Spring naar inhoud
Auto van brandweer, ambulance en politie

Partners

Om de veiligheid in onze regio te vergroten en goed voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen 24 gemeenten, de GHOR, brandweer en politie de krachten. Verschillende diensten en besturen werken intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Afstemming met onze partners vindt plaats in het Multiteam en op directieniveau in het overleg van de Veiligheidsdirectie. 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende hulpdiensten in onze regio: