Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatie coronavirus

woensdag 24 maart 2021, 11:33
Op deze pagina houden wij je op de hoogte van de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant.

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het virus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vind je op Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Cijfers over besmettingen, vaccinaties en ziekenhuisopnamen vind je op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

For information about the Coronavirus in other languages check the site https://www.government.nl/


Update 14 januari 2022

Winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open vanaf zaterdag 15 januari. Er geldt een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Lees meer over de maatregelen op de hierboven genoemde website van de rijksoverheid. 

Statement drie Brabantse voorzitters Veiligheidsregio

Beste Brabanders,

Vandaag maakte het kabinet bekend dat ons land vanaf morgen wat verder van het slot gaat. Na voor het tweede jaar op rijde feestdagen in lockdown te hebben doorgebracht, hebben we nu allemaal behoefte aan meer ruimte en vrijheid. Ruimte om naar school te gaan, ruimte om te ondernemen, om te sporten. De voorzichtige versoepelingen die nu aangekondigd zijn, geven lucht. Tegelijkertijd wordt er van horeca en cultuurinstellingen nog altijd geduld gevraagd. Dat is een bittere pil voor zowel ondernemers als bezoekers.

We zien onze samenleving piepen en kraken onder de druk die corona op ons legt. Het virus blijft ons onophoudelijk voor uitdagingen plaatsen. De opkomst van nieuwe varianten dwingt voortdurend tot bijsturen en aanpassen. Na bij twee jaar corona, is het inmiddels voor iedereen helder; dit virus gaat niet weg en we zullen een manier moeten vinden om ermee te leren leven. Om te voorkomen dat we van lockdown naar lockdown gaan, om te voorkomen dat we de samenleving regelmatig op slot moeten doen. Er is perspectief nodig waarbij de belangen van alle betrokkenen worden gewogen. 

We hebben wel meer vrijheid voor de samenleving bepleit maar het kabinet acht voorzichtigheid geboden. Het aantal besmettingen per dag stijgt nog steeds en onzeker blijft of dit ook tot extra ziekenhuisopnamen gaat leiden. Als we iets hebben geleerd van de afgelopen twee jaar, is het wel dat het virus weerbarstig is. Het blijft van het grootste belang dat wij ons blijven houden aan de basisregels, zoals het houden van afstand, zoveel mogelijk thuis werken en testen bij klachten.

Ook drukken wij u op het hart om, als u dat nog niet gedaan heeft, u te laten vaccineren en/of boosteren. Om zo optimaal mogelijk beschermd te zijn tegen de nieuwe variant van het virus dat nu rondgaat, is de booster heel belangrijk. Het helpt altijd. Op tal van GGD locaties kunt u inmiddels zonder afspraak terecht.

Te midden van soms hoog oplopende discussies en debatten is het lastig om voor ogen te blijven houden dat het virus ons allemaal heeft geraakt, op welke manier dan ook. En dat het aan ons allen is om ervoor te zorgen dat corona geen splijtzwam in onze samenleving wordt. Dat vraagt iets van ons allemaal. Laten wij als Brabanders hierin het voortouw nemen.

Jack Mikkers (voorzitter VRBN)

John Jorritsma (voorzitter VRBZO)

Theo Weterings (voorzitter VRMWB)

Update 3 januari 2022

Op 10 januari gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari. 

Lees meer op de hierboven genoemde websites van de Rijksoverheid.

Update 24 December 2021

Wat maakte het afgelopen jaar de meeste indruk op de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s? Unaniem: de avondklokrellen. “Wat toen gebeurde, was ongekend.” De heren Theo Weterings, John Jorritsma en Jack Mikkers blikken terug op weer een absurd jaar. Bekijk hier het interview met Omroep Brabant.

Update 18 december 2021

Verspreiding Omikron vertragen: Nederland in lockdown tot in ieder geval 14 januari 2022. Haal de boosterprik of laat u vaccineren!

Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant is. Dit leidt tot een stijging van het aantal patienten in de ziekenhuizen en op de IC’s. 

Lees meer op de hierboven genoemde websites van de Rijksoverheid.

