Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatie coronavirus

dinsdag 17 maart 2020, 19:18
De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant monitort samen met haar partners continue de actuele situatie rondom het coronavirus in de regio en de omgeving. Iedereen in Nederland: blijf zoveel mogelijk thuis. Mijd sociale contacten en houd 1,5 meter afstand. Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Kijk voor verdere informatie op de sites van het rivm en de rijksoverheid.
Woon je in de provincie Noord-Brabant en heb je vragen over het advies van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de meest gestelde vragen over Brabant of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus voor het onderwijs, de kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl. For information about the Coronavirus in other languages check the site government.nl.

7 april: update 14:30 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 7.427 ( 292)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 2.101 ( 234)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 19.580 ( 777)

Vandaag zijn er 292 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 234 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd. Dit is zichtbaar in de grafieken op de nieuwe pagina Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.

6 april: update 14:10 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 7.135 ( 260)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.867 ( 101)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 18.803 ( 952)

Vandaag zijn er 260 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 101 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

5 april: update 14:30 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.875 ( 253)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.766 ( 115)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 17.851 ( 1.224)

Vandaag zijn er 253 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Onder de personen die zijn overleden zijn 3 patiënten in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar. Bij al deze personen was er sprake van onderliggend lijden.

4 april: update 14:00 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.622 ( 336)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.651 ( 164)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 16.627 ( 904)

Vandaag zijn er 336 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 164 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. 

3 april: update 14:15 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis:  6.286 ( 502)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.487 ( 148)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 15.723 ( 1.026)

Vandaag zijn er 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 148 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen. 

2 april: update 14:45 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784 ( 625 )

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.339 ( 166 )

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 14.697 ( 1.083 )

Vandaag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

1 april: update 21:30 uur

Toevoegingen vastgesteld op de landelijke model voor de noodverordening

De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee toevoegingen vastgesteld op het landelijke model voor de noodverordening (zie onder Downloads). Deze aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het Coronavirus.

De aanvullende bepalingen op de landelijke noodverordening zijn gepubliceerd op deze website van Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (zie onder Downloads).

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatievoorzieningen open te houden.

Recreatief nachtverblijf

Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn

 • Hotels
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
 • Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding)

Besluit 1 april Week- en dagmarkten

Op deze website (onder Downloads) staat het Besluit week- en dagmarkten. Dit is 1 april 2020 vastgesteld.

1 april: update 14:10 uur

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 13.614 ( 1.019)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.159 ( 447)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.173 ( 134)

Vandaag zijn er 447 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 134 personen als overleden gemeld. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Tot nu toe zijn er twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar, beide met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

De aantallen gemelde ziekenhuisopnames en meldingen van overlijden zijn vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De trends in de opnames per provincie zijn onveranderd ten opzichte van gisteren. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.


31 maart: update19:40 uur 

Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord Brabant

Beste Brabanders,

Vanavond heeft Minister-president Rutte wederom een persconferentie gehouden. Velen van u zullen zijn boodschap gehoord hebben: de bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Belangrijk daarbij is het devies om tijdens het komende Paasweekend en de meivakantie niet met grote groepen mensen door het land te gaan reizen. Ook dan geldt: blijf zo veel mogelijk thuis.

Het verlengen van de maatregelen met drie weken heeft grote impact op u, op uw gezin, op uw leven. Wij horen de zorgen die u heeft. Zorg over de schoolcarrière van uw kinderen, zorg over het niet kunnen bieden van een troostende schouder aan uw kwetsbare geliefden, zorg over de toekomst. Maar wij zien ook uw kracht en vindingrijkheid. Er is een groot gevoel van saamhorigheid in onze provincie. Velen van u dragen bij aan de ondersteuning van hen die in de ziekenhuizen, bij GGD ‘en, in de verpleeg- en verzorgingshuizen, op de ambulances en als huisarts aan het werk zijn, op tal van manieren.

Overal ontstaan creatieve en innovatieve ideeën die helpen bij het tegengaan van eenzaamheid of juist bijdragen aan het bestrijden van de crisis. Dat we elkaar juist ook op deze momenten weten vast te houden, is iets om trots op te zijn. Als bestuurders delen wij uw zorgen. We hebben niet op al uw vragen een pasklaar antwoord. Eén ding is zeker: we zijn met elkaar dag en nacht aan het werk om deze crisis het hoofd te bieden.

