Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regelingen

Hieronder volgen vastgestelde regelingen en documenten.

Beleid en planvorming

Beleidsplan VRMWB 2019-2023

7,89 MB pdf

Beleidsplan MOTO 2019-2023

0,47 MB pdf

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant 3,02 MB pdf

Brandrisicoprofiel 2019-2023

0,65 MB pdf

Dekkings- en specialismenspreidingsplan 2019

5,31 MB pdf

Begroting en jaarrekening

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020 4,57 MB pdf

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 3,18 MB pdf

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 1,85 MB pdf

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 3,34 MB pdf

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016 1,90 MB pdf

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 1,85 MB pdf

Begroting 2019

Begroting 2019 1,39 MB pdf

Begroting 2018

Begroting 2018 1,11 MB pdf

Begroting 2017

Begroting 2017 0,92 MB pdf

Algemene voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden VRMWB

0,15 MB pdf