Update 26 november 2021

Beste Brabanders,

Met een zwaar gemoed schrijven wij deze boodschap aan u. Wat hadden we het graag anders gezien, wat hadden wij dit jaar graag op een andere manier willen afsluiten dan het vorige. Na ruim anderhalf jaar zijn we allemaal meer dan corona moe. Maar het virus blijft ons ook nu weer voor onaangename verrassingen stellen.

Het jaar begon zo hoopvol, met het zetten van de eerste vaccinaties. Helaas moeten wij nu concluderen dat het credo ‘we prikken ons een weg uit deze crisis’ niet zo werkt. Dat is een teleurstellende constatering, om het nog maar mild uit te drukken. Het proberen te leven met het virus en de beperkingen die dat met zich meebrengt, weegt steeds zwaarder op ons allen. Er wordt al lange tijd veel van ons gevraagd. De basisinfrastructuur van ons land komt steeds meer onder druk te staan. 

Het moge duidelijk zijn: wij maken ons zorgen. Het voortdurend mee te bewegen, te schakelen, van teleurstelling naar opluchting en weer terug; het is een achtbaan waar we met zijn allen in zitten. En dat doet iets met mensen. We zien dat gevoelens van boosheid en frustratie voor een verharding in de samenleving zorgen. Verharding die soms tot uitdrukking komt in geweld; een ontwikkeling waar wij ons grote zorgen over maken en waar wij hard tegen op zullen treden. Want hoe begrijpelijk ook; corona-moeheid mag nooit leiden tot geweld en onveiligheid. 

We zijn op een punt in deze crisis aanbeland waarop wij een klemmend beroep op u doen. Doe wat je kunt. Wees een onderdeel van de oplossing, draag je steentje bij. Alleen als wij er gezamenlijk de schouders onder blijven zetten, los van onze meningen en opvattingen, slagen wij erin om het tij te keren. En dat tij moet hoe dan ook gekeerd worden. Onze ziekenhuizen stromen vol, zorgpersoneel staat onder onmenselijke druk en operaties die hoognodig zijn, moeten worden afgeblazen. Het scenario dat dokters moeten gaan kiezen wie wel geholpen kan worden en wie niet, ligt op de loer. Dat kunnen we alleen voorkomen door ons nog strakker aan de maatregelen te houden. 

We moeten ons realiseren dat wij allen een rol te spelen hebben in deze crisis. Wij zijn een eigenzinnig volk. Dat is een mooie eigenschap die onder de juiste omstandigheden onze kracht zijn. Maar deze crisis vraagt om iets anders. Deze crisis vraagt van ons dat wij er gezamenlijk de schouders onder blijven zetten, dat wij in solidariteit doen wat er van ons gevraagd wordt. Voor elkaar, met elkaar.

Laten wij Brabanders hierin het goede voorbeeld geven. Nu is het moment.

Jack Mikkers (voorzitter VRBN)

John Jorritsma (voorzitter VRBZO)

Theo Weterings (voorzitter VRMWB)

Update 12 november

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

Om ervoor te zorgen dat de samenleving na deze 3 weken weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan en het aantal besmettingen beheersbaar blijft, werkt het kabinet aan het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement.

Maatregelen korte termijn

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
 • Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s zijn open tot 18.00 uur.
 • Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur.
 • In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.
 • Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.
 • Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
 • Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
 • Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine. (Deze maatregel gaat formeel in per maandag 15 november, alle informatie wordt die dag hierop aangepast.)*
 • Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens.

* Deze zin is toegevoegd op 13 november. 

Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen verder toegelicht.

Er komt financiële steun voor bedrijven die direct worden geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld de horeca en de detailhandel. Het kabinet maakt komende week de invulling bekend van deze tegemoetkoming.

Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs. Laat je bij klachten altijd testen, ook als je al gevaccineerd bent.