Wij zijn trots op de manier waarop onze ziekenhuizen stand hebben gehouden en hoe wij ons als Brabant solidair hebben verklaard met de rest van het land: andere regio’s met coronapatiënten die straks intensive care zorg nodig hebben, zijn in Brabant welkom.

Brabanders, wij zijn trots op hoe u in Brabant de maatregelen opvolgt: zonder morren en met oog voor uw naasten. Wij zijn trots op de veerkracht die u allen heeft getoond in deze uitzonderlijke situatie. Alleen samen krijgen we corona eronder. Wij vertrouwen erop dat het ons gaat lukken. Wij hebben vertrouwen in u.

Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)

Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord)

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)

31 maart: update 19:00 uur

Coronawebsite voor mensen met verstandelijke beperking

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de website Corona.steffie.nl gestart. De uitleghulp Steffie geeft op een eenvoudige manier allerlei informatie over het coronavirus. De overheid wil daarmee mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden informeren over het virus en de genomen maatregelen.

31 maart: update 17:00 uur 

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12.595 ( 845)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4.712 ( 722)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.039 ( 175)

Vandaag zijn er 722 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 175 personen als overleden gemeld. Deze zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.


30 maart: update 18:45 uur

Overzicht aantallen van het RIVM

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 ( 884)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3.990 ( 507)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 ( 93)

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking. 

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.


Kijk bij de downloads voor eerdere updates van deze pagina.

 

 • Update Gisteren, 15:20

  Meer weten over wat kan en mag bij campings, seizoensplaatsen, vakantiehuisjes, recreatieparken en jachthavens t/m 10 mei, zie de noodverordening 1 april en de vraag en antwoorden 6 april #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update Gisteren, 14:29

  Sinds 6/4 zijn 777 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 19.590. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 6 april 2020, 14:12

  Sinds 5/4 zijn 952 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 18.803. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 5 april 2020, 14:28

  Sinds 4/4 zijn 1.224 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 17.851. Geniet van de zon in tuin of op balkon. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 4 april 2020, 14:04

  Sinds 3/4 zijn 904 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 16.627. Geniet van de zon in tuin of op balkon. Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 3 april 2020, 14:33

  Sinds 2/4 zijn 1.026 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 15.723. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is belangrijk dat iedereen de maatregelen blijft opvolgen. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 2 april 2020, 15:02

  Sinds 1/4 zijn 1.083 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 14.697. Aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en aantal gemelde overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 1 april 2020, 14:15

  Sinds 31/3 zijn 1.019 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 13.614. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 20:14

  Vanavond om 19 uur kondigde het kabinet een verlenging aan van alle maatregelen t/m 28 april. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een reactie gegeven #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update dinsdag 31 maart 2020, 17:02

  Sinds 30/3 zijn 845 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 12.595. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 30 maart 2020, 19:16

  Sinds 29/3 zijn 884 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 11.750. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 29 maart 2020, 14:39

  Sinds 28/3 zijn 1104 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 10.866. Net als de afgelopen dagen neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:56

  Sinds 27/3 zijn 1159 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 9762, waarvan 2748 in Noord-Brabant. Net als gisteren neemt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames minder snel toe. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 28 maart 2020, 14:44

  De politie krijgt veel vragen van inwoners over het coronavirus en over groepsvorming en het afstand houden. Voor deze vragen kunt u bellen met publieksnummer 0800 - 1351 en niet naar de politie. Het 0800-nummer is bereikbaar tussen 8 en 22 uur. #corona #covid19 #alleensamen

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 18:27

  De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) gaat volgende week, week 14, van start. Ondernemers kunnen volgende week hun aanvraag doen. https://bit.ly/39outPO #covid19 #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 17:00

  The corona virus leads to many questions. You can find most of the answers on government.nl. Including information in Arabic, Turkish, Spanish, Polish, Papiamentu and Papiamento. https://bit.ly/3apVNyB #corona #covid19

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 16:48

  Via Rijksoverheid.nl zijn 27 maart nieuwe posters en flyers verspreid over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die zijn er ook in andere talen en voor laaggeletterden. Ze haken ook in op de campagne #alleensamen. https://bit.ly/2WMQSnt #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:55

  Er is onduidelijkheid over wat er precies onder groepsvorming wordt verstaan en hoe het nu zit als je met 3 of meer personen buiten bent. Uitleg via deze link https://bit.ly/2wa8Q8a Op rijksoverheid.nl staan veelstelde vragen daarover. https://bit.ly/2wG9pXX #corona

