Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatie coronavirus

donderdag 27 februari 2020, 19:18
Veiligheidsregio Midden en West-Brabant monitort samen met haar partners continue de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio en de omgeving. Iedereen in Nederland: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand. Op een persconferentie op 19 mei van de Rijksoverheid is een update van de maatregelen gegeven met een versoepeling van maatregelen per 1 juni. Kijk voor verdere informatie op de sites van het rivm en de rijksoverheid.
Woon je in de provincie Noord-Brabant en heb je vragen over het advies van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de veelgestelde vragen of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus voor het onderwijs, de kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nlFor information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

25 mei: update 14.30 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.445* (plus 209)

Ziekenhuisopnames 11.680  (plus 8)

Overleden personen 5.830** (plus 8)

Vandaag zijn er 8 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 8 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 45.445 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

24 mei: update 14.30 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.236* (plus 172)

Ziekenhuisopnames 11.672 (plus 13)

Overleden personen 5.822** (plus 11)

Vandaag zijn er 13 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 11 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 45.236 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

23 mei: update 14.00 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 45.064* (plus 176)

Ziekenhuisopnames 11.659 (plus 10)

Overleden personen 5.811** (plus 23)

Vandaag zijn er 10 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 23 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 45.064 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken.

22 mei: update 14.00 uur overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 44.888* (plus 188)

Ziekenhuisopnames 11.649 (plus 9)

Overleden personen 5.788** (plus 13)

Vandaag zijn er 9 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 13 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 44.888 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

21 mei: update overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 44.700* ( plus 253)

Ziekenhuisopnames 11.640  ( plus 13)

Overleden personen 5.775** ( plus 27)

Vandaag zijn er 13 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 27 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 44.700 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

20 mei: update 8.00 uur de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant geven een reactie na de persconferentie 19 mei in een statement

Beste Brabanders,

Zojuist keken wij wederom naar een persconferentie van het kabinet over de aanpak van het coronavirus. Onze minister president stond stil bij de maatregelen die vanaf 1 juni gelden. Hij maakte daarnaast een compliment aan alle Nederlanders. “We hebben dit samen verdiend”, stelde hij. Daar sluiten wij ons als voorzitters van de veiligheidregio‘s in Noord-Brabant van harte bij aan. Sterker nog, u als Brabanders verdient een extra compliment. U zit immers langer dan de rest van Nederland in de intelligente lockdown. Brabanders, u heeft deze ademruimte verdiend. Deze ruimte die zo past bij onze aard: elkaar ontmoeten, het samen zijn en het nabij onze familie en vrienden zijn.

Er liggen minder mensen in het ziekenhuis, de overlijdens en nieuwe besmettingen nemen niet toe in verpleegtehuizen en de druk op de zorg is verminderd. Dit is een direct gevolg van het naleven van de maatregelen, in Brabant en in de rest van Nederland.

Maar laten we onszelf niet te snel rijk rekenen. We hebben de piek onder controle, maar elke versoepeling kent een zeker risico. Een versoepeling betekent namelijk meer drukte op straat, meer reisbewegingen. En dus: meer kans op besmetting. Het is elke keer zoeken naar de balans. Het evenwicht tussen voorzichtigheid enerzijds en andere belangen anderzijds is fragiel. De keuzes die het kabinet kan maken hangen af van uw gedrag.

Tegelijkertijd kijken wij met vertrouwen en verlangen uit naar 1 juni. Langzaam maar zeker komt onze samenleving weer op gang. We kunnen (groot)ouders mogelijk weer gaan bezoeken, de basisscholen gaan volledig open en ook het bezoeken van een terras, bioscoop of theater behoort weer tot de mogelijkheden. Alles natuurlijk ons houdende aan de afspraken over 1,5 meter en hygiëne. We doen een dringend appél op u om zich binnen deze nieuwe ruimte aan de afspraken te houden. Alleen dan houden we perspectief op de volgende stappen op de routekaart van het kabinet.

De minister president bedankte kinderen en jongeren in zijn speech. Wij bedanken alle Brabanders, jong en oud, voor hun geduld, voor het opvolgen van de maatregelen, voor het samen de schouders zetten onder deze enorme uitdaging. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Tot slot, omdat we het niet vaak genoeg kunnen herhalen:

Blijf thuis bij klachten

Vermijd drukte (en voorkom drukte)

Was regelmatig uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen

Werk zoveel mogelijk thuis

En bovenal: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

#houvol

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

John Jorritsma (voorzitter VR BZO) 

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

19 mei: 20.00 uur update Corona-aanpak: de volgende stap

(Nieuwsbericht van de Rijksoverheid 19 mei 19.13 uur)

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Voor iedereen blijft gelden:

Was vaak uw handen.

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

Werk zoveel mogelijk thuis.

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel); bezoekers moeten reserveren; iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden); in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – vanaf 12.00 uur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden: een maximum van 30 mensen in het publiek; bezoekers moeten vooraf reserveren; een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert; iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.

In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.

Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

De maatregelen staan ook in de Factsheet basisregels 19 mei 2020 die u op deze pagina kunt downloaden.

19 mei: 14.30 uur update overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 44.249* (plus 108)

Ziekenhuisopnames 11.613 (plus 34)

Overleden personen 5.715** (plus 21)

Vandaag zijn er 34 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 21 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Het aantal mensen dat ziek wordt door het nieuwe coronavirus in Nederland neemt sinds eind maart af. Dit blijkt uit de afname van de aantallen nieuw gemelde patiënten, ziekenhuisopnames, IC intensive care -opnames en overlijdens per dag. Ook het aantal mensen dat bij de huisarts komt vanwege klachten die passen bij het coronavirus daalt nog steeds. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel. De virologische dagstaten laten zien dat, ondanks een ruimer testbeleid, de laatste drie weken het aantal geteste personen met klachten rond de 30.000 bleef liggen. Van deze geteste mensen heeft een steeds lager percentage COVID-19. Afgelopen week was dit 5%, maar eind maart was 29% van het aantal testen positief voor het coronavirus. 

17 mei: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.995 (plus 125)

Ziekenhuisopnames 11.552 (plus 15)

Overleden personen 5.680 (plus 10)

Vandaag zijn er 15 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 10 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.995 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

16 mei: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.870 (plus 198)

Ziekenhuisopnames 11.537 (plus 45)

Overleden personen 5.670 (plus 27)

Update 16 mei 2020

Vandaag zijn er 45 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 27 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.870 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

15 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.681 (plus 200)

Ziekenhuisopnames 11.492 (plus 35)

Overleden personen 5.643 (plus 53)

Vandaag zijn er 35 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 53 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.681 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

14 mei: update 14:10 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.481 (plus 270)

Ziekenhuisopnames 11.457 (plus 27)

Overleden personen 5.590 (plus 28)

Vandaag zijn er 27 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 28 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.481 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

13 mei: update 18:04 uur

Noodverordening in gewone taal

Maandag 11 mei is er door de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant een nieuwe noodverordening vastgesteld. Van deze verordening is nu ook een versie in minder ambtelijke taal beschikbaar. Die staat bij de downloads rechts van dit artikel. Lezers op de smartphone vinden de download onderaan de pagina.

13 mei: update 14:06 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 43.211 (plus 227)

Ziekenhuisopnames 11.430 (plus 52)

Overleden personen 5.562 (plus 52)

Vandaag zijn er 52 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 52 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 43.211 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland zich meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de informatie van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (80-85%). Dat blijkt uit de laatste tussenresultaten (week 20 april) van het vragenlijstonderzoek door het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en het RIVM. Lees  meer op de site van het RIVM.

12 mei: update 15:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.984 (plus 196)

Ziekenhuisopnames 11.378 (plus 35)

Overleden personen 5.510 (plus 54)

Vandaag zijn er 35 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 54 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.984 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

11 mei: update 20:23 uur

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 11 mei 2020 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. U vindt de verordening bij de downloads rechts van deze update. Lezers op de smartphone vinden de noodverordening onderaan de pagina.

11 mei: update 14:43 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.788 (plus 161)

Ziekenhuisopnames 11.343 (plus 36)

Overleden personen 5.456 (plus 16)

Vandaag zijn er 36 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 16 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.788 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

10 mei: update 14:05

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.627 (plus 245)

Ziekenhuisopnames 11.307 (plus 22)

Overleden personen 5.440 (plus 18)

Vandaag zijn er 22 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 18 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.627 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

9 mei: update 14:10

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 42.382 (plus 289)

Ziekenhuisopnames 11.285 (plus 58)

Overleden personen 5.422 (plus 63)

Vandaag zijn er 58 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 63 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.382 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

8 mei: update 17:07 uur

Burgemeester Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 8 mei besloten om het besluit week- en dagmarkten veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020 in te trekken.

Dat betekent dat week- en dagmarkten onder bepaalde voorwaarden weer zijn toegestaan. De tekst van het besluit staat bij de downloads rechts van dit artikel. Bekijkt u het bericht op de smartphone, dan staat de download onderaan deze pagina.

8 mei: update 14:05 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste mensen 42.093 (plus 319)

Ziekenhuisopnames 10.952 (plus 35)

Overleden personen 5.359 (plus 71)

Vandaag zijn er 35 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 71 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.093 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Vanaf 8 mei wijziging registratie ziekenhuisopname

De normale ziekenhuiszorg wordt steeds meer opgestart. Ziekenhuizen testen uit voorzorg steeds vaker mensen op het nieuwe coronavirus die om een andere reden dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit gebeurt om verspreiding van COVID-19 binnen het ziekenhuis te voorkomen. Sinds 1 mei wordt daarom bij een melding van een positief geteste patiënt op COVID-19 nagevraagd wat de reden voor de ziekenhuisopname was.

Vanaf 8 mei geven we alleen nieuwe ziekenhuisopnames weer in de cijfers over ziekenhuisopnames waarbij COVID-19 de opnamereden is. De meldingen van patiënten die voor een andere reden in het ziekenhuis worden opgenomen en bij screening ook COVID-19 blijken te hebben worden toegevoegd aan het totaal aantal meldingen.

8 mei: update 9:10 uur

Op 6 mei hielden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie. De belangrijkste punten uit die persconferentie worden hieronder uitgelegd in eenvoudige taal.

Stap voor stap

Komende maanden mag er meer.

- 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen hieronder later in.

11 mei: stap 1

- Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool.

- Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.

- Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand houden.

- Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2

- In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als u echt moet.

- Voortgezet onderwijs gaat open.

- Terrassen mogen weer open.

- Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst reserveren.

- Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

- Theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen.

- Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

1 juli: stap 3

- De campings gaan weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn dan weer open.

- Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4

- De sportscholen gaan weer open.

- Binnen sporten en contactsport mag weer.

- Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

Niet vergeten:

- Houd altijd 1,5 meter afstand.

- Ga niet naar plaatsen waar het druk is.

- Nies en hoest in uw elleboog.

- Was vaak uw handen met zeep.

- Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

- Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

- Werk zoveel mogelijk thuis.

7 mei: update 14:15

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 41.774 (plus 455)

Ziekenhuisopnames 11.192 (plus 39)

Overleden personen 5.288 (plus 84)

Vandaag zijn er 39 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 84 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.774 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Het RIVM publiceerde vandaag een bericht over de impact van de landelijke maatregelen.

6 mei: update 20:20 uur

Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Maar ook wij hebben gezien dat onze samenleving steeds meer begint te piepen en knarsen door de beperkende maatregelen. Daarom zijn wij blij met de ruimte die het kabinet nu biedt. Tot het najaar komt er lucht en perspectief, voor onze economie en ons maatschappelijk leven. Dat deze versoepeling nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

Het is dus van het grootste belang dat wij, ook in deze volgende fase van de aanpak van de coronacrisis, ons ervan bewust zijn dat het volgen van de richtlijnen cruciaal blijft. Zeker nu er wat meer bewegingsruimte komt. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Blijf thuis als u klachten heeft

- Houd buitenshuis altijd 1,5 meter afstand tot anderen

- Vermijd drukte

Het volledige pakket aan maatregelen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid. Met elkaar moeten we gaan zoeken naar hoe we de nieuwe 1,5 meter-samenleving vorm kunnen gaan geven. Het gaat erom dat we een balans gaan vinden. Het is een zaak van voortdurend toetsen aan de hand van feiten en cijfers en waar nodig: bijsturen. Dat betekent dat strengere maatregelen niet uitgesloten zijn. Het kabinet biedt perspectief in de fasering, en tijdens elke fase is het meten en testen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw teveel corona patiënten moeten opnemen.

Beste Brabanders, ook in deze nieuwe fase van de coronacrisis zetten wij er met elkaar de schouders onder. Want alleen op die manier krijgen we het virus er onder.

Jack Mikkers

voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

Theo Weterings

voorzitter Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-West

John Jorritsma

voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De pdf met de tekst van het statement staat bij de downloads rechts van dit artikel.

6 mei: update 19:30 uur

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vandaag, 6 mei, gaven minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie met een update over de maatregelen over het coronavirus. Daaruit kwam onderstaande informatie. Een overzicht met alle informatie staat bij de downloads recht van dit artikel (voor lezers via de smartphone onderaan de pagina).

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

- Was vaak uw handen

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

- Schud geen handen.

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

- Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

- Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

- Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

- Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

- Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.

- Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:

School

- Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.

- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

- Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Contactberoepen

- Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).

- Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.

- Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

- Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

- Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.

- In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. 

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

- Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);

- Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;

- Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;

- Bezoekers moeten reserveren;

- In een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

- Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

6 mei: update 14:05

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 41.319 (plus 232)

Ziekenhuisopnames 11.153 (plus 27)

Overleden personen 5.204 (plus 36)

Vandaag zijn er 27 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 36 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.319 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

5 mei: update 14:16 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 41.087 (plus 317)

Ziekenhuisopnames 11.126 (plus 89)

Overleden personen 5.168 (plus 86)

Vandaag zijn er 89 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 86 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.087 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

4 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 40.770 (plus 199)

Ziekenhuisopnames 11.037 (plus 42)

Overleden personen 5.082 (plus 26)

Vandaag zijn er 42 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 26 personen als overleden gemeld. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 40.770 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

3 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 40.571 (plus 335)

Ziekenhuisopnames 10.995 (plus 44)

Overleden personen 5.056 (plus 69)

Vandaag zijn er 44 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 69 personen als overleden gemeld. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 40.571 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

2 mei: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 40.236 (plus 445)

Ziekenhuisopnames 10.951 (plus 97)

Overleden personen 4.987 (plus 94)

Vandaag zijn er 97 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 94 personen als overleden gemeld. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 40.236 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

1 mei: update 14:20 uur

Actueel overzicht aantallen RIVM

Positief geteste personen 39.791 (475)

Ziekenhuisopnames 10.854 (85)

Overleden personen 4.893 (98)

Vandaag zijn er 85 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 98 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 39.791 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

30 april: update 14:30 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 39.316 (514)

Ziekenhuisopnames 10.769 (84)

Overleden personen 4.795 (84)

Vandaag zijn er 84 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 84 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Er zijn vandaag 514 nieuwe besmettingen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat maakt het totaal op 39.316.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

29 april: update 17:57 uur

De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant schreven een statement naar aanleiding van de noodverordening die 29 april is afgekondigd. De tekst staat bij de downloads rechts van dit artikel. Lezers op de smartphone vinden de download onderaan deze pagina. 

Beste Brabanders,

De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

• Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping, of een vaste ligplaats in een jachthaven mogen in hun huisje, caravan of boot overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben.

• Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op een camping of vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie een eigen sanitaire voorziening heeft.

• Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als hierop een aparte sanitaire voorziening staat.

• Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Bij het legen van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand houden van andere vakantiegangers.

• Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan.

• Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en te laten bezorgen. Natuurlijk kunnen noodzakelijke boodschappen gedaan worden bij de supermarkt in de omgeving. Doe noodzakelijke boodschappen alleen en vooral niet met het hele gezin.

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.

Jack Mikkers - voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord

John Jorritsma - voorzitter Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Theo Weterings - voorzitter Veiligheidsregio Midden West Brabant

29 april: update 16:16 uur

Op 29 april 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. 

In deze nieuwe noodverordening zijn een aantal maatregelen verwerkt zoals aangekondigd op de persconferentie van de minister-president vorige week. Het gaat onder andere om een versoepeling rond sporten en bewegen voor jeugdigen en de mogelijkheid om contactberoepen in de gelegenheid te stellen een afhaalfunctie voor producten in te laten richten. Denk aan haarverzorgingsproducten. Verder voorziet deze noodverordening ook in de openstelling onder voorwaarden van het onderwijs en kinderopvang met ingang van 11 mei. Ten slotte wordt het verbod op recreatief nachtverblijf opgeheven. Gezamenlijk sanitair dient nog wel steeds gesloten te zijn en het verbod op samenkomsten blijft eveneens gelden. 

De nieuwe noodverordening en de aanwijzing van het ministerie staan bij de downloads rechts van dit artikel. Leest u dit bericht op een smartphone dan staan de noodverordening en de aanwijzing onderaan deze pagina.

29 april: update 14:15 uur

Actueel overzicht cijfers RIVM

Positief geteste personen: 38.802 ( 386)

Ziekenhuisopnames: 10.685 ( 76)

Overleden personen: 4.711 ( 145)

Vandaag zijn er 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 145 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit weekend met aansluitend Koningsdag vooral bij het aantal overlijdens.

Tot nu toe zijn er 38.802 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

28 april: update 14:05 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 38.416 ( 171)

Ziekenhuisopnames 10.609 ( 88)

Overleden personen 4.566 ( 48)

Vandaag zijn er 88 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 48 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 38.416 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . 

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken.

Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten. 

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen.

27 april: update 14:15 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 38.245 ( 400)

Ziekenhuisopnames 10.521 ( 65)

Overleden personen 4.518 ( 43)

Vandaag zijn er 65 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 43 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Er zijn vandaag 400 nieuwe besmettingen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in totaal zijn er 38.245 bevestigde COVID-19 patiënten. 

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

26 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 37.845 ( 655)

Ziekenhuisopnames 10.456 ( 75)

Overleden personen 4.475 ( 66)

Vandaag zijn er 75 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 66 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Er zijn vandaag 655 nieuwe besmettingen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat maakt het totaal op 37845.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

25 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 37.190 ( 655)

Ziekenhuisopnames 10.381 ( 100)

Overleden personen 4.409 ( 120)

Vandaag zijn er 100 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 120 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 37.190 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

24 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 36.535 ( 806)

Ziekenhuisopnames 10.281 ( 123)

Overleden personen 4.289 ( 112)

Vandaag zijn er 123 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 112 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 36.535 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Oversterfte neemt af, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen

Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM dagelijks publiceert. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland. Lees meer in het nieuwsbericht van het RIVM.

23 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 35.729 ( 887)

Ziekenhuisopnames 10.158 ( 137)

Overleden personen 4.177 ( 123)

Vandaag zijn er 137 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 123 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 35.729 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

COVID-19 in verpleeghuizen

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. We zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We zien wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog. Lees meer in het nieuwsbericht van het RIVM.

22 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 34.842 ( 708)

Ziekenhuisopnames 10.021 ( 124)

Overleden personen 4.054 ( 138)

Vandaag zijn er 124 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 138 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 34.842 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Aantal positieve testen op totaal aantal testen

Sinds 6 april wordt er meer getest op COVID-19 vooral bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis met klachten, naast de mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 en zorgpersoneel in ziekenhuizen. De laatste weken is het aantal geteste personen opgelopen tot bijna 40.000 per week. Het percentage positief geteste personen nam tot eind maart toe tot ongeveer 30% vastgestelde besmette personen op het totaal aantal geteste personen en nam daarna weer af. Naast het afnemende aantal nieuwe patiënten door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen, speelt hierbij het veranderde testbeleid sinds 6 april ook een rol.

21 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 34.134 ( 729)

Ziekenhuisopnames 9.897 ( 118)

Overleden personen 3.916 ( 165)

Vandaag zijn er 118 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 165 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 34.134 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Op de dinsdagen is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten de afgelopen periode vaak het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat meldingen van op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en overleden patiënten op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

20 april: update 14:00 uur

Actueel overzicht aantallen van het RIVM

Positief geteste personen 33.405 ( 750)

Ziekenhuisopnames 9.779 ( 75)

Overleden personen 3.751 ( 67)

Vandaag zijn er 75 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 67 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 33.405 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. 

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.


Kijk bij de downloads voor eerdere updates van deze pagina.
 • Update Gisteren, 14:19

  Sinds 24/5 zijn 209 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.445. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 24 mei 2020, 14:51

  Sinds 23/5 zijn 172 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.236. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand #corona #alleensamen https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zaterdag 23 mei 2020, 14:04

  Sinds 22/5 zijn 176 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 45.064. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 22 mei 2020, 14:21

  Sinds 21/5 zijn 188 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 44.888. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update donderdag 21 mei 2020, 14:22

  Sinds 20/5 zijn 253 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 44.700. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 19 mei 2020, 14:43

  Sinds 18/5 zijn 108 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 44.249. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zondag 17 mei 2020, 14:15

  Sinds 16/5 zijn 125 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.995. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zaterdag 16 mei 2020, 14:16

  Sinds 15/5 zijn 198 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.870. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 15 mei 2020, 14:00

  Sinds 14/5 zijn 200 mensen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal in Nederland op 43.681. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update donderdag 14 mei 2020, 14:16

  Sinds 13/5 zijn 270 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.481. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update woensdag 13 mei 2020, 18:09

  Van de noodverordening die maandag 11/5 is vastgesteld is nu ook een versie beschikbaar in minder ambtelijke taal. Die staat bij de downloads op de site vd VRMWB. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update woensdag 13 mei 2020, 14:13

  Sinds 12/5 zijn 227 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 43.211. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 12 mei 2020, 15:06

  Sinds 11/5 zijn er 196 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.984. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update maandag 11 mei 2020, 20:26

  De vz vd Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze verordening en de aanwijzing staan bij de downloads op de site vd VRMWB. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update maandag 11 mei 2020, 14:47

  Sinds 10/5 zijn er 161 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.788. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zondag 10 mei 2020, 14:07

  Sinds 9/5 zijn 245 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.627. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update zaterdag 9 mei 2020, 14:12

  Sinds 8/5 zijn 289 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.382. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 8 mei 2020, 17:16

  Er is een nieuw besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 8 mei. Het staat bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update vrijdag 8 mei 2020, 14:14

  Sinds 7/5 zijn 319 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 42.093. Vanaf 8 mei verandert de manier waarop het RIVM de ziekenhuisopnames telt. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update vrijdag 8 mei 2020, 09:21

  De onderwerpen uit de persconferentie van 6 mei staan op de site rijksoverheid.nl ook uitgelegd in eenvoudige taal. Lees de uitleg op de site van de Veiligheidsregio: bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update donderdag 7 mei 2020, 14:23

  Sinds 6/5 zijn 455 mensen positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het totaal in Nederland op 41.774. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het RIVM publiceerde vandaag een nieuwsbericht over de impact van de maatregelen bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update woensdag 6 mei 2020, 14:12

  Sinds 5/5 zijn 232 mensen positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het totaal in Nederland op 41.319. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update dinsdag 5 mei 2020, 14:21

  Sinds 4/5 zijn 317 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 41.087. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update dinsdag 5 mei 2020, 14:20

  Sinds 4/5 zijn 317 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 41.087. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update maandag 4 mei 2020, 14:17

  Sinds 3/5 zijn 199 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 40.770. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update zondag 3 mei 2020, 14:07

  Sinds 2/5 zijn 335 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 40.571. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update zaterdag 2 mei 2020, 14:04

  Sinds 1/5 zijn 445 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 40.236. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update vrijdag 1 mei 2020, 14:25

  Sinds 30/4 zijn 475 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 39.791. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #alleensamen

 • Update donderdag 30 april 2020, 14:38

  Sinds 29/4 zijn 514 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal in Nederland komt daarmee op 39.316. De cijfers vd afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update woensdag 29 april 2020, 18:09

  De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s schreven een statement over de nieuwe noodverordening van 29 april. Het statement is te lezen en te downloaden op de site van de Veiligheidsregio. https://bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update woensdag 29 april 2020, 16:25

  Door de voorzitter van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant is een nieuwe noodverordening afgekondigd op 29 april. Die is te lezen en te downloaden op de de site van de veiligheidsregio bij het onderdeel downloads. bit.ly/2W4hkH0 #corona

 • Update woensdag 29 april 2020, 14:21

  Sinds 28/4 zijn 386 nieuwe mensen getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op: 38.802. De cijfers vd afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. bit.ly/2W4hkH0 #corona #alleensamen

 • Update dinsdag 28 april 2020, 15:04

  Sinds 27/4 zijn 171 nieuwe mensen getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 38.416. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. #alleensamen bit.ly/2W4hkH0

 • Update dinsdag 28 april 2020, 14:16

  Sinds 27/4 zijn 171 nieuwe mensen getest op het coronavirus. Het totaal positief geteste mensen komt daarmee op 38.416. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand. #alleensamen bit.ly/2W4hkH0

 • Update maandag 27 april 2020, 14:14

  Sinds 26/4 zijn 400 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 38.245. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 27 april 2020, 12:08

  Koningsdag is dit jaar Woningsdag. Blijf thuis als het niet echt nodig is om weg te gaan en doe de noodzakelijke boodschappen alleen. Fijne Koningsdag thuis! #alleensamen #koningsdag #woningsdag #corona https://bit.ly/2W4hkH0

 • Update zondag 26 april 2020, 13:56

  Sinds 25/4 zijn 655 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 37.845. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 25 april 2020, 13:56

  Sinds 24/4 zijn 655 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 37.190. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 24 april 2020, 14:02

  Sinds 23/4 zijn 806 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 36.535. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 23 april 2020, 14:03

  Sinds 22/4 zijn 887 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 35.729. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 22 april 2020, 14:10

  Sinds 21/4 zijn 708 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 34.842. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 21 april 2020, 20:23

  We gaan samen door met de corona-aanpak. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 21 april 2020, 13:58

  Sinds 20/4 zijn 729 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 34.134. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 20 april 2020, 14:06

  Sinds 19/4 zijn 750 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 33.405. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 19 april 2020, 13:58

  Sinds 18/4 zijn 1.066 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 32.655. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 18 april 2020, 15:34

  Sinds 17/4 zijn 1.140 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 31.589. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 17 april 2020, 15:10

  Sinds 16/4 zijn 1.235 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 30.449. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 16 april 2020, 14:13

  Sinds 15/4 zijn 1.061 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 29.214. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 15 april 2020, 14:01

  Sinds 14/4 zijn 734 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 28.153. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 14 april 2020, 14:17

  Sinds 13/4 zijn 868 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 27.419. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 13 april 2020, 14:41

  Sinds 12/4 zijn 964 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 26.551. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 12 april 2020, 15:28

  Sinds 11/4 zijn 1.174 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 25.587. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 11 april 2020, 14:10

  Sinds 10/4 zijn 1.316 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 24.413. Cijfers passen bij het beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 11 april 2020, 12:03

  De voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s spreken in hun Paasboodschap het vertrouwen uit dat iedereen dit Paasweekend thuis blijft en de maatregelen volgt. #alleensamen krijgen we #corona onder controle https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 10 april 2020, 15:04

  Sinds 9/4 zijn 1.335 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 23.097. Cijfers passen bij beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 9 april 2020, 15:18

  Sinds 8/4 zijn 1.213 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 21.762. Cijfers passen bij beeld dat verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 8 april 2020, 16:00

  Heb je vragen over het coronavirus, over maatregelen en wat je zelf kunt doen? Kijk op de website van het RIVM bij veelgestelde vragen, of bel 0800-1351, bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur, ook met Pasen. #corona https://bit.ly/3e4wUKZ

 • Update woensdag 8 april 2020, 15:02

  Sinds 7/4 zijn 969 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 20.549. De meeste mensen die positief zijn getest op het nieuwe Coronavirus wonen in de provincie Noord-Brabant. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 7 april 2020, 15:20

  Meer weten over wat kan en mag bij campings, seizoensplaatsen, vakantiehuisjes, recreatieparken en jachthavens t/m 10 mei, zie de noodverordening 1 april en de vraag en antwoorden 6 april #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 7 april 2020, 14:29

  Sinds 6/4 zijn 777 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 19.590. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 6 april 2020, 14:12

  Sinds 5/4 zijn 952 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 18.803. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 5 april 2020, 14:28

  Sinds 4/4 zijn 1.224 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 17.851. Geniet van de zon in tuin of op balkon. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 4 april 2020, 14:04

  Sinds 3/4 zijn 904 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 16.627. Geniet van de zon in tuin of op balkon. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 3 april 2020, 14:33

  Sinds 2/4 zijn 1.026 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 15.723. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is belangrijk dat iedereen de maatregelen blijft opvolgen. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 2 april 2020, 15:02

  Sinds 1/4 zijn 1.083 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 14.697. Aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en aantal gemelde overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 1 april 2020, 14:15

  Sinds 31/3 zijn 1.019 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 13.614. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 20:14

  Vanavond om 19 uur kondigde het kabinet een verlenging aan van alle maatregelen t/m 28 april. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een reactie gegeven #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 17:02

  Sinds 30/3 zijn 845 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 12.595. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 30 maart 2020, 19:16

  Sinds 29/3 zijn 884 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 11.750. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 29 maart 2020, 14:39

  Sinds 28/3 zijn 1104 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 10.866. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:56

  Sinds 27/3 zijn 1159 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 9762, waarvan 2748 in Noord-Brabant. Net als gisteren neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:44

  De politie krijgt veel vragen van inwoners over het coronavirus en over groepsvorming en het afstand houden. Voor deze vragen kunt u bellen met publieksnummer 0800 - 1351 en niet naar de politie. Het 0800-nummer is bereikbaar tussen 8 en 22 uur. #corona #covid19 #alleensamen

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 18:27

  De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) gaat volgende week, week 14, van start. Ondernemers kunnen volgende week hun aanvraag doen. https://bit.ly/39outPO #covid19 #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 17:00

  The corona virus leads to many questions. You can find most of the answers on government.nl. Including information in Arabic, Turkish, Spanish, Polish, Papiamentu and Papiamento. https://bit.ly/3apVNyB #corona #covid19

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 16:48

  Via Rijksoverheid.nl zijn 27 maart nieuwe posters en flyers verspreid over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die zijn er ook in andere talen en voor laaggeletterden. Ze haken ook in op de campagne #alleensamen. https://bit.ly/2WMQSnt #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:55

  Er is onduidelijkheid over wat er precies onder groepsvorming wordt verstaan en hoe het nu zit als je met 3 of meer personen buiten bent. Uitleg via deze link https://bit.ly/2wa8Q8a Op rijksoverheid.nl staan veelstelde vragen daarover. https://bit.ly/2wG9pXX #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:24

  Sinds 26/3 zijn 1172 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 8603. 2488 daarvan komen uit Noord Brabant. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames lijkt wat minder snel toe te nemen. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona

 • Update donderdag 26 maart 2020, 20:42

  Vandaag 26 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening staat bij de downloads op de site vd Veiligheidsregio. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19 #alleensamen

 • Update donderdag 26 maart 2020, 16:40

  Sinds 25/3 zijn 1019 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 7431. 2161 hiervan komen uit Noord Brabant. Het aantal patiënten neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 25 maart 2020, 15:55

  Sinds 24/3 zijn 852 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 6412. Van mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis wordt een curve gemaakt. Die lijkt af te vlakken. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 14:18

  Het nieuwe coronavirus is in t Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dit onderzoek toont aan dat monitoring vh rioolwater een goede methode is voor t vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. https://bit.ly/2R019Jt #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 13:56

  De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s bevelen dringend een gezamenlijke Brabantse aanpak aan voor gemeentelijke belastingen ondernemers. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 22:05

  Het kabinet bracht 23 maart aanvullende en aangescherpte maatregelen naar buiten, ter bestrijding van het Corona-virus. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19 #corona

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 14:26

  Sinds 23/3 zijn 811 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 5560. 1739 komen uit Noord Brabant. 63 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 22:01

  Op rijksoverheid.nl staan veelgestelde vragen (Q&A’s) over de aangescherpte maatregelen van 23 maart. https://bit.ly/39b3do8 #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:54

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Ze zijn te lezen op de site van VRMWB en op Rijksoverheid.nl https://bit.ly/2xiygkE #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:40

  Vanavond om 19 uur was er vanuit de rijksoverheid een persconferentie waarin aanscherping van de regels van 15/3 is aangekondigd. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een statement gegeven. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 14:56

  Sinds 22/3 zijn 545 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 4749. 1558 komen uit Noord Brabant. 34 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 10:22

  Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen Belgiën en Nederland over te steken. Meer info op: https://bit.ly/2UtcIts #covid19 #corona

 • Update zondag 22 maart 2020, 15:20

  Sinds 21/3 zijn 573 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 4204, waarvan er 1404 uit Noord Brabant komen. 43 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 22 maart 2020, 10:25

  Blijf zoveel mogelijk thuis. Moet je naar buiten? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en spreek elkaar hier ook op aan. Het virus verspreidt zichzelf niet; jij verspreidt het virus. #blijfthuis #houdafstand #samentegencorona #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 17:04

  Vermijd niet essentiële reizen naar het buitenland. Ga ook niet naar het buitenland in de grensregio. Niet tanken of winkelen in België bijvoorbeeld. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:36

  Het is mooi weer, houd ook met dit weer 1,5 meter afstand om coronabesmetting te voorkomen. Bijv in het bos, het park of in de supermarkt. Hoeveel dat is 1,5m? Twee volwassen armen uitgestrekt. Raak elkaar niet aan. https://bit.ly/2wjNfuy #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:14

  Sinds 20/3 zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 3631, waarvan er 1180 uit Noord Brabant komen. 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 22:09

  (Week)markten kunnen in aangepaste vorm doorgaan vanaf 23/3. Dat hebben de 3 Veiligheidsregio’s besloten. Als het gaat om het aanbieden van voedsel voorzien markten in een primaire levensbehoefte. Non food kramen zijn niet toegestaan op markten. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 15:25

  Sinds 19 maart zijn 534 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994, waarvan de meeste in Brabant (1012). 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 19 maart 2020, 22:56

  Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en moet de kwetsbare bewoners beter beschermen tegen het coronavirus #covid19 http://bit.ly/2Wsitdq

 • Update donderdag 19 maart 2020, 14:48

  Sinds 18 maart zijn 409 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland op 2460, waarvan de meeste in Noord-Brabant (870). 18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 12:27

  Met het mooie gaan veel mensen naar buiten. Het is belangrijk dat ook daar de richtlijnen worden opgevolgd voor het ‘afstand houden van elkaar’, ofwel ‘social distancing’. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 09:07

  Alle initiatieven om extra zorgpersoneel te werven worden via een database gekoppeld aan de vraag bij zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. http://bit.ly/2U5p4Jr #corona #covid19 #zorgpersoneel

 • Update woensdag 18 maart 2020, 17:13

  Sinds 17/3 zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. 15 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update woensdag 18 maart 2020, 13:01

  Er is een flyer met informatie over de noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen. Staat bij dowloads op vrmwb.nl (rechts vh artikel voor desktop en tablet, helemaal onderaan voor smartphone gebruikers) http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 19:28

  Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Kijk voor alle maatregelen op de website van Rijksoverheid http://bit.ly/2WhIFHL #corona #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 14:52

  Sinds 16 maart zijn 292 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen in Nederland komt daarmee op 1705, waarvan de meeste in Noord-Brabant (634). 19 mensen zijn sinds de vorige update overleden aan de ziekte. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 16 maart 2020, 22:00

  Er is een nieuwe noodverordening aangekondigd naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart bekendmaakte. Deze vervangt de noodverordening van 13 maart. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 18:23

  Inwoners vragen zich af wat nu precies de richtlijnen zijn voor het ‘afstand houden van elkaar’, ook wel ‘social dinstancing’ genoemd. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 16:47

  Op rijksoverheid.nl staat een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang. Bekijk de vragen hier: http://bit.ly/2x3DeBn #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 15:16

  Sinds 15 maart zijn 278 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen komt daarmee op 1413. 4 mensen zijn sinds gisteren overleden aan de ziekte. In Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 20:17

  Een samenvatting van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart aankondigde voor ondernemingen/verenigingen en scholen/kinderopvang staat als pdf bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 19:20

  De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio's roepen nogmaals op tot sociale onthouding. Ook vragen ze Brabanders om voor elkaar te zorgen. "Als we allemaal de adviezen opvolgen neemt de kans op besmetting af." http://bit.ly/3aYwp2K #corona #brabant

 • Update zondag 15 maart 2020, 18:09

  Het kabinet kondigde zondag 15 maart aanvullende maatregelen aan voor heel Nederland. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs http://bit.ly/3aYwp2K #corona #covid19

 • Update zaterdag 14 maart 2020, 15:03

  Het RIVM meldt dat sinds gisteren 13 maart 155 nieuwe mensen positief zijn getest op COVID-19. Het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland staat nu op 959. Helaas zijn er gisteren ook 2 patienten overleden aan het virus. #corona #covid19 http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 17:34

  Een aantal ministers heeft de veiligheidsregio’s opdracht gegeven om toe te zien op het aflasten van activiteiten van 100 personen en meer. Daar is een noodverordening voor. Die is te lezen en te downloaden op de site van de Veiligheidsregio. #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 14:29

  Het RIVM meldt om 14 uur dat er sinds gisteren vijf nieuwe doden in Nederland zijn veroorzaakt door het Coronavirus. Het aantal besmettingen staat op 804. Dat zijn sinds gisteren 190 nieuwe besmettingen. Https://bit.ly/39Opvgn #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 23:49

  Nieuw statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 20:02

  You can find a flyer with info on how to reduce the riks of getting infected by the Coronavirus at the site of Veiligheidsregio. Available: Arabic, English, Spanish, Papiamentu, Papiamento, Polish and Turkish. You can find them at the download section. http://bit.ly/2IDOs2l

 • Update woensdag 11 maart 2020, 19:47

  Statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update woensdag 11 maart 2020, 16:35

  De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden t/m 16 maart alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt of evenementen een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andere vergunning hebben. #corona #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:43

  Meer over de persconferentie en de veelgestelde vragen die daarbij horen, lees je op de site. https://bit.ly/2Q4ZKke #corona #tilburg #covid19 #verkeerdeverwijzingnet

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:33

  Tijdens een persconferentie vanmiddag 10 maart maakten de 3 voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant onder andere bekend hoe we omgaan met evenementen vanwege het coronavirus. Meer lees je in de veelgestelde vragen die bij de downloads staan. #corona #tilburg #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 14:53

  Sinds 9 maart zijn er 61 nieuwe patienten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382. Van 156 van deze personen is de bron onbekend of is het onderzoek nog bezig. Ruim de helft hiervan woont in Noord Brabant. #corona #tilburg #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 22:13

  Werkgevers in Noord-Brabant wordt gevraagd om, waar mogelijk, hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. Ook wordt gevraagd om werktijden te spreiden. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. https://bit.ly/38ynfZr #covid19 #corona

 • Update maandag 9 maart 2020, 20:34

  Op advies van het @RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart opgeroepen geen handen meer te schudden. Dit is een extra maatregel om de verspreiding van het #coronavirus tegen te gaan. Kijk voor alle hygiënemaatregelen en meer info op www.rivm.nl. #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 15:10

  Er zijn 56 nieuwe patiënten met #corona bij het #RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321. De meeste hiervan, 134, komen uit Brabant.

 • Update zondag 8 maart 2020, 21:32

  Complimenten aan alle #Brabanders die nuchter blijven en hun verantwoordelijkheid nemen door bij #verkoudheid, #hoesten OF #koorts thuis te blijven. Samen beschermen we de mensen om ons heen tegen het #coronavirus. Check www.rivm.nl voor meer informatie: http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zondag 8 maart 2020, 15:48

  Aantal patienten #corona in Midden-en West Brabant is opgelopen naar 52. @RIVM doet brononderzoek http://bit.ly/38q5zyV

 • Update zondag 8 maart 2020, 14:31

  Nieuwe update aantal besmetting in Nederland. #corona. Hoeveel daarvan uit Noord-Brabant afkomstig zijn volgt nog via #RIVM http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 17:27

  Nieuwe update aantal besmettingen #corona via RIVM http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 10:31

  Gezamenlijke berichtgeving 3 Brabantse veiligheidsregio’s @vrmwb @vrbrabantnoord @vrbzo #corona #coronavirus http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 19:59

  Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten OF koorts hun sociale contacten te beperken. Blijf thuis. Kijk hier voor de meeste gestelde vragen als je uit Brabant komt: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Brabant

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 14:46

  In Midden- en West-Brabant zijn inwoners positief getest op #COVID-19 (#coronavirus). Check de kaart van het #RIVM voor de verspreiding in onze regio: http://bit.ly/38q5zyV

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 09:48

  Er zijn op dit moment 17 bevestigde patiënten met het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant. Advies blijft om alleen thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een risicogebied bent geweest.

 • Update donderdag 5 maart 2020, 17:46

  In de regio Midden- en Wesr-Brabant zijn 14 patiënten bekend met het coronavirus

 • Update maandag 2 maart 2020, 17:29

  Lees hier de update 2 maart #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 19:00

  Lees meest recente statement voorzitter VRMWB Theo Weterings over #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 18:30

  Een vrouwelijke #corona patiënt uit @gemeentealtena heeft in het Beatrixziekenhuis gelegen is is overgebracht naar het Erasmus Rotterdam http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 17:51

  Advies RIVM is alléén thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een van de risicogebieden bent geweest. #corona.

 • Update zaterdag 29 februari 2020, 16:33

  Twee gezinsleden patiënt @gemeenteloz zijn ook positief getest op #covid19, zijn thuis in isolatie. GGD doet nieuw contactonderzoek http://bit.ly/396M2ES

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 19:35

  Contactonderzoek van de GGD is afgerond. Alle mensen met wie de patiënt contact had zijn in beeld. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest. #corona #covid19 #tilburg

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 14:09

  Patient maakt het goed en was tijdens carnaval niet besmetteijk. Lees de verklaring van burgemeester Weterings inz #corona #tilburg #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 13:06

  Tijdens een persconferentie liet burgemeester Weterings weten dat het goed gaat met de patiënt. De burgemeester liet weten dat er geen reden is om evenementen af te gelasten. Ook werd bekend dat de patiënt, die carnaval vierde in Tilburg, tijdens carnaval niet besmettelijk was.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:46

  Het informatienummer dat het Ministerie van Volksgezondheid openstelt is: 0800-1351. #corona #tilburg #covid19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:28

  Persconferentie #corona #covid19 #tilburg start om 12.30. Aan tafel bgm Weterings, Jean Luc Murk, microbioloog ETZ en Ariene Rietveld arts infectieziekten GGD. Live uitzending o.m. via website @omroepbrabant en extra lang @NOS journaal.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:13

  De GGD heeft publieksnummers geopend voor vragen over het virus. Voor Hart v Brabant is dat 0900-3646464 en voor West Brabant 085-0785617. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #tilburg #covid-19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 11:39

  Donderdag 27 februari werd bekend dat een patient met het coronavirus in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is opgenomen. Er is geen reden voor extra maatregelen.

 • Update donderdag 27 februari 2020, 21:44

  Voor meer info over het Corona patient in Tilburg @RIVM http://bit.ly/2HYaU5X

Wat te doen bij...

Downloads

Statement voorzitters VR Brabant 19 mei 2020

Statement voorzitters VR Brabant 19 mei 2020 0,06 MB pdf

factsheet basisregels 19 mei

factsheet basisregels 19 mei 0,71 MB pdf

noodverordening-covid-19-vrmwb-11-mei

noodverordening-covid-19-vrmwb-11-mei 0,21 MB pdf

noodverordening-11-mei-gewone-taal

noodverordening-11-mei-gewone-taal 0,09 MB pdf

aanwijzing-ministerie-mei-2020

aanwijzing-ministerie-mei-2020 0,68 MB pdf

besluit vrmwb 8 mei markten

besluit vrmwb 8 mei markten 0,09 MB pdf

factsheet maatregelen 6 mei 2020

factsheet maatregelen 6 mei 2020 0,69 MB pdf

statement voorzitters veiligheidsregio's 6 mei

statement voorzitters veiligheidsregio's 6 mei 0,09 MB pdf

statement voorzitters veiligheidsregio's 29 april

statement voorzitters veiligheidsregio's 29 april 0,11 MB pdf

aanwijzing ministerie - brief veiligheidsregios verlenging maatregelen covid-19 204590

aanwijzing ministerie - brief veiligheidsregios verlenging maatregelen covid-19 204590 1,74 MB pdf

Maatregelen corona verlengd

Maatregelen corona verlengd 0,72 MB pdf

Nieuwsbericht maatregelen corona verlengd

Nieuwsbericht maatregelen corona verlengd 0,04 MB pdf

Statement voorzitters Veiligheidsregio's Brabant

Statement voorzitters Veiligheidsregio's Brabant 0,02 MB pdf

Vragen en antwoorden Koningsdag

Vragen en antwoorden Koningsdag 0,04 MB pdf

Ramadan tijdens de coronacrisis

Ramadan tijdens de coronacrisis 0,09 MB pdf

Veel gestelde vragen 15 april 2020

Veel gestelde vragen 15 april 2020 0,09 MB pdf

Besluit VRMWB 1-4-2020 week en dagmarkten

Besluit VRMWB 1-4-2020 week en dagmarkten 0,12 MB pdf

Statement 3 voorzitters Brabantse VR's 31 mrt 2020

Statement 3 voorzitters Brabantse VR's 31 mrt 2020 0,06 MB pdf

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020 0,12 MB pdf

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020 0,13 MB pdf

stop verspreiding algemeen

stop verspreiding algemeen 0,09 MB pdf

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313 0,22 MB pdf

stop verspreiding alle maatregelen

stop verspreiding alle maatregelen 0,09 MB pdf

stop verspreiding laaggeletterden

stop verspreiding laaggeletterden 0,42 MB pdf

stop verspreiding turkish

stop verspreiding turkish 0,08 MB pdf

stop verspreiding arabic

stop verspreiding arabic 0,26 MB pdf

stop verspreiding english

stop verspreiding english 0,07 MB pdf

stop verspreiding piamento

stop verspreiding piamento 0,08 MB pdf

stop verspreiding piamentu

stop verspreiding piamentu 0,08 MB pdf

stop verspreiding polish

stop verspreiding polish 0,08 MB pdf

stop verspreiding spanish

stop verspreiding spanish 0,08 MB pdf

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl 0,48 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl 0,49 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen nl

200315 nkc aanvullende maatregelen nl 0,48 MB pdf

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant 0,10 MB docx

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen 0,01 MB docx

Website updates coronavirus week 9

Website updates coronavirus week 9 0,12 MB pdf

Website updates coronavirus week 10

Website updates coronavirus week 10 0,16 MB pdf

Website updates coronavirus week 11

Website updates coronavirus week 11 0,12 MB pdf

Website updates coronavirus week 12

Website updates coronavirus week 12 0,16 MB pdf

Website updates coronavirus week 13

Website updates coronavirus week 13 0,18 MB pdf

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020 0,01 MB docx

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020 0,05 MB pdf

Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s 0,04 MB pdf

aanwijzing-ministerie-mei-2020

aanwijzing-ministerie-mei-2020 0,68 MB pdf