Voorgenomen maatregelen langere termijn

Als we de komende weken met elkaar de trend weten te keren en het aantal besmettingen daalt, denkt het kabinet dat er weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan. We kunnen dan overgaan op een bredere inzet van het coronatoegangsbewijs. Hiervoor wordt het wettelijk mogelijk gemaakt dat het coronatoegangsbewijs ook verplicht wordt voor de meeste detailhandel en voor dierentuinen en pretparken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer te vragen. Deze wetsvoorstellen zijn vorige week al aangekondigd. Daar komt een nieuw wetsvoorstel bij. Het wordt voor ondernemers mogelijk gemaakt om straks te kiezen tussen 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats. Dit wetsvoorstel wordt zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.

Boosterprik versneld van start

Vanaf vrijdag 19 november start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden.

Update 2 november

Op dinsdag 2 november 2021 was er weer een persconferentie. 

Mark Rutte en minister Hugo de Jonge waren op televisie.

Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus.

De belangrijkste dingen leggen we uit.

Meer mensen besmet

Steeds meer mensen zijn besmet.

Er liggen ook steeds meer mensen in het ziekenhuis. 

Daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig.

Houd u in ieder geval aan de basisregels.

Basisregels

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.

Ook als u al geprikt bent.

 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Werken en reizen

Werk vanaf 3 november minimaal de helft van de werktijd thuis. 

Gaat u naar het werk? Of in uw vrije tijd ergens naartoe?

Doe dat dan als het rustig is.

Mondkapjes

Vanaf 6 november geldt:

 • Draag een mondkapje in gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is:
  • in winkels, bibliotheken, speelplekken en pretparken
  • in de trein, tram, bus, metro of taxi, ook op stations en haltes
  • op het vliegveld en in het vliegtuig
  • bij het lopen in een mbo, hogeschool of universiteit. Als je zit, mag het mondkapje af
  • bij de kapper, tijdens rijlessen en in andere gevallen waar u geen afstand kunt houden

Draagt u daar geen mondkapje? Dan kunt u een boete krijgen van 95 euro.

Toegangsbewijs vanaf 6 november op meer plekken verplicht

 • Vanaf 6 november moet u uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart op meer plekken laten zien:
 • in restaurants en cafés, binnen en buiten op terrassen
 • in casino’s
 • in theaters, concertzalen en bioscopen
 • in musea en bij kermissen
 • op festivals, bij feesten en optredens
 • bij beurzen en congressen
 • bij kunstlessen zoals muziek en schilderen
 • bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel

Sport

Gaat u binnen sporten? Vanaf 6 november laat u uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart zien. Bijvoorbeeld:

 • in de sportschool
 • bij sportlessen binnen, zoals zaalvoetbal en zwemmen
 • in sportkantines

Dit geldt voor sporters en publiek. Van 18 jaar en ouder.

Coronatoegangsbewijs

U krijgt een coronatoegangsbewijs als:

 • u 2 prikken hebt gehad,
 • u corona hebt gehad en weer beter bent,
 • u een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.

Het coronatoegangsbewijs zet u zelf op uw mobiele telefoon.

Dat kan met de Coronacheck-app.

Ook kunt u een papieren coronatoegangsbewijs laten zien. 

Testen op corona blijft gratis.

3e prik

Vanaf december kunnen de volgende mensen een 3e prik krijgen:

 • mensen van 80 jaar en ouder 
 • mensen van 18 jaar en ouder die in een verpleeghuis of instelling wonen
 • mensen die met patiënten werken

Vanaf januari 2022 kunnen mensen tussen de 60 en 80 jaar een 3e prik krijgen. De oudste eerst.

Volgende stap

Op 12 november kijkt het kabinet hoe het gaat.

En of er dan meer regels nodig zijn.

Kijk op Archief-corona voor eerdere updates van deze pagina.
 • Update vrijdag 14 januari 2022, 20:05

  Voorzichtige versoepelingen geven lucht, tegelijkertijd wordt van horeca en cultuurinstellingen geduld gevraagd zie statement 3 voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update vrijdag 26 november 2021, 19:27

  Wij hebben allen een rol te spelen in deze crisis … lees hier het statement van de drie Brabantse voorzitters Veiligheidsregio’s https://bit.ly/2W4hkH0

Downloads

Vragen en antwoorden COVID-19, 19 januari 2022

Vragen en antwoorden COVID-19, 19 januari 2022 0,17 MB pdf