Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regelingen

Hieronder volgen vastgestelde regelingen en documenten.

Beleid en planvorming

Beleidsplan 2015-2019

0,47 MB pdf

Beleidsplan MOTO

0,79 MB pdf

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant 3,02 MB pdf

Brandrisicoprofiel - Analyse

0,71 MB pdf

Dekkings- en spreidingsplan 2015

6,01 MB pdf

Dekkings- en spreidingsplan 2015 - Bijlagen

8,46 MB pdf

Voorstel opkomsttijden 1ste BBE en spreiding 2de BBE

1,05 MB pdf

Begroting en jaarrekening

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 1,85 MB pdf

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 3,34 MB pdf

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016 1,90 MB pdf

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 1,85 MB pdf

Begroting 2019

Begroting 2019 1,39 MB pdf

Begroting 2018

Begroting 2018 1,11 MB pdf

Begroting 2017

Begroting 2017 0,92 MB pdf

Algemene voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden VRMWB

0,15 MB pdf