Spring naar inhoud

Onze mensen

Werk doen waarmee je het verschil maakt? Bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kan dat. Onze mensen vertellen wat zij zo leuk vinden aan hun baan!

Sasbout is ketenregisseur Veilige Energietransitie

Onze brandweermensen moeten goed voorbereid en opgeleid zijn. Sasbout zet zijn kennis rondom de energietransitie in zodat onze hulpverleningsdiensten bekend zijn met de uitdagingen die ze elke dag kunnen tegenkomen.

Energietransitie: veiligheid in een veranderende wereld
Sasbout Korting

Miriam is kennisregisseur op de afdeling Vakbekwaam blijven

Het evalueren van de inzet van de brandweer. Met als doel om er als brandweer van te leren. Dat is wat ze doet. 

Leren en evalueren van incidenten
Miriam Witteman

Nicky is data scientist

‘Door zijn data analyse zijn onze beslissingen slimmer en is ons ingrijpen sneller en daarmee dragen we bij aan onze missie ‘Samen maken we de regio veiliger’.’

Het belang van data-analyse bij de veiligheidsregio
Nicky Van Oorschot

Cindy is afdelingshoofd Bevolkingszorg

Met haar afdeling zorgt ze ervoor dat mensen goed voorbereid zijn op hun taak. Ze maken plannen en organiseren trainingen en oefeningen. Het is belangrijk dat mensen elkaars werkwijzen kennen voor, tijdens en na een crisis.

de cruciale rol van bevolkingszorg
Cindy De Jongh