Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Landgrensoverschrijdende rampenoefening Domino

Een oefening georganiseerd door en onder regie en coördinatie van het Veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant samen met de dienst noodplanning van de Provincie Antwerpen.
Download video, audiospoor of ondertiteling