Spring naar inhoud
Voertuig van brandweer, ambulance en politie

Besluiten Algemeen Bestuur

Op deze pagina vind je de agenda, voorstellen en besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda en de voorstellen zijn ongeveer twee weken voor de vergadering beschikbaar.

Vergaderdata Algemeen Bestuur:

 • 2 februari 2023
 • 19-20 april 2023 (retraite)
 • 13 juli 2023       
 • 5 oktober 2023
 • 14 december 2023        

Bijlagen bij de vergaderstukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn opvraagbaar via het contactformulier.

Conceptagenda 5 oktober 2023

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vergadert op 5 oktober 2023 om 09.00 uur op de locatie van het stadhuis te Oosterhout, Slotjesveld 1.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur d.d. 13 juli 2023

3. Mededelingen

 • Terugkoppeling regionaal (schriftelijk)
  • Cijfers OEK
  • Audit Post Moerdijk Haven
  • Stand van zaken afsluiting Haringvlietbrug/Heinenoordtunnel
  • Update voortgang implementatie iTelAlert
 • Terugkoppelingen uit het land (mondeling)

4. Strategie en Beleid

 • BURAP
 • Begrotingswijziging 2023-2
 • Beleid voorkomen Misbruik en Oneigenlijk gebruik (overheidsmiddelen) VRMWB
 • Organisatieplannen Bevolkingszorg
 • Addenda Handhavings- en aanwijsbeleid Bedrijfsbrandweren
 • Afspraken Brabant Water t.b.v. beheer en onderhoud brandkranen
 • Onderzoek risicobeheersing VRMWB

5. Organisatie

 • Geen agendapunten

6. Rondvraag

De volgende ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangeboden:

 1. Brief MinJ&V_ BDUR Loon en prijsbijstelling 2023_juni 2023
 2. Beschikking BDUR gelden
 3. Brief MinJ&V_ Uitgangspunten toepassing Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 4. Brief MinJ&V Noodopvang Oekraïne 8 september 2023
 5. Jaarverslag BRZO+ 2022 en Jaarverslag BRZO 2022 Brabant
 6. LOAV brief 23/04 - Wijzigingen CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s
 7. LOAV brief 23/05 - Hoofdstuk 9i CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s