft op een eenvoudige manier allerlei informatie over het coronavirus. De overheid wil daarmee mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden informeren over het virus en de genomen maatregelen.

31 maart: update 17:00 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12595 ( 845) 

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 ( 722)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1039 ( 175)

Vandaag zijn er 722 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 175 personen als overleden gemeld. Deze zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

30 maart: update 18:45 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 ( 884)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 ( 507)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 ( 93)

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking. 

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag. 

29 maart: update 14:30

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 10.866 ( 1.104)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3.483 ( 529)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 771 ( 132)

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten, en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken. 

28 maart: update 14:50

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten: 9762 ( 1159)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2954 ( 454)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 639 ( 93)

Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Careopnames neemt ook vandaag iets minder snel toe. Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 is lager dan gisteren. Omdat niet alle patiënten altijd meteen gemeld kunnen worden, kunnen de gemelde aantallen iets afwijken van de actuele situatie.

Ook vandaag neemt het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen werken. 

De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met een totaal van 2748 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1508) en Noord-Holland (1401). In de provincie Zuid-Holland stijgt het aantal ziekenhuisopnames van positief geteste patiënten sneller dan in andere provincies. 

In de provincies Friesland en Drenthe zijn nog steeds de minste besmettingen met respectievelijk 96 en 98 positief geteste personen.

28 maart: update 14:32

Vragen over corona? Bel het publieksnummer 0800 1351 en niet naar de politie

Er wordt veel naar de politie gebeld met vragen over het coronavirus. Vooral over de groepsvorming en over mensen die geen afstand houden. Heeft u daar vragen over, bel dan naar 0800 1351 en niet naar de politie. Het 0800-nummer is tussen 8 en 22 uur bereikbaar. 

Over groepsvorming staat het een en ander in de Noodverordening. Die vindt u naast dit artikel. Daar staat ook een versie in minder ambtelijke taal. Smartphone gebruikers vinden de Noodverordening onderaan deze pagina.

Meer informatie op de site van de Rijksoverheid

Ook met het mooie weer geldt: ga alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen of even een frisse neus te halen. Doe dat niet met meer dan 3 personen. En houd 1,5 meter afstand van elkaar (twee armlengtes). Ook op straat in de supermarkt en in het park. Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep.

27 maart: update 18:20

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers start volgende week

Het ministerie van SZW heeft vandaag bekendgemaakt dat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) komende week van start gaat. Dat is week 14. Er wordt dit weekend nog aan gewerkt zodat de aanvragen volgende week gedaan kunnen worden. 

Meer informatie via Rijksoverheid.nl

27 maart: update 14:45

Groepsvorming: hoe zit het?

Er is onduidelijkheid over het verbod van groepsvorming naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die het kabinet 23 maart bekend maakte. Dit wordt ook wel de 3-personen regel genoemd.

De officiële regel is dat als je buiten bent of in een openbare gelegenheid met 3 of meer personen dat je dan minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Doe je dat niet dan je een boete krijgen. Die kan oplopen tot 400 euro. Als je met 2 personen buiten bent of in een openbare ruimte dan wordt er niet gehandhaafd als je geen 1,5 meter afstand houdt. Wel wordt door het kabinet opgeroepen om zo min mogelijk naar buiten te gaan. Blijf binnen en ga alleen voor de noodzakelijke dingen als boodschappen halen of even je neus buiten de deur steken, naar buiten.

De 3-personen regel geldt niet voor gezinnen. Ook kinderen tot en met 12 jaar die samen spelen, hoeven die afstand niet te houden. Als er ouders, voogden, begeleiders of verzorgers bij die groep kinderen zijn, moeten die uiteraard wel de afstand van 1,5 meter aanhouden.

Deze maatregel is genomen om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Daarvoor is iedereen nodig. Het zoveel mogelijk beperken van sociaal contact helpt daar bij.

Burgemeesters hebben ook aangegeven dat als ze horen dat er bij mensen thuis een groot feest wordt georganiseerd, dat daar ook op gehandhaafd kan worden.

27 maart: update 14:15 

Overzicht aantallen RIVM

Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten: 8603 ( 1172)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2500 ( 349)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 546 ( 112)

Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 neemt landelijk nog steeds toe. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames lijkt wat minder snel toe te nemen.

Net als gisteren is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken.

De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met 2488 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1249) en Noord-Holland (1235). In deze twee provincies neemt het aantal ziekenhuisopnames relatief snel toe. Dit geldt ook voor de provincie Gelderland.

In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 83 en 81 positief geteste personen.

26 maart: update 20:31

Noodverordening COVID-19 VRMWB 26 maart 2020

Op 26 maart heeft de voorzitter van de veiligheidsregio VRMWB een nieuwe noodverordening afgekondigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen. Deze en andere maatregelen staan op Rijksoverheid.nl. Deze verordening is vanaf 26 maart 20:30 uur van kracht. De noodverordening staat bij de downloads rechts van dit artikel. Voor gebruikers van een smartphone staat de noodverordening helemaal onderaan het bericht. Naast de noodverordening staat bij de downloads ook een herzien mandaatbesluit.

26 maart: update 15:00 

Overzicht aantallen RIVM

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 7431 ( 1019)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 434 ( 78)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2151 ( 315)

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.

De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 2161 personen. Daarna zijn de meeste positief gemelde patiënten gemeld in Zuid-Holland (1042) en Noord-Holland (1029). In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 71 en 72 positief geteste personen.

De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80 – 84 jaar.

25 maart: update 15:45

Mogelijke afvlakking van aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met coronavirus

De afgelopen tijd was het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet.

Ook vandaag zijn veel overleden patiënten gemeld. Dit zijn echter meldingen van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Daarom is nu een nieuwe grafiek opgenomen waarin het aantal overleden patienten is weergegeven naar de dag van overlijden.

Overzicht aantallen: tussen haakjes de nieuwe aantallen sinds 24 maart.

Het totaal aantal gemelde patiënten: 6412 ( 852)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 356 ( 80)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 1836 ( 341)

25 maart: update 13:50

Gezamenlijke aanpak voor gemeentelijke belastingen ondernemers

De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben 25 maart het volgende bericht uitgedaan:

Het interregionaal beleidsteam (iRBT) heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in Brabant om kunnen gaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Het iRBT hecht er zeer aan dat de Brabantse gemeenten hiervoor een gezamenlijke aanpak kiezen. Bij veel ondernemers en ZZP-ers is er sprake van acute liquiditeitsnood. Het uitstellen van de betaling van gemeentelijke belastingen, door belastingen niet te innen, draagt er aan bij om ondernemers een liquiditeitsinjectie te geven. Dit zou Brabantbreed ingesteld moeten worden. Door nu gemeentelijke belastingen op te schorten ontstaat er ruimte om ook te onderzoeken of het wenselijk is Brabantbreed beleid te adviseren omtrent kwijtschelding van belastingen.

Daarom bevelen de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s dringend aan om ondernemers een mogelijkheid te verlenen tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclame en/of BIZ-heffing, precario en toeristenbelasting. Geadviseerd wordt om betalingen tenminste tot 1 juni 2020 op te schorten. Daarbij wordt voorgesteld het uitgangspunt te hanteren, dat het een liquiditeitsmaatregel betreft ter overbrugging en het in deze fase geen afstel van betaling van belastingen betekent.

De Brabantse aanpak sluit aan bij het Noodpakket voor Banen en Economie van de rijksoverheid van 18 maart jl.

Namens de voorzitters van VRBZO, VRBN en VRMWB

Burgemeester J. Jorritsma

Burgemeester J. Mikkers

Burgemeester T. Weterings

24 maart: update 21:50 

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. Hierover is meer te lezen op de website van Rijksoverheid

24 maart: update 14:20

63 patiënten overleden, 811 nieuwe patiënten, in totaal 5560 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

63 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1739 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om verschillende redenen. Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden. Dat de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect van de maatregelen die sinds half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende week te zien zijn.

23 maart: update 20:20

Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord Brabant

Om 19 uur vanavond was er een persconferentie vanuit de rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Noord Brabant hebben wij kennis genomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

De nieuwe en aangescherpte maatregelen luiden:

- Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als thuiswerken niet mogelijk is, u een boodschap moet doen of als u voor een ander zorgt.

- Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet met meerdere personen.

- Jonge kinderen kunnen buiten spelen, maar gebruik hierbij u gezonde verstand.

- Blijf in elke situatie de afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht nemen en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

- Er is een verbod op samenkomsten tot 1 juni, ook onder de 100 personen.

- Heeft een lid van uw gezin koorts? Dan moeten alle leden van het gezin thuis blijven. Tenzij uw partner een vitaal beroep uitoefent. Dan mag die wel gaan werken. 

- Burgemeesters krijgen ruimere bevoegdheden om te handhaven.

- Er kunnen boetes opgelegd worden.

Een virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. Door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij de verspreiding tegen gaan. De stijd ten het coronavirus is een kwestie van lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

23 maart: update 19:55

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Vandaag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de minsters de Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen, gebaseerd op advies van het RIVM, toe op een persconferentie.

De aangescherpte maatregelen zijn:

- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen doen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen, minimaal 1,5 meter en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook daar afstand.

- Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u er koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

- Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Meer informatie volgt.

- Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om te zorgen dat mensen afstand houden. Bijvoorbeeld via een deurbeleid.

- Voor kappers, schoonheidsspecialisten en anderen in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

- Casino’s vallen nu onder dezelfde maatregel als eet- en drankgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

- Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat met maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is, dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

- Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

- Markten zijn hiervan uitgesloten omdat ze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. 

- De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten zoals parken, stranden en campings. Ook kunnen boetes worden opgelegd.

Eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht. Op rijksoverheid.nl staat meer informatie over de aanpak van het coronavirus.

Op rijksoverheid.nl staan Q&A’s over de aangescherpte maatregelen. Lees ze hier

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat er op gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het RIVM.

23 maart: update 15:00

34 patiënten overleden, 545 nieuwe patiënten, in totaal 4749 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

34 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 213 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. (de gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar)

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

22 maart: update 15:00

43 patiënten overleden, 573 nieuwe patiënten, in totaal 4204 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 573 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4204. Onder hen zijn 988 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

43 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 179 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1404 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (585) en Noord-Holland (535).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

21 maart: update 16:55

Vermijd niet essentiële reizen naar het buitenland. Ga onder andere niet tanken of winkelen in België

Nederland en de landen om ons heen worden op dit moment in volle omvang geconfronteerd met het Coronavirus. De maatregelen die zowel door Nederland als onze buurlanden zijn genomen om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben gevolgen voor de situatie in de grensregio’s. Het kabinet doet een dringend beroep om in verband met het virus niet essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Hiermee wordt onder meer het tanken, winkelen en op vakantie gaan in het buitenland bedoeld. Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 

Grensverkeer blijft mogelijk voor mensen in cruciale beroepen (zoals medisch personeel en mensen die werken in distributiecentra). En voor ouders en mensen met co-ouderschap met een ouder die in België woont. Grensarbeiders in  vitale sectoren en met een cruciaal beroep kunnen vanaf 22 maart sneller de grens over met een speciaal vignet. Meer daarover op de site crisiscentrum.be.https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-over-met-vignet

21 maart: update 16:00 uur

30 patiënten overleden, 637 nieuwe patiënten, in totaal 3631 positief geteste personen

Sinds gisteren 20 maart zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 3631. Onder hen zijn 836 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 136 mensen overleden aan de ziekte. De meeste overleden mensen zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongst overleden persoon is 63 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1180 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (486), Noord-Holland (461) en Limburg (418).

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

20 maart: update 22:00 

De (week)markten kunnen aangepast doorgaan

Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Dat betekent dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan allen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven: blijf thuis als je niet fit bent, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand. Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen. Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

20 maart: update 15:15

30 patiënten overleden, 534 nieuwe patiënten, in totaal 2994 positief geteste personen

Sinds gisteren 19 maart zijn 534 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1012 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353). 

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 ligt hoger dan het aantal meldingen in deze update, omdat niet meer iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

19 maart: update 14:30

18 patiënten overleden, 409 nieuwe patiënten, in totaal 2460 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 409 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 2460. Onder hen zijn 594 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest. 

18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 76 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 489 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 870 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid Holland (312). Limburg (301). 

Door de NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg -peilstations zijn afgelopen week 9 infecties gerapporteerd, waarmee dit totaal 17 wordt. 

18 maart: update 17:00

15 patiënten overleden, 346 nieuwe patiënten, in totaal 2051 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. Onder hen zijn 485 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

15 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 58 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 408 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 759 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (265) en Zuid Holland (241).


17 maart: update 19:20

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Lees meer op de site van Rijksoverheid

17 maart: update 14:10

19 patiënten overleden, 292 nieuwe patiënten, in totaal 1705 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 292 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1705. Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest. 

19 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. Eerder meldden we dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 634 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (197) en Zuid Holland (175). 


16 maart: update 21:45

Noodverordening voor sluiting eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sekinrichtingen en coffeeshops

Op zondag 15 maart maakte het kabinet aanvullende maatregelen bekend om verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 te beperken. Daarbij is opdracht gegeven om met ingang van 15 maart 18:00 uur eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s en coffeeshops te sluiten. Uitgezonderd van deze opdracht zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Dit is een aanvulling op de maatregel om alle evenementen met meer dan 100 personen afgelast te houden en te verbieden, waaronder publieke locaties als musea, concertzalen en theaters. De maatregelen gelden t/m 6 april 2020.

Om het toezicht op deze maatregelen te kunnen uitvoeren, is een noodverordening aangekondigd. Deze verordening is te lezen en te downloaden bij de downloads rechts van dit artikel. (Voor gebruikers van een smartphone staat de noodverordening bij de downloads onderaan deze pagina.) Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 13 maart.

16 maart: update 15:00

4 patiënten overleden, 278 nieuwe patiënten, totaal 1413 positief geteste personen 

Sinds de laatste update van gisteren 15 maart zijn 278 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het aantal positief geteste mensen op 1413.

4 mensen zijn sinds gisteren overleden aan COVID-19. In totaal zijn nu 24 mensen gestorven aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79 jaar. 205 mensen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

In Noord Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. Dat brengt het totaal positief geteste personen in Noord Brabant op 554. Daarna volgen de provincies Limburg (149), Utrecht (140) en Zuid Holland (136).


Kijk bij de downloads voor eerdere updates van deze pagina.

 

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 20:14

  Vanavond om 19 uur kondigde het kabinet een verlenging aan van alle maatregelen t/m 28 april. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een reactie gegeven #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 17:02

  Sinds 30/3 zijn 845 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 12.595. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 30 maart 2020, 19:16

  Sinds 29/3 zijn 884 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 11.750. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 29 maart 2020, 14:39

  Sinds 28/3 zijn 1104 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 10.866. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:56

  Sinds 27/3 zijn 1159 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 9762, waarvan 2748 in Noord-Brabant. Net als gisteren neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:44

  De politie krijgt veel vragen van inwoners over het coronavirus en over groepsvorming en het afstand houden. Voor deze vragen kunt u bellen met publieksnummer 0800 - 1351 en niet naar de politie. Het 0800-nummer is bereikbaar tussen 8 en 22 uur. #corona #covid19 #alleensamen

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 18:27

  De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) gaat volgende week, week 14, van start. Ondernemers kunnen volgende week hun aanvraag doen. https://bit.ly/39outPO #covid19 #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 17:00

