Spring naar inhoud
Data scientist Nicky van Oorschot
Verhaal

Het belang van data-analyse bij de veiligheidsregio

Nicky is trots op zijn werk als datascientist bij Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Data helpen de veiligheidsregio bij het nemen van goede beslissingen, of het nu gaat om de dagelijkse bedrijfsvoering, kleine incidenten of grote crisissituaties.

Praktische aanbevelingen

‘Het gaat niet alleen om het verzamelen van data, maar vooral om het ontcijferen en verkrijgen van waardevolle inzichten. Samen met mijn directe collega’s en met collega’s van bijvoorbeeld repressie, risicobeheersing of vakbekwaamheid zetten we vragen en uitdagingen uit de organisatie en van partners om in onderzoeksplannen. Dan duiken we in de gegevens, analyseren de patronen en trends en formuleren we praktische aanbevelingen.

Inzicht in reactietijden

‘Een voorbeeld is het analyseren van gegevens over brandweereenheden en hun reactietijden. Hiermee krijgen we inzicht in de snelheid waarmee een brandweerpost uitrukt en hoeveel tijd het kost om op een specifieke locatie aan te komen. Dit soort inzichten dragen bij aan het verbeteren van reactietijden en mogelijk het redden van levens.

Verbeteren van instructies en trainingen

Ook voor het evalueren van brandweertactieken maakt de veiligheidsregio gebruik van data. We analyseren bijvoorbeeld hoeveel water nodig is bij verschillende aanvalstactieken en welk effect deze tactieken hebben op het blussen van branden. Deze gegevens helpen ons bij het ontwikkelen van betere instructies en trainingen voor effectievere brandweertactieken.

Inzicht in waterverbruik

Voor een ander project verzamelen en analyseren we data uit brandweervoertuigen. We verzamelen verschillende soorten informatie, zoals gegevens over brandblusmethoden en hoe effectief een inzet van een voertuig is geweest. Die gegevens gebruiken we ook om verantwoording af te leggen over specifieke incidenten, bijvoorbeeld over hoeveel water er is gebruikt tijdens een groot brandweerincident. Dit is ook waardevolle informatie bij het aanschaffen van nieuwe brandweervoertuigen zodat die goed voldoen aan de behoeften en uitdagingen van de regio.’

‘Deze informatie geeft ook direct inzicht in de staat van onderhoud van bijvoorbeeld de voertuigen en blusmaterialen. Dit zorgt ervoor dat onze collega’s op straat altijd kunnen vertrouwen op goed functionerend materieel en zo snel en effectief in kunnen grijpen.

Natuurbranden

Onze regio kent veel natuurgebieden. Op hoogtijdagen zitten daar de campings vol. Ook zijn er in de zomer nogal wat festivals waar wel 80.000 mensen komen. Een natuurbrand wil je dan helemaal niet meemaken. Ons team analyseert gegevens over hoe druk het is, het weer en waar het brandgevaar het grootste is. We ontwikkelen modellen om natuurbrand te voorspellen op basis waarvan weer maatregelen genomen worden ter voorkoming van brand. Zo worden onze natuurgebieden steeds veiliger.

Data combineren

‘Nu, tijdens de Oekraïne crisis, combineren we onze data met die van gemeenten om een optimale verdeling en opvang van vluchtelingen te kunnen bepalen.’

Slimmer beslissen en sneller ingrijpen

De voorbeelden van data-analyse zijn eindeloos. Nicky is trots op zijn werk als datascientist. ‘Door zijn data analyse zijn onze beslissingen slimmer en is ons ingrijpen sneller en daarmee dragen we bij aan onze missie ‘Samen maken we de regio veiliger’.’