Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Informatiemanagers Bevolkingszorg (HIN-BZ en IC-BZ)

Dit betreft een nevenfunctie. De vacature is opengesteld voor alle medewerkers in dienst bij een van de 24 betrokken gemeenten of met een dienstverband bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

Vacature nummer:
Onderdeel: VMWB - Directie - RBCB - CB en BZ
Reageer vóór: 14-06-2021Bedrijfsgegevens

Wij zijn op zoek naar meerdere functionarissen voor de regionale piketfuncties Hoofd Informatiemanagement Bevolkingszorg (HIN-BZ) en Informatiecoördinator Bevolkingszorg (IC-BZ). Deze piketfunctionarissen komen in actie bij (grootschalige) incidenten of crises in een van de 24 gemeenten van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

Tijdens incidenten is het beheersen van informatiestromen van groot belang. In elk crisisteam zorgen informatiefunctionarissen voor het delen van informatie en het actueel houden van een gezamenlijk beeld. Binnen het team Bevolkingszorg zijn er twee functionarissen die expliciet een informatierol invullen. Dit zijn de Informatiecoördinator (IC) en het Hoofd Informatie (HIN). Zij dragen zorg voor een continu proces van adequate en juiste informatievoorziening, samen met informatiefunctionarissen van andere crisisteams.

Op dit moment vindt een herijking plaats van het informatieproces Bevolkingszorg. De HIN-BZ is verplaatst van het HTO-overleg (overleg Hoofden Taak-Organisatie) naar de Stafsectie Bevolkingszorg in het RCC (Regionaal Crisis Centrum) en leidt het informatieproces binnen Bevolkingszorg. De IC-BZ is verantwoordelijk voor het informatieproces in het HTO-overleg. Op deze manier wordt het multidisciplinaire beeld in het ROT en het monodisciplinaire beeld in het HTO-overleg gekoppeld. Deze nieuwe werkwijze wordt in een pilot uitgetest en later dit jaar geëvalueerd en definitief gemaakt.

Functie

Kerntaken Hoofd Informatie Bevolkingszorg

 • Je zorgt voor het opstarten van het informatieproces, in samenhang met de (verwachte) informatiebehoefte.
 • Je leidt de informatieprocessen binnen Bevolkingszorg, bewaakt de voortgang en rapporteert hierover aan de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Sectieleden en eventueel Informatiefunctionarissen van andere crisisteams. Je zorgt dat de informatiebehoefte en de informatievoorziening goed op elkaar afgestemd zijn.
 • Je analyseert informatie en informeert en adviseert het multi- en monodisciplinair netwerk.
 • Je ondersteunt de Algemeen Commandant Bevolkingszorg op het punt van beeldvorming en dient deze ook gevraagd en ongevraagd van advies in het kader van oordeels- en besluitvorming.
 • Je hebt nauw contact met de IC in het HTO-overleg.

Wij vragen

Kerntaken Informatiecoördinator Bevolkingszorg

 • Je zorgt voor een volledig, juist en actueel informatiebeeld Bevolkingszorg in het HTO-overleg.
 • Je presenteert het beeld, monitort LCMS en werkt het tabblad Bevolkingszorg bij.
 • Je ondersteunt de beeldvorming in het HTO-overleg door inbreng van het multidisciplinaire beeld en houdt overzicht in de (voortgang van) acties voor Bevolkingszorg.
 • Je deelt beschikbare en relevante informatie/stelt informatie beschikbaar, op grond van kennis van alle teams en alle taken, via LCMS.
 • Je zorgt ervoor dat de juiste informatie uit de ambtelijke organisatie(s) beschikbaar komt (via de taakorganisaties) ten behoeve van het informatiebeeld van Bevolkingszorg.
Je hebt nauw contact met de HIN in de Stafsectie Bevolkingszorg.
Dit betreft in principe een dubbelfunctie. Het opleidingstraject bestaat uit een algemene opleiding tot Informatiemanager Bevolkingszorg. Gevolgd door een specifieke training per (deel)functie: voor de HIN gericht op de multi-rol in de Stafsectie Bevolkingszorg, voor de IC gericht op de mono-rol in het HTO-overleg.

Nevenfunctie
Dit zijn nevenfuncties die je naast je normale baan invult. Je werkgever stelt je in de gelegenheid om noodzakelijke opleidingen en trainingen zoveel mogelijk onder werktijd te volgen. Je inzet tijdens een crisis kan natuurlijk ook buiten kantooruren zijn.
Je draait in een 5 tot 6-wekelijks piketrooster. Dat betekent dat je eens in de 5 tot 6 weken dienst hebt en in de week waarin je dienst hebt 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar bent.
Daarnaast werk je mee aan evaluaties, je volgt bijscholing, je doet oefeningen waarin een ramp of crisis wordt geënsceneerd en je werkt mee aan de voorbereiding van grootschalig optreden bij dreigende crisissituaties.

Wat vragen wij?
 • Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur heb je ervaring in de crisisorganisatie en beschik je over actuele kennis van operationele crisisbeheersingsprocessen.
 • Je bent organisatorisch sterk en samenwerken gaat je gemakkelijk af.
 • Je hebt affiniteit met Informatiemanagement.
 • Onder hoge druk bewaar je de rust en houdt je overzicht.
 • Je dient te beschikken over eigen vervoer. De HIN-BZ dient binnen 60 minuten na alarmering in het RCC in Bergen op Zoom te kunnen zijn en de IC-BZ dient binnen 60 minuten in het gemeentehuis van de getroffen gemeente te kunnen zijn.[1]
 
[1] Conform het Regionaal Crisisplan geldt er een opkomsttijd van 60 minuten. Dit betekent dat je binnen 60 minuten met je werkzaamheden gestart moet zijn. Door de ontwikkelingen rondom digitaal vergaderen verwachten we dat het niet meer per sé noodzakelijk zal zijn om in die tijd ter plaatse te kunnen zijn in Bergen op Zoom.

Wij bieden

Wat bieden wij je?

 • Je maakt incidentbestrijding van heel dichtbij mee en bouwt daardoor aan je netwerk, kennis en ervaring.
 • Je krijgt een opleiding aangeboden met examen. De inschatting is dat kandidaten met ervaring in de crisisbeheersing dit traject succesvol zullen doorlopen;
 • Je neemt deel aan trainingen en oefeningen, ca. 20 uur per jaar.
 • Je ontvangt een piketvergoeding.
 • Je verricht taken in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s. Om die reden val je bij het uitoefenen van de taken onder leiding en toezicht van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Contactgegevens

Zoals eerder vemeld is de vacature opengesteld voor alle medewerkers in dienst bij een van de 24 betrokken gemeenten of met een dienstverband bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Omdat dit een neventaak betreft waarbij je een aantal uren onder werktijd beschikbaar moet zijn, verzoeken we je vooraf met je leidinggevende in overleg te gaan, opdat hij/zij instemt met deze neventaak.

Wil je reageren?
Enthousiast geworden en/of wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Cindy Brandon-de Jongh, Regionaal Coördinator Bevolkingszorg, 06- 83561750 (cindy.de.jongh@vrmwb.nl).
Wil je direct solliciteren? Reageer dan uiterlijk voor maandag 14 juni 2021 door middel van de sollicitatiebutton in deze link: https://www.vrmwb.nl/Vacatures/