Spring naar inhoud
Harry Killaars
Verhaal 5 minuten leestijd

Nieuwe mogelijkheden met de Omgevingswet

Harry Killaars is specialist in omgevingsveiligheid bij de veiligheidsregio. De nieuwe Omgevingswet startte op 1 januari 2024. Deze zorgt ervoor dat het bedenken en uitvoeren van plannen makkelijker en sneller gaat. Denk aan het bouwen van huizen en bedrijven, veranderen van wegen, en andere beslissingen over hoe plekken in jouw omgeving eruit moeten zien. Hij vertelt hoe het in zijn werk gaat.

Kennismaking met de Omgevingswet: een belangrijke stap

De Omgevingswet is belangrijk omdat het soms lastig is om te bepalen waar we bijvoorbeeld huizen, wegen of bedrijven moeten plaatsen. We willen ervoor zorgen dat plekken en gebouwen beter worden ontworpen, met aandacht voor zaken zoals het milieu, geluidsoverlast en andere factoren die invloed hebben op hoe we ons voelen in onze leefomgeving. Met de Omgevingswet proberen we deze problemen goed op te lossen. Het doel is om alles zorgvuldig af te wegen en de beste beslissingen te nemen voor iedereen.

Belangrijke rol van de brandweer in bouwveiligheid

De zogenaamde intaketafel bij gemeenten is de plek waar verschillende mensen samenkomen om de plannen te bespreken en te beoordelen. Bijvoorbeeld architecten of ingenieurs, om technische details te beoordelen. De brandweer om ervoor te zorgen dat het plan veilig is voor mensen. Zorgen dat de zelfredzaamheid van mensen goed is geregeld, er voldoende afstand is ten opzichte van de risico’s en als het fout gaat de hulpverleners er goed kunnen komen en effectief kunnen optreden. Samen zorgen we ervoor dat het plan goed doordacht en veilig is. Het is belangrijk dat de brandweerfunctionaris aan deze tafel een brede kijk heeft. Niet alleen gericht op specifieke brandveiligheidsaspecten, maar ook met aandacht voor andere zaken, zoals de nabijheid van bijvoorbeeld het spoor of een LPG-tankstation. Dit betekent dat we als brandweer rekening houden met verschillende soorten risico's en niet alleen brandveiligheid. Door de aanwezigheid van alle experts aan de intaketafel, kunnen mogelijke risico's en benodigde aanpassingen in een vroeg stadium worden aangedragen en kan hiermee rekening worden gehouden.

Adviesrol in ruimtelijke plannen en regels

Onder de nieuwe regels van de Omgevingswet verandert de rol van de veiligheidsregio in hoe we advies geven over plannen en projecten in een gebied. We geven bredere adviezen over veiligheid en gezondheid, en denken mee in grotere beslissingen over hoe het gebied eruit moet zien. We helpen bij het maken van keuzes en het opstellen van regels voor plannen. Bijvoorbeeld, als er bedrijven op industrieterreinen worden gepland, analyseren en adviseren we op basis van de mogelijke risico's. Het advies gaat niet alleen over (brand)veiligheid, maar ook over bijvoorbeeld of hulpverleningsdiensten snel ter plaatse kunnen komen in noodgevallen. We kijken naar verschillende situaties, zoals wegen, stroomuitval, overstromingen, klimaatverandering en slecht weer.

Veranderingen voor inwoners

De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee voor inwoners en bedrijven. Heb je een huis dan lijkt er op het eerste gezicht weinig te veranderen. Tenzij je plannen hebt om iets nieuws met je woning te doen. Bijvoorbeeld, als je een nagelstudio aan huis wilt beginnen, werk je met chemische middelen. Dan komt de Omgevingswet om de hoek kijken. Je zorgt er dan voor dat je plannen passen binnen de regels van de Omgevingswet. Dit kan betekenen dat je een vergunning moet aanvragen of bepaalde regels moet volgen om ervoor te zorgen dat je activiteiten veilig zijn voor jou en de omgeving.

Uitdagingen voor bedrijven, toezicht en handhaving

Voor bedrijven, vooral die met activiteiten die het milieu kunnen beïnvloeden, wordt het ingewikkelder. De wet geeft ze meer verantwoordelijkheid over hoe ze het milieu beïnvloeden. Ze moeten voldoen aan de milieuregels in het omgevingsplan. Vergunningen en regels kunnen veranderen, en bedrijven moeten rekening houden met bijvoorbeeld het verminderen van CO2-uitstoot en de overgang naar duurzame energie. Het toezicht en de handhaving zullen ook anders zijn. De mensen die toezicht houden, kijken nu ook naar het omgevingsplan om te zien of bedrijven aan alle regels voldoen.

De wet heeft ook invloed op de vergunningen en veiligheid van evenementen. Dan moet er rekening worden gehouden met de routes waarlangs mensen komen, hoe ze weg kunnen komen in geval van nood, en hoeveel geluid er mag zijn.

Bewustzijn en samenwerking

De Omgevingswet gaat niet alleen over regels, maar ook over hoe we denken als veiligheidsregio. Het vraagt om een andere manier van kijken. Het is belangrijk dat we weten en begrijpen wat onze collega’s met andere specialiteiten doen. Zo zijn we in staat om goede beslissingen te nemen. Het gaat niet alleen om advies geven op ons eigen vakgebied, maar ook om te begrijpen hoe alles samenhangt met andere vakgebieden. Zowel van onszelf als van onze partners. Goede communicatie, afstemmen met meerdere collega’s voordat we iets beslissen, en op het juiste moment de juiste informatie delen zijn super belangrijk.

De Omgevingswet betekent dat we nu op een meer complete manier naar ruimtelijke ontwikkeling kijken, waarbij we letten op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De rol van de veiligheidsregio in dit proces laat zien hoe belangrijk het is om alles rond veiligheid goed mee te nemen bij het inrichten van de omgeving waarin we leven.