Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wat te doen bij… Overstromingen

Hoogwater is een bedreiging voor het land achter de duinen en dijken. Hoe groot de dreiging is, hangt af van de verwachte waterstanden en weersomstandigheden. Overstromingen kunnen grote problemen veroorzaken. Nederland staat gelukkig bekend om z’n succesvolle strijd tegen het water. Een watersnoodramp zoals in 1953 zal ons niet gauw meer treffen.

Bescherming tegen het water

De Deltawerken beschermen gemeenten in onze regio, die aan de Zeeuwse wateren liggen of ermee in verbinding staan. Veel dijken zijn versterkt en er zijn overloopgebieden langs rivieren gerealiseerd. Toch is een overstroming niet uitgesloten. Gebieden aan de noordrand van onze regio - met name langs de Maas, Amer en het Hollandsch Diep - kunnen bij grote overstromingen onder water lopen. Hier liggen gemeenten als Oosterhout, Waalwijk, Raamsdonksveer en Made.

Extreem weer

 • De informatie op deze pagina gaat over overstromingen. Er is ook informatie over wateroverlast door extreem weer.
 • Wil je weten of jouw omgeving kan overstromen, kijk dan op overstroomik.nl.
 • Woon je in de buurt van de Zeeuwse wateren, kijk dan ook op zeelandveilig.nl.
overstroming in stad met rubberboot

1. Wat doet de overheid?

De gevolgen van een grote overstroming zijn enorm. Mensen lopen gevaar, stroom kan uitvallen en er ook telefoon, internet en tv zijn dan niet beschikbaar. Als er gevaar is voor de volksgezondheid, kan de overheid besluiten om mensen te evacueren.

Regionaal Basisplan Overstromingen

Diverse instanties werken samen om overstromingen te voorkomen en de mogelijke gevolgen te bestrijden. In Midden- en West-Brabant gebeurt dat o.a. aan de hand van het Regionaal Basisplan Overstromingen. De Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en hulpdiensten werken samen en oefenen regelmatig.

2. Wat kan ik doen om mij voor te bereiden?

 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt, inclusief een radio op batterijen.
 • Maak een lijst van zaken die belangrijk zijn om in veiligheid te brengen of mee te nemen. Breng spullen die je niet meeneemt tijdens een evacuatie naar boven.
 • Informeer tegen welke schade je verzekerd bent.
 • Weet hoe je gas, water en elektriciteit afsluit.
 • Bedenk waar je naartoe kunt bij een evacuatie en zorg altijd voor voldoende brandstof.
 • Wegen kunnen vol staan bij een evacuatie. Bedenk een alternatieve route.

Kijk ook om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen.

3. Wat kan ik doen tijdens wateroverlast?

 • Luister naar calamiteitenzender Omroep Brabant.
 • Volg aanwijzingen van overheid en hulpverleners op.
 • Als je moet evacueren of als het water tot aan je huis komt, sluit dan gas en elektriciteit af.
 • Neem bij een evacuatie alleen hoognodige zaken mee: eten en drinken, contant geld, medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Denk ook aan de huisdieren.
 • Doe je woning op slot.
 • Controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren.
 • Als je niet weg kunt, ga dan naar het hoogste punt van je huis en neem je radio op batterijen en noodpakket mee.
 • Als je zelf veilig bent, help mensen in je buurt die hulp nodig hebben.
 • Waad of rijd nooit door het water heen. Snelstromend water kan je omver gooien of meesleuren.

4. Waar vind ik actuele informatie?