Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

BRZOplus

Incidenten zijn nooit volledig uit te sluiten. Desondanks is de impact van incidenten groot, zoals enkele recente incidenten in onze regio aantonen. Industriële veiligheid is een maatschappelijk thema en staat hoog op de agenda van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en de Omgevingsdienst (OMWB). Binnen het BRZO+ programma willen we het veiligheidsniveau in de industrie verhogen. Dit kan alleen in samenwerking met de bedrijven in de industriële sector.

Het BRZO+ programma

Om een goed beeld te krijgen van het actuele industriële veiligheidsniveau starten we met een quick-scan. De Quick-scan is gericht op alle ‘risicovolle’ bedrijven in onze regio. Dit zijn bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en net onder de grens van het BRZO vallen. De quick-scan heeft als doel om inzicht te krijgen in de stand van (brand)veiligheid. Daarnaast heeft de quick-scan als doel om ‘best-practises’ te inventariseren. De OMWB start een eigen traject dat gericht is op vergunning- en milieuaspecten.

Uitvoering quick-scan

In de quick-scan worden de brandveiligheidsmaatregelen, de omgeving en de activiteiten van uw bedrijf betrokken. De VRMWB heeft de quick-scan uitbesteed aan adviesbureau Vigiles. Voor de zomer neemt Vigiles contact met u op voor het maken van een afspraak. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf neemt het bezoek ongeveer 2 uur in beslag. De bezoeken vinden plaats in de periode april - juli 2015. 

Niet alle bedrijven worden voor deze quick-scan bezocht. Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van het BRZO worden periodiek uitgebreid geïnspecteerd door medewerkers van de Omgevingsdienst, Inspectie SZW en Veiligheidsregio. Voor deze Brzo-bedrijven is er dan ook een goed beeld van de ‘stand van veiligheid’. 

Verbeterprogramma

Risico’s worden veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten, maar ook de omgeving speelt hierin een rol. Binnen de quick-scan kijken wij niet alleen naar de beheersing van risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten, maar ook naar de omgeving. Op basis van de quick-scan wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd ter verbetering van de veiligheid. Het plan van aanpak gaat niet alleen in op maatregelen binnen het bedrijf, maar beschrijft ook acties voor de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. 

Best-practises

Binnen de quick-scan beoordelen wij in hoeverre risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten adequaat beheerst worden. Daarnaast brengen wij best-practises in beeld. Door het delen van slimme oplossingen, hoeft het wiel immers niet tweemaal uitgevonden te worden. Het BRZO+ programma is dan ook geslaagd als we met elkaar creatieve en duurzame oplossingen vinden voor een veiligere bedrijfsvoering en omgeving. 

Vragen

Mocht u vragen over het BRZO+ programma hebben, dan kunt u contact opnemen met onze projectleiders Janneke Vermunt of Metha de Heer. Zij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Janneke Vermunt: 
janneke.vermunt@brandweermwb.nl
06 5364 5774

Metha de Heer:
metha.de.heer@brandweermwb.nl
06 5361 8824