 • Update vrijdag 27 maart 2020, 14:24

  Sinds 26/3 zijn 1172 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Het totaal komt daarmee op 8603. 2488 daarvan komen uit Noord Brabant. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames lijkt wat minder snel toe te nemen. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona

 • Update donderdag 26 maart 2020, 20:42

  Vandaag 26 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening staat bij de downloads op de site vd Veiligheidsregio. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19 #alleensamen

 • Update donderdag 26 maart 2020, 16:40

  Sinds 25/3 zijn 1019 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 7431. 2161 hiervan komen uit Noord Brabant. Het aantal patiënten neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update woensdag 25 maart 2020, 15:55

  Sinds 24/3 zijn 852 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 6412. Van mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis wordt een curve gemaakt. Die lijkt af te vlakken. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 14:18

  Het nieuwe coronavirus is in t Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dit onderzoek toont aan dat monitoring vh rioolwater een goede methode is voor t vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. https://bit.ly/2R019Jt #covid19

 • Update woensdag 25 maart 2020, 13:56

  De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s bevelen dringend een gezamenlijke Brabantse aanpak aan voor gemeentelijke belastingen ondernemers. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 22:05

  Het kabinet bracht 23 maart aanvullende en aangescherpte maatregelen naar buiten, ter bestrijding van het Corona-virus. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19 #corona

 • Update dinsdag 24 maart 2020, 14:26

  Sinds 23/3 zijn 811 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 5560. 1739 komen uit Noord Brabant. 63 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 22:01

  Op rijksoverheid.nl staan veelgestelde vragen (Q&A’s) over de aangescherpte maatregelen van 23 maart. https://bit.ly/39b3do8 #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:54

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Ze zijn te lezen op de site van VRMWB en op Rijksoverheid.nl https://bit.ly/2xiygkE #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 20:40

  Vanavond om 19 uur was er vanuit de rijksoverheid een persconferentie waarin aanscherping van de regels van 15/3 is aangekondigd. De 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben daarover een statement gegeven. https://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 23 maart 2020, 14:56

  Sinds 22/3 zijn 545 mensen positief getest op COVID-19. Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 4749. 1558 komen uit Noord Brabant. 34 mensen zijn sinds de vorige update aan COVID-19 overleden. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 23 maart 2020, 10:22

  Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen Belgiën en Nederland over te steken. Meer info op: https://bit.ly/2UtcIts #covid19 #corona

 • Update zondag 22 maart 2020, 15:20

  Sinds 21/3 zijn 573 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 4204, waarvan er 1404 uit Noord Brabant komen. 43 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 22 maart 2020, 10:25

  Blijf zoveel mogelijk thuis. Moet je naar buiten? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en spreek elkaar hier ook op aan. Het virus verspreidt zichzelf niet; jij verspreidt het virus. #blijfthuis #houdafstand #samentegencorona #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 17:04

  Vermijd niet essentiële reizen naar het buitenland. Ga ook niet naar het buitenland in de grensregio. Niet tanken of winkelen in België bijvoorbeeld. #corona #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:36

  Het is mooi weer, houd ook met dit weer 1,5 meter afstand om coronabesmetting te voorkomen. Bijv in het bos, het park of in de supermarkt. Hoeveel dat is 1,5m? Twee volwassen armen uitgestrekt. Raak elkaar niet aan. https://bit.ly/2wjNfuy #covid19 #corona

 • Update zaterdag 21 maart 2020, 16:14

  Sinds 20/3 zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 3631, waarvan er 1180 uit Noord Brabant komen. 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 #corona https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 22:09

  (Week)markten kunnen in aangepaste vorm doorgaan vanaf 23/3. Dat hebben de 3 Veiligheidsregio’s besloten. Als het gaat om het aanbieden van voedsel voorzien markten in een primaire levensbehoefte. Non food kramen zijn niet toegestaan op markten. https://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update vrijdag 20 maart 2020, 15:25

  Sinds 19 maart zijn 534 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994, waarvan de meeste in Brabant (1012). 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. #covid19 https://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update donderdag 19 maart 2020, 22:56

  Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en moet de kwetsbare bewoners beter beschermen tegen het coronavirus #covid19 http://bit.ly/2Wsitdq

 • Update donderdag 19 maart 2020, 14:48

  Sinds 18 maart zijn 409 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland op 2460, waarvan de meeste in Noord-Brabant (870). 18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 12:27

