Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wat te doen bij… Gevaarlijke stoffen

Denk bij gevaarlijke stoffen aan o.a. chloor, LPG-gas of ammoniak. Deze stoffen zijn giftig, brandbaar of explosief. Diverse bedrijven werken met deze of andere gevaarlijke stoffen of slaan ze op, zoals tankstations. Gevaarlijke stoffen worden ook vervoerd: over de weg, het spoor, het water en ondergronds via buisleidingen.

Bij jou in de buurt?

In de regio Midden- en West-Brabant zijn diverse bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze opslaan. Op de risicokaart staan deze plekken aangeven, net als de verschillende transportroutes.

Gevaarlijke stoffen

1. Wat zijn de gevaren?

Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan iets misgaan. Denk aan:

 • Brand door een brandbare vloeistof, bijv. benzine.
 • Brandbare gaswolk, bijv. LPG.
 • Giftige gaswolk, bijv. chloor.
 • Giftige vloeistof die verdampt, bijv. ammoniak.
 • Explosie, mogelijk als gevolg van een brand.

Giftige stoffen schaden de volksgezondheid en leiden mogelijke tot irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen en misselijkheid. Langdurig inademen van een hoge concentratie gevaarlijke stof, zoals ammoniak, kan blijvende schade aan de longen of zelfs overlijden veroorzaken.

2. Hoe herken ik gevaarlijke en giftige stoffen?

Gevaarlijke stoffen herken je aan de volgende GHS-symbolen:

Explosief Ontvlambaar Brand bevorderend (oxiderend) Houder (onder druk) Corrosief Bijtend Toxisch Giftig Schadelijk Schadelijk voor de gezondheid Milieugevaarlijk

Een ongeval met giftige stoffen herken je aan:

 • De kleur: bijvoorbeeld van een (rook)wolk. Rookwolken bij brand met een gele of bruine kleur wijzen mogelijk op giftige stoffen in de rook. Giftige wolken, niet afkomstig van een brand, zijn vaak wit of kleurloos.
 • De geur: giftige stoffen met een herkenbare geur zijn ammoniak en chloor. Veel giftige stoffen zijn lastig te ruiken.

3. Wat kan ik doen om mij voor te bereiden?

Kijk op de risicokaart om te zien of en waar in jouw omgeving (waar je woont, werkt of dichtbij bent) gevaarlijke stoffen worden verwerkt, opgeslagen of vervoerd. Doet die situatie zich voor, dan kun je de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Zorg dat je altijd genoeg spullen en een noodpakket in huis hebt.
 • Zorg dat je weet hoe je het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.
 • Weet hoe je gevaarlijke en giftige stoffen herkent.
 • Weet wat je moet doen als de sirene gaat.
 • Stel je op de hoogte van waarschuwingssystemen in je gemeente of regio.
 • Ben alert op signalen die wijzen op gevaarlijke stoffen: gevaarborden op vrachtwagens, noodsirenes van bedrijven, afzettingen met tekens die naar giftige stoffen verwijzen

Kijk ook om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen.

4. Hoe word ik gewaarschuwd?

Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, klinkt de sirene in de omgeving van het gevaar. Ook kun je een NL-Alert bericht ontvangen. In kleinere gebieden zetten de hulpdiensten geluidswagens in om mensen te waarschuwen. Luister goed wat er gezegd wordt en volg de instructies op. Stem af op calamiteitenzender Omroep Brabant.

Ongeval op het spoor

Nederland kent een groot spoornetwerk voor zowel personen als goederenvervoer (inclusief gevaarlijke stoffen). Ondanks dat er veel aandacht is voor veiligheid op en rond het spoor is het belangrijk dat je als omwonende enigszins bent voorbereid wanneer zich een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor voordoet. Binnen de regio Midden- en West-Brabant hebben wij 26 gemeenten waarvan er 13 spoorgemeenten zijn. Dat betekent dat met name die 13 gemeenten extra aandacht hebben voor de veiligheid op en rond het spoor.

Vanuit een pilotproject is er voor drie van deze 13 gemeenten, namelijk Roosendaal, Halderberge, Moerdijk een communicatiemiddel ontwikkeld om je te attenderen op de risico’s op en rond het spoor. Dit heet de Veiligheidsdashboard en dient om de contacten met jou als inwoner t.a.v. spoorvraagstukken/risico’s/incidenten te optimaliseren. Met deze speciale web applicatie heb je straks inzicht in de veiligheidsrisico’s die zich in jouw omgeving kunnen voordoen en krijg je meteen bericht (via mobiel, PC en/of tablet) in geval van een incident. Voor dit laatste moet je je wel aanmelden. Zoals gezegd is deze applicatie nu beschikbaar voor inwoners van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. Mogelijk wordt dit in de toekomst uitgebreid naar de rest van de regio.

Kijk op de website van Veiligheidsdashboard via:

5. Wat kan ik doen tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen?

 • Bel 112 om de hulpdiensten te alarmeren als dit nog niet is gebeurd.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Stem af op calamiteitenzender Omroep Brabant, volg de berichtgeving en volg aanwijzingen op.
 • Denk altijd aan je buren of andere mensen in je omgeving. Vooral als deze personen ouder, slechthorend of om een andere reden hulpbehoevend zijn.
 • Kinderen die op school, in de crèche of bij de kinderopvang zijn, worden daar opgevangen. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Vertrouw op hun deskundigheid.
 • Als de sirene stopt, betekent het niet dat het gevaar is geweken. Ga pas naar buiten als je van de overheid, de hulpdiensten ter plaatse of via Omroep Brabant hoort dat de situatie veilig is.

Als er giftige stoffen vrijkomen

Als je buiten bent

Ga zo snel mogelijk naar huis en neem onderstaande maatregelen. Probeer sowieso ergens naar binnen te gaan. Lukt dat niet, ga dan weg van het ongeval en loop of rij dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

Dwars op de wind lopen

Dwars op de wind lopen.

Als je binnen bent

 • Blijf binnen en sluit ramen en deuren.
 • Doof open vuur.
 • Sluit alle ventilatieroosters en zet ventilatiesystemen uit; afzuigkap, ontluchtingssystemen en -kokers, muur- en toiletroosters.
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin in het huis of gebouw.
 • Als er geëvacueerd moet worden, hoor je dat via Omroep Brabant, NL-Alert of een geluidswagen van politie of brandweer.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van professionele hulpverleners.

Als je in aanraking bent geweest met giftige stoffen

Trek zo snel mogelijk je kleren uit en bewaar ze in een afgesloten zak. Neem contact op met een huisarts of ziekenhuis. De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, bijvoorbeeld door een douche. Bezoek daarna wel een arts of ziekenhuis.

Als er brand of explosiegevaar dreigt

 • Neem zo snel mogelijk afstand van de plek van het ongeval. Houd ten minste 500 meter afstand en schuil ergens binnen.
 • Ben je in een gebouw dat binnen 500 meter van de bron staat, maak dan gebruik van het ontruimingsplan.
 • Als je wegloopt of wegrijdt, doe dat dan dwars op de wind.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Rook niet.