Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regelingen

Hieronder volgen vastgestelde regelingen en documenten.

Beleid en planvorming

Beleidsplan VRMWB 2019-2023

7,89 MB pdf

Beleidsplan MOTO 2019-2023

0,47 MB pdf

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant 3,02 MB pdf

Brandrisicoprofiel 2019-2023

0,65 MB pdf

Dekkings- en specialismenspreidingsplan 2019

5,31 MB pdf

Begroting en jaarrekening

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020 4,57 MB pdf

Begroting 2019

Begroting 2019 1,39 MB pdf

Algemene voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden VRMWB

0,15 MB pdf