  Met het mooie gaan veel mensen naar buiten. Het is belangrijk dat ook daar de richtlijnen worden opgevolgd voor het ‘afstand houden van elkaar’, ofwel ‘social distancing’. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update donderdag 19 maart 2020, 09:07

  Alle initiatieven om extra zorgpersoneel te werven worden via een database gekoppeld aan de vraag bij zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. http://bit.ly/2U5p4Jr #corona #covid19 #zorgpersoneel

 • Update woensdag 18 maart 2020, 17:13

  Sinds 17/3 zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. 15 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update woensdag 18 maart 2020, 13:01

  Er is een flyer met informatie over de noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen. Staat bij dowloads op vrmwb.nl (rechts vh artikel voor desktop en tablet, helemaal onderaan voor smartphone gebruikers) http://bit.ly/2wa8Q8a #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 19:28

  Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Kijk voor alle maatregelen op de website van Rijksoverheid http://bit.ly/2WhIFHL #corona #covid19

 • Update dinsdag 17 maart 2020, 14:52

  Sinds 16 maart zijn 292 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen in Nederland komt daarmee op 1705, waarvan de meeste in Noord-Brabant (634). 19 mensen zijn sinds de vorige update overleden aan de ziekte. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update maandag 16 maart 2020, 22:00

  Er is een nieuwe noodverordening aangekondigd naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart bekendmaakte. Deze vervangt de noodverordening van 13 maart. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 18:23

  Inwoners vragen zich af wat nu precies de richtlijnen zijn voor het ‘afstand houden van elkaar’, ook wel ‘social dinstancing’ genoemd. Op rijksoverheid.nl staat een duidelijke uitleg: http://bit.ly/39VyDzL #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 16:47

  Op rijksoverheid.nl staat een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang. Bekijk de vragen hier: http://bit.ly/2x3DeBn #corona #covid19

 • Update maandag 16 maart 2020, 15:16

  Sinds 15 maart zijn 278 mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aan positief geteste mensen komt daarmee op 1413. 4 mensen zijn sinds gisteren overleden aan de ziekte. In Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 20:17

  Een samenvatting van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart aankondigde voor ondernemingen/verenigingen en scholen/kinderopvang staat als pdf bij de downloads op de site van de Veiligheidsregio. #corona #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 15 maart 2020, 19:20

  De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio's roepen nogmaals op tot sociale onthouding. Ook vragen ze Brabanders om voor elkaar te zorgen. "Als we allemaal de adviezen opvolgen neemt de kans op besmetting af." http://bit.ly/3aYwp2K #corona #brabant

 • Update zondag 15 maart 2020, 18:09

  Het kabinet kondigde zondag 15 maart aanvullende maatregelen aan voor heel Nederland. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs http://bit.ly/3aYwp2K #corona #covid19

 • Update zaterdag 14 maart 2020, 15:03

  Het RIVM meldt dat sinds gisteren 13 maart 155 nieuwe mensen positief zijn getest op COVID-19. Het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland staat nu op 959. Helaas zijn er gisteren ook 2 patienten overleden aan het virus. #corona #covid19 http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 17:34

  Een aantal ministers heeft de veiligheidsregio’s opdracht gegeven om toe te zien op het aflasten van activiteiten van 100 personen en meer. Daar is een noodverordening voor. Die is te lezen en te downloaden op de site van de Veiligheidsregio. #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 13 maart 2020, 14:29

  Het RIVM meldt om 14 uur dat er sinds gisteren vijf nieuwe doden in Nederland zijn veroorzaakt door het Coronavirus. Het aantal besmettingen staat op 804. Dat zijn sinds gisteren 190 nieuwe besmettingen. Https://bit.ly/39Opvgn #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 23:49

  Nieuw statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update donderdag 12 maart 2020, 20:02

  You can find a flyer with info on how to reduce the riks of getting infected by the Coronavirus at the site of Veiligheidsregio. Available: Arabic, English, Spanish, Papiamentu, Papiamento, Polish and Turkish. You can find them at the download section. http://bit.ly/2IDOs2l

 • Update woensdag 11 maart 2020, 19:47

  Statement van de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s: John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings op de site van de VRMWB. http://bit.ly/1SL9Ii4 #corona #covid19

 • Update woensdag 11 maart 2020, 16:35

  De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden t/m 16 maart alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt of evenementen een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andere vergunning hebben. #corona #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:43

