Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Privacyverklaring pilot gebruik bodycams

Brandweer Midden- en West-Brabant is onderdeel van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). VRMWB vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Verwerken persoonsgegevens

VRMWB verwerkt persoonsgegevens in het kader van het gebruik van bodycams. De persoonsgegevens die worden verwerkt betreffen de opnames die met de bodycams gemaakt worden. De opnames zijn niet gericht op personen, maar op het werk dat door de drager van de bodycam wordt uitgevoerd, maar de videobeelden kunnen, afhankelijk van de situatie,wel  als een persoonsgegeven worden aangemerkt.

Doelen verwerking

Het doel van het gebruik van bodycams door VRMWB is om van de beelden die worden opgenomen te kunnen leren en daardoor de inzet bij brandbestrijding, hulpverlening en crisisbeheersing te kunnen verbeteren.

Rechtsgronden verwerking

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. VRMWB verwerkt uw persoonsgegevens in verband met de uitvoering van haar wettelijke taken. Het belang is erin gelegen dat de beelden kunnen helpen om te leren  en de uitvoering van de wettelijke taken te verbeteren.

Bewaren

VRMWB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verwezenlijken van de doeleinden. De maximale bewaartermijn bedraagt 4 weken.

Uitwisseling

De beelden worden op een laptop opgeslagen en worden beveiligd door specifieke software. De beelden zijn slechts toegankelijk voor een selecte groep van medewerkers die daarvoor zijn geautoriseerd. De autorisatie bepaalt niet alleen wie er bij de beelden kunnen, maar ook wat er mee kan worden gedaan. De beelden worden niet gekoppeld aan andere systemen of anderszins voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij verzameld worden. De beelden worden, behoudens wettelijke verplichtingen niet gedeeld met andere organisaties.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. U heeft ook het recht op verstrekking van uw persoonsgegevens in een digitaal toegankelijke vorm, die u kunt en mag overdragen aan een andere organisatie.

Bezwaar

U kunt te allen tijde vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, een verzoek om inzage, het maken van bezwaar of anderszins kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3208
5003 DE Tilburg

Aanpassing van de privacyverklaring

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen indien daar een aanleiding voor bestaat.