  The corona virus leads to many questions. You can find most of the answers on government.nl. Including information in Arabic, Turkish, Spanish, Polish, Papiamentu and Papiamento. https://bit.ly/3apVNyB #corona #covid19

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 16:48

  Via Rijksoverheid.nl zijn 27 maart nieuwe posters en flyers verspreid over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die zijn er ook in andere talen en voor laaggeletterden. Ze haken ook in op de campagne #alleensamen. https://bit.ly/2WMQSnt #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:55

  Er is onduidelijkheid over wat er precies onder groepsvorming wordt verstaan en hoe het nu zit als je met 3 of meer personen buiten bent. Uitleg via deze link https://bit.ly/2wa8Q8a Op rijksoverheid.nl staan veelstelde vragen daarover. https://bit.ly/2wG9pXX #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:24

  Sinds 26/3 zijn 1172 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 8603. 2488 daarvan komen uit Noord Brabant. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames lijkt wat minder snel toe te nemen. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona

 • Update donderdag 26 maart 2020, 20:42

  Vandaag 26 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening staat bij de downloads op de site vd Veiligheidsregio. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19 #alleensamen

 • Update donderdag 26 maart 2020, 16:40

  Sinds 25/3 zijn 1019 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 7431. 2161 hiervan komen uit Noord Brabant. Het aantal patiënten neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 25 maart 2020, 15:55

  Sinds 24/3 zijn 852 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 6412. Van mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis wordt een curve gemaakt. Die lijkt af te vlakken. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 14:18

  Het nieuwe coronavirus is in t Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dit onderzoek toont aan dat monitoring vh rioolwater een goede methode is voor t vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. https://bit.ly/2R019Jt #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 13:56

  De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s bevelen dringend een gezamenlijke Brabantse aanpak aan voor gemeentelijke belastingen ondernemers. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 22:05

  Het kabinet bracht 23 maart aanvullende en aangescherpte maatregelen naar buiten, ter bestrijding van het Corona-virus. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19 #corona

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 14:26

  Sinds 23/3 zijn 811 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 5560. 1739 komen uit Noord Brabant. 63 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 22:01

  Op rijksoverheid.nl staan veelgestelde vragen (Q&A’s) over de aangescherpte maatregelen van 23 maart. https://bit.ly/39b3do8 #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:54

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Ze zijn te lezen op de site van VRMWB en op Rijksoverheid.nl https://bit.ly/2xiygkE #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:40

  Vanavond om 19 uur was er vanuit de rijksoverheid een persconferentie waarin aanscherping van de regels van 15/3 is aangekondigd. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een statement gegeven. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 14:56

  Sinds 22/3 zijn 545 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 4749. 1558 komen uit Noord Brabant. 34 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 10:22

  Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen Belgiën en Nederland over te steken. Meer info op: https://bit.ly/2UtcIts #covid19 #corona

 • Update zondag 22 maart 2020, 15:20

  Sinds 21/3 zijn 573 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 4204, waarvan er 1404 uit Noord Brabant komen. 43 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 22 maart 2020, 10:25

  Blijf zoveel mogelijk thuis. Moet je naar buiten? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en spreek elkaar hier ook op aan. Het virus verspreidt zichzelf niet; jij verspreidt het virus. #blijfthuis #houdafstand #samentegencorona #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 17:04

  Vermijd niet essentiële reizen naar het buitenland. Ga ook niet naar het buitenland in de grensregio. Niet tanken of winkelen in België bijvoorbeeld. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:36

  Het is mooi weer, houd ook met dit weer 1,5 meter afstand om coronabesmetting te voorkomen. Bijv in het bos, het park of in de supermarkt. Hoeveel dat is 1,5m? Twee volwassen armen uitgestrekt. Raak elkaar niet aan. https://bit.ly/2wjNfuy #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:14

  Sinds 20/3 zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 3631, waarvan er 1180 uit Noord Brabant komen. 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 22:09

  (Week)markten kunnen in aangepaste vorm doorgaan vanaf 23/3. Dat hebben de 3 Veiligheidsregio’s besloten. Als het gaat om het aanbieden van voedsel voorzien markten in een primaire levensbehoefte. Non food kramen zijn niet toegestaan op markten. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 15:25

  Sinds 19 maart zijn 534 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994, waarvan de meeste in Brabant (1012). 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 19 maart 2020, 22:56

  Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en moet de kwetsbare bewoners beter beschermen tegen het coronavirus #covid19 http://bit.ly/2Wsitdq

 • Update donderdag 19 maart 2020, 14:48

  Sinds 18 maart zijn 409 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland op 2460, waarvan de meeste in Noord-Brabant (870). 18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 12:27

  Met het mooie gaan veel mensen naar buiten. Het is belangrijk dat ook daar de richtlijnen worden opgevolgd voor het ‘afstand houden van elkaar’, ofwel ‘social distancing’. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 09:07

  Alle initiatieven om extra zorgpersoneel te werven worden via een database gekoppeld aan de vraag bij zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. http://bit.ly/2U5p4Jr #corona #covid19 #zorgpersoneel

 • Update woensdag 18 maart 2020, 17:13

  Sinds 17/3 zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. 15 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update woensdag 18 maart 2020, 13:01

  Er is een flyer met informatie over de noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen. Staat bij dowloads op vrmwb.nl (rechts vh artikel voor desktop en tablet, helemaal onderaan voor smartphone gebruikers) http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 19:28

  Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Kijk voor alle maatregelen op de website van Rijksoverheid http://bit.ly/2WhIFHL #corona #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 14:52

  Sinds 16 maart zijn 292 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen in Nederland komt daarmee op 1705, waarvan de meeste in Noord-Brabant (634). 19 mensen zijn sinds de vorige update overleden aan de ziekte. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 16 maart 2020, 22:00

  Er is een nieuwe noodverordening aangekondigd naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart bekendmaakte. Deze vervangt de noodverordening van 13 maart. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 18:23

  Inwoners vragen zich af wat nu precies de richtlijnen zijn voor het ‘afstand houden van elkaar’, ook wel ‘social dinstancing’ genoemd. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 16:47

  Op rijksoverheid.nl staat een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang. Bekijk de vragen hier: http://bit.ly/2x3DeBn #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 15:16

  Sinds 15 maart zijn 278 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen komt daarmee op 1413. 4 mensen zijn sinds gisteren overleden aan de ziekte. In Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 20:17

  Een samenvatting van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart aankondigde voor ondernemingen/verenigingen en scholen/kinderopvang staat als pdf bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 19:20

  De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio's roepen nogmaals op tot sociale onthouding. Ook vragen ze Brabanders om voor elkaar te zorgen. "Als we allemaal de adviezen opvolgen neemt de kans op besmetting af." http://bit.ly/3aYwp2K #corona #brabant

 • Update zondag 15 maart 2020, 18:09

  Het kabinet kondigde zondag 15 maart aanvullende maatregelen aan voor heel Nederland. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs http://bit.ly/3aYwp2K #corona #covid19

 • Update zaterdag 14 maart 2020, 15:03

  Het RIVM meldt dat sinds gisteren 13 maart 155 nieuwe mensen positief zijn getest op COVID-19. Het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland staat nu op 959. Helaas zijn er gisteren ook 2 patienten overleden aan het virus. #corona #covid19 http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 17:34

  Een aantal ministers heeft de veiligheidsregio’s opdracht gegeven om toe te zien op het aflasten van activiteiten van 100 personen en meer. Daar is een noodverordening voor. Die is te lezen en te downloaden op de site van de Veiligheidsregio. #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 14:29

  Het RIVM meldt om 14 uur dat er sinds gisteren vijf nieuwe doden in Nederland zijn veroorzaakt door het Coronavirus. Het aantal besmettingen staat op 804. Dat zijn sinds gisteren 190 nieuwe besmettingen. Https://bit.ly/39Opvgn #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 23:49

