Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wat te doen bij… Fakkelen

Petrochemische fabrieken en raffinaderijen beschikken standaard over fakkelsystemen.

Wat is fakkelen?

Eenvoudig gesteld: een fakkel is een voorziening om brandbare gassen veilig en milieuverantwoord af te voeren en te verbranden. Het is een stalen toren met in de top een brander (met waakvlam), op voldoende afstand van de installaties. Een fakkel is zeker geen afvalverwerkingssysteem.

Waarom wordt er gefakkeld?

Onder bepaalde fabrieksomstandigheden moet er zodanig gefakkeld worden dat dit in een groter gebied merkbaar is in de vorm van licht, geluid en soms zwarte rook. De voornaamste redenen zijn grotere processtoringen en onderhoudswerkzaamheden aan fabrieken. Daarnaast kan er een continue fakkel te zien zijn, in de vorm van een ‘waakvlam’.

Wat moet ik doen als er fors gefakkeld wordt?

Is er een fakkel bij jou in de beurt? Je hoeft niets te doen. Berekend is dat door het roetend fakkelen de door de overheid vastgestelde luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden. De GGD is ook van oordeel dat door het incidenteel fors fakkelen geen extra risico op leefniveau bestaat voor de volksgezondheid.