Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wat te doen bij… Asbest

Bij een brand kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Asbest is zo’n gevaarlijke stof.

De brandweer kan niet altijd direct vaststellen of er sprake is van een asbest bij een brand. Wel kunt je er van uitgaan dat in veel oude(re) gebouwen asbest is verwerkt. Weet daarom wat je bij een brand en/of incident waarbij asbest vrijkomt moet doen én laten.

Opruiming van asbest in woonwijk

1. Wat is asbest?

Asbest is een mineraal. Het wordt gemaakt door de natuur en is opgebouwd uit hele kleine vezels. Tot 1993 is asbest veel gebruikt in gebouwen, bijvoorbeeld in schoorstenen, in golfplaten of in vloerzeil. Het is heel sterk en bestand tegen hoge temperaturen.

2. Wat is het risico?

Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer lossen asbestvezels ingeademd worden. Niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt hierdoor ziek. Hoe vaker je grote hoeveelheden asbestvezels inademt hoe groter de kans op ziekte. Omdat blootstelling aan deze vezels bij een brand vaak gering is en van korte duur, is het risico dat je iets inademt klein.

3. Wat gebeurt er bij brand waarbij asbest vrijkomt?

Bij een brand kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. Het kan gaan om vezels die door de hitte en rook worden meegenomen en verderop naar beneden komen, maar ook om brokstukken die op de grond terechtkomen en beschadigen op het moment dat iemand hier vervolgens over heen loopt of rijdt.

4. Wat doet de overheid?

De brandweer gaat bij vermoedens van asbest al tijdens de brand na of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen. Blijkt het om een asbest te gaan, dan wordt er door de gemeente een asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld dat het verspreidingsgebied afzet. Daarna wordt de asbest opgeruimd. Allereerst worden de openbare wegen schoongemaakt. Daarna volgt de rest van het gebied. De gemeente informeert hierover.

5. Mensen die asbest opruimen dragen beschermende kleding? Moet ik ook beschermd worden?

Werknemers van brandweer en asbestverwijderingsbedrijven gaan bijna dagelijks met asbest om en komen direct in contact met asbest, daarom dragen zij beschermende kleding. Voor jou is het risico zo klein dat je geen beschermende kleding nodig heeft.

6. Wat kun je zelf wel en niet doen

Heb je last van de rook?

  • Blijf binnen
  • Sluit ramen en deuren
  • Zet (indien mogelijk) mechanische ventilatie uit
  • Houd huisdieren binnen

Asbest in de directe omgeving?

  • Laat het liggen
  • Ga er niet doorheen lopen
  • Voorkom dat stukjes asbest in je woning terecht komen, door bijvoorbeeld schoenen, kinderwagen of huisdieren.
  • Voorkom dat kinderen gaan spelen met asbest en zorg ervoor dat zij niet in een gebied komen waar asbest kan liggen.

Indien er zichtbaar brokstukken in en om uw huis terecht zijn gekomen

  • Meld dit bij de gemeente. Een asbestverwijderingsbedrijf zal dit komen inspecteren en eventueel schoonmaken.
  • Ruim asbest niet zelf op. De gemeente of een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf ruimen dit zorgvuldig op. Bij het onvoorzichtig opruimen kunnen er vezels vrijkomen. 

7. Vragen over asbest en gezondheid in uw leefomgeving?

Neem contact op met Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van GGD. Zij schatten de risico’s in voor uw gezondheid en beoordelen of er meer onderzoek nodig is en of er maatregelen nodig zijn. Zij leggen hierover vaak contact met gemeenten of woningbouwvereniging.

GGD, Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid tel: 0900 368 68 68