Skip to Content
instructeur staat voor voertuig om uitleg te geven
Vacature 36 uur Roosendaal Reageren voor: 31 mei 2022

Medewerker Vakbekwaam Blijven (district Markiezaten)

Brandweer Midden- en West- Brabant is op zoek naar een medewerker Vakbekwaam Blijven. Het betreft een functie die ingevuld wordt in district Markiezaten.
Direct solliciteren
Wat is de Veiligheidsregio?
Brandweer Midden- en West-Brabant maakt deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West-Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.                                                                                        

Wat doet de afdeling?
Als onderdeel van de Veiligheidsregio kent brandweer Midden- en West-Brabant naast de directie, twee sectoren, namelijk strategie/bedrijfsvoering en risico/crisisbeheersing. Geografisch is de regio onderverdeeld in 3 districten, te weten: Hart van Brabant, Baronie en Markiezaten. In het district zijn meerdere portefeuilles toegewezen aan de districtsmanager. 
Ieder district heeft een afdeling brandweerzorg waarin de onderdelen Repressie, Vakbekwaamheid, Informatie, Onderzoek en Analyse (IOA) en Ondersteuning zijn vertegenwoordigd. Het team van vakbekwaamheid bestaat uit 6 medewerkers die met name verantwoordelijk zijn voor de decentrale uitvoering en het mede ontwikkelen van het oefenprogramma voor, in Markiezaten, 3 beroepsposten en 22 vrijwillige posten. Daarnaast levert de afdeling advies op de uitvoering van het oefenprogramma, op basis van onder andere de branchestandaarden, risico's binnen het verzorgingsgebied en behoeften van de posten. Deze medewerkers vallen hiërarchisch onder het afdelingshoofd Brandweerzorg Markiezaten. De coördinatie van de inhoudelijke werkzaamheden valt onder de adviseur Brandweerzorg.
 
Functieomschrijving
Als medewerker Vakbekwaam Blijven ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen, beheren en uitvoeren van het opleidings- en oefenplan van het district, in samenhang met centrale plannen, monodisciplinair. Je belangrijkste uitdaging is om de verbindende factor te vormen tussen de verschillende vrijwillige brandweerteams, de 24-uursdienst en de afdeling vakbekwaamheid (centraal/decentraal).

De volgende werkzaamheden kunnen onderdeel uitmaken van je werkdag:
 • Het maken van lesplannen/lesbrieven, instructiekaarten, draaiboeken;
 • Het verzorgen en actualiseren van oefenroosters;
 • Het motiveren en actief ondersteunen van de oefenleiders binnen de teams en ploegen;
 • Het organiseren van (grootschalige) opleidings- en oefentrajecten;
 • Het optreden als instructeur of oefenleider;
 • Het informeren van brandweerteams en ploegen en onderhouden van contacten;
 • Het verzorgen van kwaliteitsbewaking van opleidings- en oefentrajecten, registratie & oefenroosters;
 • Het verzorgen van inzetbaarheid regionale projecten (bv. realistisch oefenen, natuurbrandbestrijding);
 • Het coördineren van activiteiten omtrent leren en evalueren om bij te dragen aan een optimaal werkende, lerende organisatie;
 • Het verzamelen van trends, (mede)verantwoordelijk voor de uitwerking van trends naar les- en leerstof en het delen daarvan met collega’s van andere afdelingen zoals vakbekwaamheid centraal;
 • Het vermogen om vanuit een de visie van de organisatie het lerend vermogen beoordelen en initiatieven nemen om de kennisontwikkeling en kennisdeling te verbeteren en te borgen;
 • Het deelnemen aan (inter-)regionale samenwerkingsverbanden.
Wat verwachten wij van jou?
 • Mbo-niveau 4 werk- en denkniveau;
 • In bezit van het diploma instructeur of bereid zijn deze te behalen;
 • Zeer ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied;
 • Vaardigheid in het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd.

Gewenste persoonskenmerken
Wij zijn op zoek naar een energieke en proactieve teamspeler die eigenaarschap en realisatiekracht laat zien. Onze nieuwe collega durft creatief te denken en is daarnaast een verbinder die goed kan aansluiten bij en communiceren met de verschillende doelgroepen binnen de organisatie. Daarnaast ben je flexibel en draag je bij aan een goede werksfeer.
 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in schaal 8, max. €3591,- bruto per maand op peildatum 1 oktober 2020.
Een Individueel Keuze Budget (van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra pensioen, een onbelaste kilometervergoeding, vergoeding studiekosten, aanschaf fiets of extra vakantie-uren.
Een goede pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering.
De aanstelling is in eerste instantie voor een bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie om deze aanstelling om te zetten naar vast. Je standplaats is Roosendaal.
 
Wil je reageren?
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Sonny Akkermans, Adviseur Brandweerzorg, District Markiezaten (06–39797172). Sonny is, in verband met vakantie, weer bereikbaar vanaf dinsdag 10 mei 2022.

Heb je interesse in deze functie, solliciteer dan vóór 1 juni 2022 door gebruik te maken van de onderstaande button “solliciteer”.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 juni 2022.
 

Uiterlijke datum reactie: 31 mei 2022