Skip to Content
Vlag van Oekraïne

Oekraïne

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen ten aanzien van Nederland. Het effect op onze regio is lastig in te schatten, maar op dit moment komt er een grote groep vluchtelingen onze regio in die we proberen op te vangen. Daarnaast monitoren we de situatie op een aantal specifieke veiligheidsthema's.

Voorbereiding veiligheidsthema's

We hebben een goede samenwerking met onze gemeenten en hulpverleningspartners over de mogelijke effecten als gevolg van de situatie in Oekraïne. Wij sluiten aan bij de crisisstructuur vanuit de Rijksoverheid en het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We houden er daarnaast rekening mee dat het conflict in Oekraïne op verschillende manieren de nationale veiligheid van Nederland kan raken. Daar bereiden wij ons op voor. Samen met onze nationale, regionale en lokale partners blijven we de situatie monitoren.

Rampbestrijdingsplannen

We monitoren de situatie door als Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een gezamenlijk veiligheidsbeeld te maken van wat er op ons af komt in onze regio. Dit beeld stellen we continu bij en we betrekken de lokale partners die daarvoor nodig zijn. Samen stemmen we af qua voorbereidingen en hoe we hen kunnen ondersteunen. Daarnaast worden onze rampbestrijdingsplannen nog eens gecheckt, geactualiseerd en doorleefd met de partners. In regio Midden- en West-Brabant zijn we  voorbereid op verschillende soorten noodsituaties.

De volgende veiligheidsthema's vragen onze aandacht:

Meer informatie

WhatsApp-hulplijn Rode Kruis: 06-48158053
Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als Oekraïens geholpen. 

Informatienummer Rode Kruis voor hulp vragen en bieden: 070-4455888
Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen. 

Kijk voor meer informatie over de oorlog in Oekraïne op de website van Rijksoverheid.  

Wil je meer weten over onze nationale veiligheid? Lees dan het artikel 'De oorlog in Oekraïne en onze nationale veiligheid' van de NCTV.