Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatiemanagers Bevolkingszorg (HIN-BZ EN IC-BZ)

Dit betreft een nevenfunctie.

Vacature nummer:
Onderdeel: VMWB - Crisisbeheersing
Reageer vóór: 29-08-2020Bedrijfsgegevens

Wij zijn op zoek naar meerdere functionarissen voor de regionale piketfuncties Hoofd Informatiemanagement Bevolkingszorg (HIN-BZ) en Informatiecoördinator Bevolkingszorg (IC-BZ). Deze piketfunctionarissen komen in actie bij (grootschalige) incidenten of crises in een van de 24 gemeenten van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant. 

Tijdens incidenten is het beheersen van informatiestromen van groot belang. In elk crisisteam zorgen informatiefunctionarissen voor het delen van informatie en het actueel houden van een gezamenlijk beeld. Binnen het team Bevolkingszorg zijn er twee functionarissen die expliciet een informatierol invullen. Dit zijn de Informatiecoördinator (IC) en het Hoofd Informatie (HIN). Zij dragen zorg voor een continue proces van adequate en juiste informatievoorziening, samen met informatiefunctionarissen van andere crisisteams.

In de komende periode wordt het informatieproces Bevolkingszorg herijkt en vindt een verschuiving van taken plaats. De HIN-BZ verplaatst van het HTO-overleg (overleg Hoofden Taak-Organisatie) naar de stafsectie Bevolkingszorg in het RCC (Regionaal Crisis Centrum) en leidt het informatieproces binnen Bevolkingszorg. De IC-BZ is verantwoordelijk voor het informatieproces in het HTO-overleg. Op deze manier wordt het multidisciplinaire beeld in het ROT en het monodisciplinaire beeld in het HTO-overleg gekoppeld. Deze nieuwe werkwijze wordt overigens eerst in een pilot uitgetest.

Functie

Kerntaken Hoofd Informatie Bevolkingszorg

 • Je zorgt voor het opstarten van het informatieproces, in samenhang met de (verwachte) informatiebehoefte.
 • Je leidt de informatieprocessen binnen Bevolkingszorg, bewaakt de voortgang en rapporteert hierover. Je zorgt dat de informatiebehoefte en de informatievoorziening goed op elkaar afgestemd zijn.
 • Je analyseert informatie en informeert en adviseert het multi- en monodisciplinair netwerk.
 • Je ondersteunt de Algemeen Commandant Bevolkingszorg op het punt van beeldvorming en dient deze ook gevraagd en ongevraagd van advies in het kader van oordeel- en besluitvorming.
 • Je hebt nauw contact met de IC in het HTO-overleg.
Kerntaken Informatiecoördinator Bevolkingszorg
 • Je zorgt voor een volledig, juist en actueel informatiebeeld Bevolkingszorg in het HTO-overleg.
 • Je presenteert het beeld, monitort LCMS en werkt het tabblad Bevolkingszorg bij.
 • Je ondersteunt de beeldvorming in het HTO-overleg door inbreng van het multidisciplinaire beeld en houdt overzicht in de (voortgang van) acties voor Bevolkingszorg.
 • Je deelt beschikbare en relevante informatie / stelt informatie beschikbaar, op grond van kennis van alle teams en alle taken, via LCMS.
 • Je zorgt ervoor dat de juiste informatie uit de ambtelijke organisatie(s) beschikbaar komt (via de taakorganisaties) ten behoeve van het informatiebeeld van Bevolkingszorg.
 • Je hebt nauw contact met de HIN in de stafsectie Bevolkingszorg.
Beide sleutelfuncties krijgen dezelfde opleiding en examen en de manier van scholing is gelijk.
Na de opleiding krijgt de HIN een training vooral gericht op de multi-rol in de stafsectie Bevolkingszorg, voor de IC is deze gericht op de mono-rol in het HTO-overleg.

Nevenfunctie
Het betreft een nevenfunctie die je naast je normale baan invult. Je werkgever stelt je in de gelegenheid om noodzakelijke opleidingen en trainingen zoveel mogelijk onder werktijd te volgen. Je inzet tijdens een crisis kan natuurlijk ook buiten kantooruren zijn. Je draait in een 6-wekelijks piketrooster. Dat betekent dat je eens in de 6 weken dienst hebt en in de week waarin je dienst hebt 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar bent. Daarnaast werk je mee aan evaluaties, je volgt bijscholing, je doet oefeningen waarin een ramp of crisis wordt geënsceneerd en je werkt mee aan de voorbereiding van grootschalig optreden bij dreigende crisissituaties.

Wij vragen

Wat vragen wij?

 • Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur heb je ervaring in de crisisorganisatie en beschik je over actuele kennis van operationele crisisbeheersingsprocessen.
 • Je bent organisatorisch sterk en samenwerken gaat je gemakkelijk af.
 • Je hebt affiniteit met informatiemanagement.
 • Onder hoge druk bewaar je de rust en houdt je overzicht.
 • Je dient te beschikken over eigen vervoer. De HIN-BZ dient binnen 60 minuten na alarmering in het RCC in Bergen op Zoom te kunnen zijn en de IC-BZ dient binnen 60 minuten in het gemeentehuis van de getroffen gemeente te kunnen zijn.

Wij bieden

Wat bieden wij je?

 • Je maakt incidentbestrijding van heel dichtbij mee en bouwt daardoor aan je netwerk, kennis en ervaring.
 • Je krijgt een opleiding aangeboden met examen. De inschatting is dat kandidaten met ervaring in de crisisbeheersing dit traject succesvol zullen doorlopen;
 • Je neemt deel aan trainingen en oefeningen, ca. 20 uur per jaar.
 • Je ontvangt een piketvergoeding.
Je verricht taken in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Om die reden val je bij het uitoefenen van de taken onder de leiding en het toezicht van Veiligheidsregio MWB.

Contactgegevens

De vacature is opengesteld voor alle medewerkers werkzaam bij een van de 24 betrokken gemeenten of met een dienstverband bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Omdat dit een neventaak betreft waarbij je een aantal uren onder werktijd beschikbaar moet zijn, verzoeken we je vooraf met je leidinggevende in overleg te gaan, opdat hij/zij instemt met deze neventaak.

Wil je reageren?
Enthousiast geworden en/of wil je meer weten over deze functie, neem dan telefonisch contact op met Annemiek Bakker, Regionaal Coördinator Bevolkingszorg, via 06 101 34 927 of per e-mail: annemiek.bakker@vrmwb.nl. Wil je direct solliciteren? Reageer dan uiterlijk vrijdag 28 augustus door middel van de sollicitatiebutton in deze link: https://www.vrmwb.nl/Vacatures. 
Voor deze nevenfuncties is een opleiding gepland in september 2020.