  Nieuw statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 20:02

  You can find a flyer with info on how to reduce the riks of getting infected by the Coronavirus at the site of Veiligheidsregio. Available: Arabic, English, Spanish, Papiamentu, Papiamento, Polish and Turkish. You can find them at the download section. http://bit.ly/2IDOs2l

 • Update woensdag 11 maart 2020, 19:47

  Statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update woensdag 11 maart 2020, 16:35

  De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden t/m 16 maart alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt of evenementen een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andere vergunning hebben. #corona #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:43

  Meer over de persconferentie en de veelgestelde vragen die daarbij horen, lees je op de site. https://bit.ly/2Q4ZKke #corona #tilburg #covid19 #verkeerdeverwijzingnet

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:33

  Tijdens een persconferentie vanmiddag 10 maart maakten de 3 voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant onder andere bekend hoe we omgaan met evenementen vanwege het coronavirus. Meer lees je in de veelgestelde vragen die bij de downloads staan. #corona #tilburg #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 14:53

  Sinds 9 maart zijn er 61 nieuwe patienten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382. Van 156 van deze personen is de bron onbekend of is het onderzoek nog bezig. Ruim de helft hiervan woont in Noord Brabant. #corona #tilburg #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 22:13

  Werkgevers in Noord-Brabant wordt gevraagd om, waar mogelijk, hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. Ook wordt gevraagd om werktijden te spreiden. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. https://bit.ly/38ynfZr #covid19 #corona

 • Update maandag 9 maart 2020, 20:34

  Op advies van het @RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart opgeroepen geen handen meer te schudden. Dit is een extra maatregel om de verspreiding van het #coronavirus tegen te gaan. Kijk voor alle hygiënemaatregelen en meer info op www.rivm.nl. #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 15:10

  Er zijn 56 nieuwe patiënten met #corona bij het #RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321. De meeste hiervan, 134, komen uit Brabant.

 • Update zondag 8 maart 2020, 21:32

  Complimenten aan alle #Brabanders die nuchter blijven en hun verantwoordelijkheid nemen door bij #verkoudheid, #hoesten OF #koorts thuis te blijven. Samen beschermen we de mensen om ons heen tegen het #coronavirus. Check www.rivm.nl voor meer informatie: http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zondag 8 maart 2020, 15:48

  Aantal patienten #corona in Midden-en West Brabant is opgelopen naar 52. @RIVM doet brononderzoek http://bit.ly/38q5zyV

 • Update zondag 8 maart 2020, 14:31

  Nieuwe update aantal besmetting in Nederland. #corona. Hoeveel daarvan uit Noord-Brabant afkomstig zijn volgt nog via #RIVM http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 17:27

  Nieuwe update aantal besmettingen #corona via RIVM http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 10:31

  Gezamenlijke berichtgeving 3 Brabantse veiligheidsregio’s @vrmwb @vrbrabantnoord @vrbzo #corona #coronavirus http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 19:59

  Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten OF koorts hun sociale contacten te beperken. Blijf thuis. Kijk hier voor de meeste gestelde vragen als je uit Brabant komt: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Brabant

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 14:46

  In Midden- en West-Brabant zijn inwoners positief getest op #COVID-19 (#coronavirus). Check de kaart van het #RIVM voor de verspreiding in onze regio: http://bit.ly/38q5zyV

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 09:48

  Er zijn op dit moment 17 bevestigde patiënten met het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant. Advies blijft om alleen thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een risicogebied bent geweest.

 • Update donderdag 5 maart 2020, 17:46

  In de regio Midden- en Wesr-Brabant zijn 14 patiënten bekend met het coronavirus

 • Update maandag 2 maart 2020, 17:29

  Lees hier de update 2 maart #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 19:00

  Lees meest recente statement voorzitter VRMWB Theo Weterings over #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 18:30

  Een vrouwelijke #corona patiënt uit @gemeentealtena heeft in het Beatrixziekenhuis gelegen is is overgebracht naar het Erasmus Rotterdam http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 17:51

  Advies RIVM is alléén thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een van de risicogebieden bent geweest. #corona.

