Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Lid commissie voor bezwaarschriften

Vacature nummer: VR 2016-08
Onderdeel: Veiligheidsregio
Reageer vóór: 05 mei 2016De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

De werkzaamheden binnen de Veiligheidsregio worden uitgevoerd door circa 1.800 medewerkers en omvatten een grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden. Van vrijwillig brandweer-medewerker tot adviseur risicobeheersing, van technisch medewerker tot communicatieadviseur; allemaal vormen ze een belangrijke schakel in het proces gericht op een veilige samenleving.

Wat doet de bezwaarschriftencommissie?

De commissie brengt advies uit over bezwaarschriften tegen besluiten van de Veiligheidsregio MWB.

De taak van de commissie bestaat uit het horen van de bezwaarmaker(s) en eventuele andere belanghebbenden, waarna advies uitgebracht wordt aan het Dagelijks Bestuur over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

De commissie behandelt alle bezwaarschriften, die veelal personele aangelegenheden en Wob-verzoeken betreffen.

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar met een verlengingsmogelijkheid van wederom drie jaar.

De hoorzittingen vinden ongeveer vier keer per jaar plaats tijdens kantoortijden. De vergaderingen van de bezwaarschriftencommissie vinden veelal in Tilburg plaats.

Wat verwachten wij van u?

Leden van de bezwaarschriftencommissie dienen te beschikken over:

  • Een afgeronde universitaire opleiding;
  • Gedegen kennis van het bestuursrecht in het algemeen en de Algemene wet bestuursrecht in het bijzonder;
  • Verregaande expertise op het gebied van personele aangelegenheden;
  • Uitgebreide kennis van de CAR-UWO en het ambtenarenrecht;
  • Bij voorkeur ervaring met het lidmaatschap van een bezwaarschriftencommissie;
  • Inzicht hebben in gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen;
  • Brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met het veiligheidsdomein;
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en inlevingsvermogen;

De leden van de commissie mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of een van de 26 gemeentelijke organisaties.

Wat bieden wij u?

De leden ontvangen een vastgestelde vergoeding van € 151,76 per vergadering (de bedragen zijn afgeleid van de rechtspositieregeling raads- en commissieleden).

De reiskosten worden vergoed op basis van € 0,37 per kilometer.

Wilt u reageren?

Wilt u meer weten over deze functie, neem dan contact op met Sherinda Hennekam, juridisch adviseur en tevens secretaris bezwaarschriftencommissie: sherinda.hennekam@veiligheidsregiomwb.nl 06-10744311.

Wilt u solliciteren op de functie, stuur dan voor 5 mei 2016 a.s. een e-mail met uw motivatie en CV naar: sollicitatie@veiligheidsregiomwb.nl onder vermelding van de functienaam en het vacaturenummer.

De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 2 juni, de 2e ronde volgt in juni.


 De sluitingsdatum van deze vacature is verlopen, u kunt niet meer reageren.