  Meer over de persconferentie en de veelgestelde vragen die daarbij horen, lees je op de site. https://bit.ly/2Q4ZKke #corona #tilburg #covid19 #verkeerdeverwijzingnet

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 20:33

  Tijdens een persconferentie vanmiddag 10 maart maakten de 3 voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant onder andere bekend hoe we omgaan met evenementen vanwege het coronavirus. Meer lees je in de veelgestelde vragen die bij de downloads staan. #corona #tilburg #covid19

 • Update dinsdag 10 maart 2020, 14:53

  Sinds 9 maart zijn er 61 nieuwe patienten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382. Van 156 van deze personen is de bron onbekend of is het onderzoek nog bezig. Ruim de helft hiervan woont in Noord Brabant. #corona #tilburg #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 22:13

  Werkgevers in Noord-Brabant wordt gevraagd om, waar mogelijk, hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. Ook wordt gevraagd om werktijden te spreiden. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. https://bit.ly/38ynfZr #covid19 #corona

 • Update maandag 9 maart 2020, 20:34

  Op advies van het @RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart opgeroepen geen handen meer te schudden. Dit is een extra maatregel om de verspreiding van het #coronavirus tegen te gaan. Kijk voor alle hygiënemaatregelen en meer info op www.rivm.nl. #covid19

 • Update maandag 9 maart 2020, 15:10

  Er zijn 56 nieuwe patiënten met #corona bij het #RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321. De meeste hiervan, 134, komen uit Brabant.

 • Update zondag 8 maart 2020, 21:32

  Complimenten aan alle #Brabanders die nuchter blijven en hun verantwoordelijkheid nemen door bij #verkoudheid, #hoesten OF #koorts thuis te blijven. Samen beschermen we de mensen om ons heen tegen het #coronavirus. Check www.rivm.nl voor meer informatie: http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zondag 8 maart 2020, 15:48

  Aantal patienten #corona in Midden-en West Brabant is opgelopen naar 52. @RIVM doet brononderzoek http://bit.ly/38q5zyV

 • Update zondag 8 maart 2020, 14:31

  Nieuwe update aantal besmetting in Nederland. #corona. Hoeveel daarvan uit Noord-Brabant afkomstig zijn volgt nog via #RIVM http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 17:27

  Nieuwe update aantal besmettingen #corona via RIVM http://bit.ly/2Iv1Gyh

 • Update zaterdag 7 maart 2020, 10:31

  Gezamenlijke berichtgeving 3 Brabantse veiligheidsregio’s @vrmwb @vrbrabantnoord @vrbzo #corona #coronavirus http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 19:59

  Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten OF koorts hun sociale contacten te beperken. Blijf thuis. Kijk hier voor de meeste gestelde vragen als je uit Brabant komt: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Brabant

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 14:46

  In Midden- en West-Brabant zijn inwoners positief getest op #COVID-19 (#coronavirus). Check de kaart van het #RIVM voor de verspreiding in onze regio: http://bit.ly/38q5zyV

 • Update vrijdag 6 maart 2020, 09:48

  Er zijn op dit moment 17 bevestigde patiënten met het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant. Advies blijft om alleen thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een risicogebied bent geweest.

 • Update donderdag 5 maart 2020, 17:46

  In de regio Midden- en Wesr-Brabant zijn 14 patiënten bekend met het coronavirus

 • Update maandag 2 maart 2020, 17:29

  Lees hier de update 2 maart #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 19:00

  Lees meest recente statement voorzitter VRMWB Theo Weterings over #corona http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 18:30

  Een vrouwelijke #corona patiënt uit @gemeentealtena heeft in het Beatrixziekenhuis gelegen is is overgebracht naar het Erasmus Rotterdam http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update zondag 1 maart 2020, 17:51

  Advies RIVM is alléén thuis te blijven met lichte luchtwegklachten als u in een van de risicogebieden bent geweest. #corona.