 • Update zaterdag 29 februari 2020, 16:33

  Twee gezinsleden patiënt @gemeenteloz zijn ook positief getest op #covid19, zijn thuis in isolatie. GGD doet nieuw contactonderzoek http://bit.ly/396M2ES

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 19:35

  Contactonderzoek van de GGD is afgerond. Alle mensen met wie de patiënt contact had zijn in beeld. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest. #corona #covid19 #tilburg

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 14:09

  Patient maakt het goed en was tijdens carnaval niet besmetteijk. Lees de verklaring van burgemeester Weterings inz #corona #tilburg #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 13:06

  Tijdens een persconferentie liet burgemeester Weterings weten dat het goed gaat met de patiënt. De burgemeester liet weten dat er geen reden is om evenementen af te gelasten. Ook werd bekend dat de patiënt, die carnaval vierde in Tilburg, tijdens carnaval niet besmettelijk was.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:46

  Het informatienummer dat het Ministerie van Volksgezondheid openstelt is: 0800-1351. #corona #tilburg #covid19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:28

  Persconferentie #corona #covid19 #tilburg start om 12.30. Aan tafel bgm Weterings, Jean Luc Murk, microbioloog ETZ en Ariene Rietveld arts infectieziekten GGD. Live uitzending o.m. via website @omroepbrabant en extra lang @NOS journaal.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:13

  De GGD heeft publieksnummers geopend voor vragen over het virus. Voor Hart v Brabant is dat 0900-3646464 en voor West Brabant 085-0785617. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #tilburg #covid-19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 11:39

  Donderdag 27 februari werd bekend dat een patient met het coronavirus in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is opgenomen. Er is geen reden voor extra maatregelen.

 • Update donderdag 27 februari 2020, 21:44

  Voor meer info over het Corona patient in Tilburg @RIVM http://bit.ly/2HYaU5X

Wat te doen bij...

Downloads

noodverordening covid-19 veiligheidsregio midden- en west-brabant van 26 maart 2020

noodverordening covid-19 veiligheidsregio midden- en west-brabant van 26 maart 2020 0,18 MB pdf

noodverordening in gewone taal

noodverordening in gewone taal 0,04 MB pdf

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020 0,12 MB pdf

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020 0,13 MB pdf

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313 0,22 MB pdf

stop verspreiding algemeen

stop verspreiding algemeen 0,09 MB pdf

stop verspreiding alle maatregelen

stop verspreiding alle maatregelen 0,09 MB pdf

stop verspreiding laaggeletterden

stop verspreiding laaggeletterden 0,42 MB pdf

stop verspreiding turkish

stop verspreiding turkish 0,08 MB pdf

stop verspreiding arabic

stop verspreiding arabic 0,26 MB pdf

stop verspreiding english

stop verspreiding english 0,07 MB pdf

stop verspreiding piamento

stop verspreiding piamento 0,08 MB pdf

stop verspreiding piamentu

stop verspreiding piamentu 0,08 MB pdf

stop verspreiding polish

stop verspreiding polish 0,08 MB pdf

stop verspreiding spanish

stop verspreiding spanish 0,08 MB pdf

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl 0,48 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl 0,49 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen nl

200315 nkc aanvullende maatregelen nl 0,48 MB pdf

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020 0,05 MB pdf

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020 0,01 MB docx

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant 0,10 MB docx

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen 0,01 MB docx

Website updates coronavirus week 9

Website updates coronavirus week 9 0,12 MB pdf

Website updates coronavirus week 10

Website updates coronavirus week 10 0,16 MB pdf

Website updates coronavirus week 11

Website updates coronavirus week 11 0,12 MB pdf