Spring naar inhoud
Groep mensen poseren bij Risk Factory
Nieuws 3 minuten leestijd 06 april 2022

Curio bezoekt Risk Factory

Het proefdraaien in de Risk Factory is in volle gang. Bijna openen we onze deuren! Om te beginnen doen we dat voor leerlingen uit groep 7 en 8. Curio, onderwijsaanbieder van diverse middelbaar beroepsopleidingen in West-Brabant, bracht tijdens het proefdraaien een bezoek aan de Risk Factory.

Kansen voor studenten

Barry Peeters, coördinator van de Risk Factory, gaf een rondleiding waarbij de bezoekers vanuit Curio meerdere scenario’s werd getoond. De beleving was groots en het enthousiasme nog groter. Beide partijen zien kansen voor een mooie samenwerking. Komende tijd gaan we daarom onderzoeken welke opleidingen van Curio aansluiten bij de doelstellingen van de Risk Factory. De ontdekfabriek is bedoeld voor 10- tot 12-jarigen en draait voor een groot deel op de bijdrage van vrijwilligers. Studenten zouden mee kunnen werken, omdat hun belevingswereld goed aansluit bij de groep waarvoor de Risk Factory bedoeld is. Denk hierbij aan stage lopen of het uitvoeren van groepsopdrachten binnen de ontdekfabriek.

Ontdekfabriek

De Risk Factory is dé ontdekfabriek waar via nagebootste praktijksituaties basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 bewust inzicht krijgen in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij hoe zij in zo’n situatie moeten handelen. De situaties gaan onder meer over brandgevaar, cybercrime, verkeersveiligheid, pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne.

Samenwerkingspartners

De Risk Factory is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende partners. Zoals de GGD, politie, brandweer, het waterschap, de ambulancedienst en de provincie Noord-Brabant. Bij het samenstellen van het programma is samengewerkt met gemeenten, docenten en schoolbesturen. Zo zorgen wij ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de kerndoelen van het primair onderwijs en van gemeenten.

Accepteer cookies om deze video te kunnen bekijken.

Redzame samenleving

Een omgeving waar je plezierig en veilig kunt wonen, werken en ontspannen. Dat wensen we voor iedereen. Maar er duiken altijd veiligheidsrisico’s op. Wij proberen die risico’s samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en hulpverleners voorspelbaar en hanteerbaar te houden. Door onze krachten in Brabant te bundelen in nieuwe projecten, kennis met elkaar te delen en te zorgen voor een vangnet voor kwetsbare inwoners, kunnen we de risico’s dus wél beperken.
Samen zie je meer, weet je meer en kun je dus meer.