Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Medewerker Servicedesk P&O

Vacature nummer: VR 2016 - 03
Onderdeel: Veiligheidsregio
Reageer vóór: 21 februari 2016Voor de afdeling P&O van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn wij op zoek naar een Medewerker Servicedesk P&O.

Als medewerker op de Servicedesk voer je de personeelsadministratie, beheer je personeelsgegevens, lever je mutaties aan voor verwerking in de salarisadministratie en verzorg je managementinformatie en correspondentie. Daarnaast verstrek je informatie aan leidinggevenden en medewerkers over de geldende arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen en heb je een belangrijke signaalfunctie richting P&O-adviseurs en het Afdelingshoofd.

Kan je niet wachten om de verantwoordelijkheid voor deze taken op je te nemen? Lees dan verder!

WAT IS DE VEILIGHEIDSREGIO?

Nederland is verdeeld in 25 Veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) beslaat het gebied van Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland. De VRMWB is een samenwerkingsverband waarbinnen de 26 gemeenten en hulpdiensten hun krachten bundelen om de veiligheid te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. De betrokken diensten en besturen werken intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

De werkzaamheden binnen de Veiligheidsregio worden uitgevoerd door circa 1.800 medewerkers en omvatten een grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden. Van vrijwillig brandweer-medewerker tot adviseur risicobeheersing, van technisch medewerker tot communicatieadviseur; allemaal vormen ze een belangrijke schakel in het proces gericht op een veilige samenleving.

De Directie Middelen ondersteunt daarbij met de disciplines P&O, Facilitaire Zaken, Informatievoorziening, Financiën, planning & control en Communicatie. De Servicedesk P&O, waar de vacature is, maakt onderdeel uit van de afdeling P&O.

WAT DOET DE AFDELING P&O?

De afdeling P&O is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het personeelsbeleid binnen de Veiligheidsregio. De volledige afdeling bestaat uit tien medewerkers: drie medewerkers Servicedesk, vijf P&O-adviseurs, een Projectadviseur en het Afdelingshoofd P&O.

Binnen de P&O-afdeling is de Servicedesk verantwoordelijk voor het voeren van de personeelsadministratie en correcte aanlevering van mutaties in de salarisadministratie welke wordt uitgevoerd door een externe partij. Alle hieruit voortvloeiende correspondentie (veelal in de vorm van personele besluiten) en managementinformatie vormt ook een belangrijk aandachtgebied van de Servicedesk.

De VRMWB bestaat sinds 2010. Nu de basisadministratie staat ligt de focus de komende jaren op verdere doorontwikkeling en professionalisering van de dienstverlening. Het e-HRM systeem Workforce is op 1 januari jl. in gebruik genomen. De toepassing van dit systeem door alle gebruikers en de verdere inrichting zal het komende jaar nog de nodige inspanning vragen van de Servicedesk P&O. De nieuwe medewerker heeft bij voorkeur affiniteit met een dergelijk systeem en moet in staat zijn om als achterwacht te fungeren bij afwezigheid van de functioneel beheerder.

Daarnaast zal de nieuwe medewerker een bijdrage leveren aan de veranderingen van werk- en controleprocessen als gevolg van de implementatie van het nieuwe e-HRM systeem.

WAT DOET DE MEDEWERKER SERVICEDESK P&O?

Binnen de Servicedesk is iedere medewerker verantwoordelijk voor het volledige pakket van werkzaamheden toegespitst op een eigen ‘klantgebied’. De werkzaamheden zijn zeer divers en richten zich op de volgende resultaatgebieden: personeels- en salarisadministratie, informatieverstrekking, rapportages en managementinformatie en voortgangssignalering.

Daarnaast wordt een aantal terugkerende taken bij toerbeurt door alle medewerkers Servicedesk voor de volledige VRMWB uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de behandeling van de centrale mailboxen en de jaarlijkse verwerking van verlofkaarten.

Voor de uitvoering van dit brede takenpakket heeft de medewerker servicedesk veelvuldig contact met verschillende in- en externe partijen en is kennis vereist van veel verschillende deelgebieden (salarissen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, relevante wet- en regelgeving, etc.).

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE?

Je hebt een afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO 4 niveau.
Daarnaast beschik je over ruime ervaring en actuele kennis op het brede gebied van personeelszaken (salarissen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, relevante wet- en regelgeving etc.) en ben je zeer vaardig met de meer specifieke toepassing van Word en Excel. Kennis en ervaring met een e-HRM systeem, zoals Workforce is een pre.

Daarnaast ben je kwaliteitsgedreven en durf je initiatief te nemen gericht op doorontwikkeling naar een excellente dienstverlening waarbinnen zorgvuldigheid, samenwerking en integriteit centraal staan. Bovendien ben je in staat om in de veelheid van taken de juiste prioriteiten te stellen, snel te schakelen en de voortgang van zaken te bewaken.

Je staat stevig in je schoenen en bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk, zeer vaardig.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Je werkomgeving is boeiend, uitdagend en dynamisch. Daarbinnen bieden we uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie van Medewerker Servicedesk P&O is ingedeeld in salarisschaal 8 CAR-UWO.

De standplaats van de Servicedesk is Breda, in voorkomende gevallen worden echter ook werkzaamheden elders in de regio verricht.

WIL JE REAGEREN?

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Monique Schut (P&O-adviseur), telefoonnr. 06-30198047.

Wil je solliciteren, stuur dan uiterlijk 21 februari a.s. je sollicitatie inclusief motivatie en CV naar: sollicitatie@veiligheidsregiomwb.nl onder vermelding van de functienaam en het vacaturenummer.

De briefselectie zal plaatsvinden in week 8. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 29 februari, de tweede gespreksronde op 7 maart. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijk gebleken geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


 De sluitingsdatum van deze vacature is verlopen, u kunt niet meer reageren.