 • Update zaterdag 29 februari 2020, 16:33

  Twee gezinsleden patiënt @gemeenteloz zijn ook positief getest op #covid19, zijn thuis in isolatie. GGD doet nieuw contactonderzoek http://bit.ly/396M2ES

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 19:35

  Contactonderzoek van de GGD is afgerond. Alle mensen met wie de patiënt contact had zijn in beeld. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest. #corona #covid19 #tilburg

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 14:09

  Patient maakt het goed en was tijdens carnaval niet besmetteijk. Lees de verklaring van burgemeester Weterings inz #corona #tilburg #covid19 http://bit.ly/2wa8Q8a

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 13:06

  Tijdens een persconferentie liet burgemeester Weterings weten dat het goed gaat met de patiënt. De burgemeester liet weten dat er geen reden is om evenementen af te gelasten. Ook werd bekend dat de patiënt, die carnaval vierde in Tilburg, tijdens carnaval niet besmettelijk was.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:46

  Het informatienummer dat het Ministerie van Volksgezondheid openstelt is: 0800-1351. #corona #tilburg #covid19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:28

  Persconferentie #corona #covid19 #tilburg start om 12.30. Aan tafel bgm Weterings, Jean Luc Murk, microbioloog ETZ en Ariene Rietveld arts infectieziekten GGD. Live uitzending o.m. via website @omroepbrabant en extra lang @NOS journaal.

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 12:13

  De GGD heeft publieksnummers geopend voor vragen over het virus. Voor Hart v Brabant is dat 0900-3646464 en voor West Brabant 085-0785617. http://bit.ly/2wa8Q8a #corona #tilburg #covid-19

 • Update vrijdag 28 februari 2020, 11:39

  Donderdag 27 februari werd bekend dat een patient met het coronavirus in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is opgenomen. Er is geen reden voor extra maatregelen.

 • Update donderdag 27 februari 2020, 21:44

  Voor meer info over het Corona patient in Tilburg @RIVM http://bit.ly/2HYaU5X

Wat te doen bij...

Downloads

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020 0,18 MB pdf

Noodverordening van 1 april in gewone taal

Noodverordening van 1 april in gewone taal 0,13 MB pdf

Noodverordening vraag en antwoorden 6 april

Noodverordening vraag en antwoorden 6 april 0,10 MB pdf

Besluit VRMWB 1-4-2020 week en dagmarkten

Besluit VRMWB 1-4-2020 week en dagmarkten 0,12 MB pdf

Statement 3 voorzitters Brabantse VR's 31 mrt 2020

Statement 3 voorzitters Brabantse VR's 31 mrt 2020 0,06 MB pdf

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020

mandaatbesluit vrmwb 26-3-2020 0,12 MB pdf

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020

20200330 Aanwijzingsbesluit VRMWB 30-3-2020 0,13 MB pdf

stop verspreiding algemeen

stop verspreiding algemeen 0,09 MB pdf

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313

Aanwijzing evenementen afgelasten 20200313 0,22 MB pdf

stop verspreiding alle maatregelen

stop verspreiding alle maatregelen 0,09 MB pdf

stop verspreiding laaggeletterden

stop verspreiding laaggeletterden 0,42 MB pdf

stop verspreiding turkish

stop verspreiding turkish 0,08 MB pdf

stop verspreiding arabic

stop verspreiding arabic 0,26 MB pdf

stop verspreiding english

stop verspreiding english 0,07 MB pdf

stop verspreiding piamento

stop verspreiding piamento 0,08 MB pdf

stop verspreiding piamentu

stop verspreiding piamentu 0,08 MB pdf

stop verspreiding polish

stop verspreiding polish 0,08 MB pdf

stop verspreiding spanish

stop verspreiding spanish 0,08 MB pdf

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl

200316 nkc aanvullende maatregelen vitale beroepen nl 0,48 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl

200315 nkc aanvullende maatregelen onderwijs nl 0,49 MB pdf

200315 nkc aanvullende maatregelen nl

200315 nkc aanvullende maatregelen nl 0,48 MB pdf

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020

Update coronavirus voorzitter Theo Weterings - 1 maart 2020 0,05 MB pdf

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020

Statement burgemeester Theo Weterings 28 februari 2020 0,01 MB docx

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant

7 maart 2020 nieuwe aanwijzing inwoners Noord-Brabant 0,10 MB docx

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen

Veelgestelde vragen over af te gelasten evenementen 0,01 MB docx

Website updates coronavirus week 9

Website updates coronavirus week 9 0,12 MB pdf

Website updates coronavirus week 10

Website updates coronavirus week 10 0,16 MB pdf

Website updates coronavirus week 11

Website updates coronavirus week 11 0,12 MB pdf

Website updates coronavirus week 12

Website updates coronavirus week 12 0,16 MB pdf

Website updates coronavirus week 13

Website updates coronavirus week 13 0,18 MB pdf