Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Bekendmakingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt algemeen verbindende voorschriften, andere regelingen en besluiten die op grond van artikel 32ja en artikel 32k, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regeling respectievelijk artikel 3:42, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht officieel bekend gemaakt moeten worden op in het Blad gemeenschappelijke regelingen dat via www.overheid.nl geraadpleegd kan worden.
2018, 153 Regeling budgetbeheer VRMWB 2018
2018, 1053 Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen VR MWB
2017, 99 Wijziging Reglement arbeidsvoorwaarden VR MWB
2017, 631 Wijziging Reglement arbeidsvoorwaarden VR MWB
2017, 506 Ondermandaatregeling VR MWB 2017
2017, 377 Tijdelijke vervangingsregeling voorzitter VR MWB
2017, 366 Tijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur VR MWB
2017, 205 Wijziging Reglement arbeidsvoorwaarden VR MWB
2017, 100 Rambestrijdingsplan Brzo-inrichtingen MWB
2016, 533 Wijziging Reglement arbeidsvoorwaarden VR MWB
2016, 532 Wijziging Reglement arbeidsvoorwaarden VR MWB
2016, 434 Ontwerp-rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen MWB
2016, 353 Verordening commissie bezwaarschriften VR MWB
2016, 352 Aanwijzing rijden optische en geluidssignalen GHOR MWB
2016, 340 Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden loonstijging
2016, 339 Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Wet flexibel werken en langer doorwerken AOW
2016, 338 Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden diversen
2016, 337 Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden aanpassingen ivm wijziging Hoofdstuk 3
2016, 336 Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk 3 beloning en overgangsrecht
2016, 253 Archiefverordening VR MWB
2016, 198 Besluit informatiebeheer VR MWB
2015, 49264  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VR MWB
2015, 88 Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden aanvulling 26-03-2015
2015, 59 Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden 26-03-2015
2015, 58 Uitvoeringsregeling opkomsttijden vrijwilligers
2015, 57 Regeling vergoeding vrijwillig brandweerpersoneel
2015, 56 Regeling functioneringsmanagement
2015, 423 Mandaatregeling VR MWB 2016
2015, 422 Ondermandaatregeling VR MWB 2016
2015, 421 Delegatiebesluit VR MWB 2016
2015, 420 Organisatiebesluit VR MWB
2015, 419 Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VR MWB 2015
2015, 343 Regeling aannemen geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen
2015, 342 Regeling ambtseed
2015, 116 Ontwerp-rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen MWB
2015, 115 Ontwerp-rampbestrijdingsplan Vliegbases MWB

Regelingen op overheid.nl

Naast de officiële bekendmakingen worden ook de geconsolideerde teksten via www.overheid.nl ter beschikking gesteld.

Zoek de geconsolideerde regelingen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op overheid.nl

Voor 1 januari 2015 werden bekendmakingen en de daarbij behorende bijlagen opgenomen in het eigen gedrukte Publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en tevens op de website van de veiligheidsregio geplaatst. U treft deze bekendmakingen en bijlagen hieronder aan:

Publicatiebladen

Ondermandaatbesluit directie middelen VRMWB

publicatie 201404 0,06 MB pdf

Handhavingsbeleid industriële Veiligheid 2014-2018

Publicatie 201403 0,10 MB pdf

Ondermandaatbesluit Brandweer MWB

0,06 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB, Sociaal Plan

0,02 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB

0,01 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB

0,07 MB pdf

Ondermandaatbesluit Brandweer MWB

0,06 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB

0,02 MB pdf

Regeling Budgetbeheer vs AB

0,06 MB pdf

Wijziging Algemeen Mandaat Besluit Brandweer MWB

0,11 MB pdf

Beleid Toezicht en Handhaving Industriële Veiligheid

0,07 MB pdf

Wijziging RAVMWB regelingen integriteit loopbaanadvies en personeelsdossiers

0,09 MB pdf

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling MWB

0,02 MB pdf

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling MWB

0,06 MB pdf

Ondermandaatbesluit Organisatieonderdeel Gemeenten

0,05 MB pdf

Regelingen beeldschermbril, ziekteverzuimbegeleiding en wijzigingarbeidsvoorwaardenregeling MWB

0,06 MB pdf

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRMWB

0,09 MB pdf

Delegatiebesluit arbeidsvoorwaarden

0,01 MB pdf

Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Meldkamer

0,01 MB pdf

Mandaatbesluit GHOR

0,02 MB pdf

Mandaatbesluit Organisatieonderdeel Gemeenten

0,01 MB pdf

Mandaatbesluit Brandweer MWB

0,01 MB pdf

Mandaatbesluit veiligheidsbureau

0,01 MB pdf

Mandaatbesluit Algemeen Directeur

0,02 MB pdf

Organisatieverordening

0,01 MB pdf

Gemeenschappelijke regeling

0,01 MB pdf

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling, addendum sociaal plan en aanwijzingsbesluit woon-werkverkeer

0,03 MB pdf

Treasurystatuut

0,01 MB pdf

Controleverordening

0,01 MB pdf

Financiële verordening

0,01 MB pdf

Klachtenregeling

Publicatieblad Klachtenregeling 0,01 MB pdf

Verordening commissie voor bezwaarschriften

0,03 MB pdf

Bijlagen

Ondermandaatbesluit directie middelen VRMWB

0,21 MB pdf

Handhavingsbeleid industriële Veiligheid 2014-2018

versie: 20142018 v12 0,38 MB pdf

Ondermandaatbesluit Brandweer MWB

0,34 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB, Sociaal Plan

0,16 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB

0,10 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB

0,46 MB pdf

Ondermandaatbesluit BMWB

0,44 MB pdf

Wijziging Regeling Arbeidsvoorwaarden VR MWB

0,63 MB pdf

Regeling Budgetbeheer vs AB

1,47 MB pdf

Wijziging Algemeen Mandaat Besluit Brandweer MWB

0,21 MB pdf

Beleid Toezicht en Handhaving Industriële Veiligheid

7,33 MB pdf

Wijziging RAVMWB regelingen integriteit loopbaanadvies en personeelsdossiers

0,58 MB pdf

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling MWB

0,76 MB pdf

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling MWB

0,29 MB pdf

Ondermandaatbesluit Organisatieonderdeel Gemeenten

0,08 MB pdf

Regelingen beeldschermbril, ziekteverzuimbegeleiding en wijzigingarbeidsvoorwaardenregeling MWB

0,50 MB pdf

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRMWB

0,41 MB pdf

Delegatiebesluit arbeidsvoorwaarden

0,11 MB pdf

Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Meldkamer

0,21 MB pdf

Mandaatbesluit GHOR

0,26 MB pdf

Mandaatbesluit Organisatieonderdeel Gemeenten

0,21 MB pdf

Mandaatbesluit Brandweer MWB

0,24 MB pdf

Mandaatbesluit veiligheidsbureau

0,23 MB pdf

Mandaatbesluit Algemeen Directeur

0,10 MB pdf

Organisatieverordening

0,13 MB pdf

Gemeenschappelijke regeling

0,22 MB pdf

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling, addendum sociaal plan en aanwijzingsbesluit woon-werkverkeer

0,30 MB pdf

Treasurystatuut

0,14 MB pdf

Controleverordening

0,11 MB pdf

Financiële verordening

0,13 MB pdf

Klachtenregeling

Verordening Klachtenregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 0,23 MB pdf

Verordening commissie voor bezwaarschriften

0,12 MB pdf